(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou paní ministryně Maláčová. Takže vaše dvě minuty prosím. Připraví se paní poslankyně Valachová.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já bych se ohradila proti tvrzení, že to nemáme k 1. 7. připraveno. Naopak, my máme dvě varianty. První varianta je existující, je to stávající služba ePortálu, která existuje od roku 2010, a k této variantě potřebuje lékař tři věci: počítač a specifický software, pak potřebuje elektronický podpis a za třetí potřebuje tiskárnu. Když to mám stručně popsat, tak lékař, který hodlá začít využívat tuto službu, se dostaví na okresní správu, poskytne svůj elektronický podpis k registraci, obdrží identifikátor, pod kterým hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti následně zasílá ze svého softwaru ve formě datové věty atd.

Druhá varianta je bezplatná varianta pro lékaře bez nutnosti pořízení softwaru a registrace elektronického podpisu Českou správou. Ta bude vytvořena vedle stávající služby jednoduchým interaktivním formulářem, který právě umožní lékaři potvrzení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti odesílat elektronicky datovou schránkou nebo elektronickým podpisem. A k této variantě lékař potřebuje počítač s internetem, logicky, elektronický podpis nebo datovou schránku. Elektronický podpis mají lékaři pro účely eReceptu, datovou schránku mají dnes velcí poskytovatelé jako právnické osoby. A samozřejmě tiskárnu. Tyto další technické postupy můžu v dalších příspěvcích velmi ráda popsat.

Takže se ohrazuji proti tvrzení, že to nemáme připravené. Je to připravené k 1. 7. a potřebujeme k tomu legislativu, tak aby lékaři měli povinnost k 1. 7. hlásit dočasnou pracovní neschopnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Kateřina Valachová. Připraví se pan poslanec David Kasal a pan poslanec Zbyněk Stanjura. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji panu poslanci Bauerovi za upřesnění z hlediska té procedury, resp. osudu těch dvou tisků, jak to popsal na příslušných výborech, nicméně důvod mé faktické poznámky byl hlavní. Já jsem se chtěla ohradit proti výrokům, které nelibě zněly mým uším. Myslím si, že byly zbytečně osobní a opomíjely fakt, že skutečnost, že eNeschopenka má nabíhat postupně, byla této Sněmovně veřejně známá a skutečně takto byla v minulých měsících Sněmovně prezentována.

Druhá věc je otázka politické odborné úvahy. Souhlasím s tím, že to nesmí být politikum, s kolegou Pávkem, vaším prostřednictvím, pane předsedající, nicméně je to naše společná věc, ale domnívám se, že co se týká tady toho, zda máme všechno naladěno, a tady je důležité poctivě přiznat, že nejde jenom o Ministerstvo práce a sociálních věcí, jde samozřejmě o citlivou věc směrem ke zdravotnickým pracovníkům, nota bene poté, co jsme jako Sněmovna tady opakovaně řešili eRecept, všichni si na to vzpomínáme, já tomu rozumím, ale je to odborná věc a já jsem jen odkázala na to, že bezpochyby na výborech na tyhle věci budeme mít prostor a v rámci garančního výboru je budeme řešit.

To je vše, co jsem chtěla faktickou poznámkou říci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vyzývám k faktické poznámce pana poslance Davida Kasala. Vaše dvě minuty, pane poslanče. Připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na slova paní ministryně. Ty dvě varianty, které tady zazněly, tak bych řekl pouze jedno. Na první variantu úplně zapomeňte. Pokud budete po lékařích chtít, aby měli svůj podpis na elektronický recept a svůj podpis na zvláštní software na Českou správu sociálního zabezpečení, tak na to fakt zapomeňte. My už byrokracie máme opravdu až sem (ukazuje). A pokud to má nějakým způsobem fungovat - já budu mluvit za lékaře v nemocnicích, tam software máme - tak by to mělo být kompatibilní s tím, abych tam jednou kliknul, a když tam toho pacienta mám, tak jednou kliknu a vyjede mi všechno, ale nic zvláštního dalšího určitě dělat nebudeme. A mělo by to být dohodnuto, protože jinak to zkolabuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S další faktickou předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že k problémům karenční doby a neschopenky odborná debata, po které všichni volají, vlastně neprobíhá. Myslím, že argumenty těch, kteří upozorňují na rizika, jsou mnohem silnější než těch, kteří to mají jako svůj politický program. Já respektuji politický program, ale k naplnění nějakého politického programu také musí dát nějakou odbornost, musí tady něco připravit, musí to fungovat.

Já bych doporučil paní ministryni, ať si některý den sedne, ať si vybere, do ordinace praktického lékaře a stráví tam s ním dopoledne. Ať mu pak vysvětluje, jak si jenom skočit tu na správu, tu na poštu, tu do tiskárny, jak to bude jednoduché. Ať i poslechne názory praktických lékařů. Ono je to hezké na sjezdu ČSSD si k tomu zatleskat, jak to všichni chceme, ale pak se bavíte s praktickými lékaři a zjistíte, že život je mnohem složitější. A to jsme úplně zapomněli na zaměstnavatele, jako tady zapomínáme na pacienty. Každý čas, který stráví lékař papírováním, je na úkor pacienta. O tom se nemluví. Tady mluvíme o vlajkových lodích, nutnosti ochrany, pořád slyším to 19. století, ten zaměstnavatel je zlý, škaredý na svoje zaměstnance. Pravda je přesně opačná.

Nemusel bych to paní ministryni říkat, ale pokud něco spustí, nedopadne to dobře. Mohl bych připomínat praxi z naší vlády, abych jen nekritizoval tuto vládu. Já jsem musel řešit nefungující registr vozidel, což je softwarově proti tomuto triviální záležitost. To mi věřte, je to mnohem jednodušší, je to pouhopouhá evidence a máte zhruba v reálném čase, když to přeženu, možná 400 účastníků, kteří se připojují. Máme určitě více než 400 praktických a ostatních lékařů. Ale tady prostě žádná odborná debata neprobíhá, rozhoduje čistě a jen politika.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tady mám čtyři omluvy. Pan poslanec Jan Řehounek se omlouvá do konce jednacího dne od 13.30 ze zdravotních důvodů, pan poslanec Zdeněk Ondráček se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne, pan poslanec Rostislav Vyzula se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů a paní poslankyně Květa Matušovská se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

S faktickou poznámkou je tu zatím jedna přihláška, paní poslankyně Alena Gajdůšková. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Hezký den, vážený pane předsedající, ctěná Sněmovno, vážená vládo, já bych se chtěla prostřednictvím pana předsedajícího zeptat pana poslance Stanjury, jestli jsem dobře rozuměla jeho vystoupení, že nechcete zavést eNeschopenku, že jste proti tomu. Já jsem tedy tomu vystoupení takto rozuměla.

Druhá poznámka. eNeschopenka nesouvisí s karenční dobou. To jsou dvě rozdílné věci, které se nepodmiňují, já jsem to říkala na výboru, podmínkou zavedení eNeschopenky, byla to podmínka pana premiéra, byla to podmínka ANO, my se ji snažíme plnit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, zatím poslední přihláška na faktickou. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Abych v pátek nevířil vášně, tak spolknu svoji oblíbenou poznámku. Kdybych ji chtěl říci, tak řeknu... (Naznačuje beze slov. Smích v sále.) Čtení jedna, porozumění textu za pět, když už jsem s tím začal.

Pro paní poslankyni Gajdůškovou prostřednictvím pana místopředsedy. Fakt jste tomu nerozuměla. Fakt ne. Já myslím, že úmyslně. Ale dobře, nevím, co je horší, jestli úmyslně, nebo neúmyslně. Říkal jsem to naprosto jasně. Můj kolega, místopředseda sociálního výboru Jan Bauer, který se tomu odborně věnuje v rámci našeho klubu, který tady přednáší kompetentní návrhy, zcela jasně řekl, že náš klub silně podporuje fungující projekt eNeschopenky. Tak jak z toho můžete vyvodit, že my jsme proti? Já to vůbec nechápu. Jenom proto, že jsem kritizoval, že ten projekt není připravený? Já tomu rozumím. Já bych mohl vaše slova obrátit. Neudělám to, ale kdybych chtěl vystupovat jako vy, paní poslankyně prostřednictvím pana místopředsedy, tak řeknu: těm je to jedno, jestli to bude fungovat, hlavně aby si udělali čárku, že to spustili. Nechápu to tak. Vy ta rizika nevnímáte, my vás na ta rizika upozorňujeme. Ale překládat z češtiny do češtiny mi připadá fakt trapné, ještě když slyšíte názor celého poslaneckého klubu tlumočený tím, kdo to má u nás odborně na starosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP