(12.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ale jestli to chcete slyšet ještě jednou, tak speciálně pro paní poslankyni Gajdůškovou: občanští demokraté podporují projekt - a teď to podtrhnu - fungující eNeschopenky. A to svázání těch dvou věcí s karenční dobou si nevymyslela opozice, ale váš premiér. Váš premiér říkal, že nebude zrušena karenční doba do doby, než bude fungovat projekt eNeschopenky. To jsme si nevymysleli my. Tak jestli máte nějakou stížnost, víte, kde je Úřad vlády, víte, kde je kancelář pana premiéra, a tam si stěžujte.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní se tedy vrátíme do obecné rozpravy. Paní poslankyně Pekarová, vás požádám o vystoupení, a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo, pane předsedající. Začnu tím, speciálně pro poslance sociální demokracie, že řeknu, že TOP 09 taktéž podporuje eNeschopenky, ale fungující systém, nikoliv tedy to, čeho jsme teď tady svědky. Takže ještě jednou - my podporujeme elektronizaci ve všech sférách, jak ve zdravotnictví, tak v sociální správě, tak v dalších oblastech, a myslíme si, že už v roce 2019 mělo něco takového dávno platit. Je úplně nedůstojné, že pacienti, lékaři, zaměstnavatelé, všichni se potýkají s těmi jednotlivými díly té papírové neschopenky. Opravdu eNeschopenky jako takové podporujeme.

Samozřejmě zásadní problém, a my jsme na to upozorňovali tady u toho pultíku i ve výborech už mnohokrát při projednávání těchto tisků, že prostě ten systém je špatně připravený a že v současné době je rizikem jej spouštět. A teď jsme tady svědky neuvěřitelných situací, kdy už nebudu opakovat ten velmi dobře provedený výčet, jak to tady říkali kolegové už přede mnou, ale prostě je z toho zcela patrné, že si s tím vláda neumí poradit, neví si s tím rady. A ten systém, tak jak nám tady předkládá jednotlivé návrhy, pak je mění pozměňovacími návrhy, tak opravdu přinese chaos. A to slovo nepovažuji za nějak neuctivé. Já nevím, jestli v pátek odpoledne už jsme nějací přecitlivělí, ale myslím si, že slovo chaos se v souvislosti s tím, jak to všechno probíhá, opravdu velmi hodí a je velmi přiléhavé.

Původní záměr tohoto sněmovního tisku, tisku 204, který tady teď projednáváme, byl právě zrušení právní úpravy eNeschopenky, a jestli si vzpomenete, tak v té důvodové zprávě, jak jsme to tady už právě v předchozích čteních diskutovali, tak jsme i citovali, se také zmiňuje, že je tam problém s tím, že tedy eNeschopenka byla zaváděna tak, že neprošla např. dostatečným připomínkovým řízením, že k němu nebyla zpracována zpráva RIA... (Poslanci v sále se hlasitě baví. Poslankyně se odmlčela.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. A my tady vlastně teď před sebou nebo v našich systémech máme pozměňovací návrh o 19 stranách, který je úplně tím samým, co je tady kritizováno v samotném vládním návrhu. To znamená, že tento návrh, který potom už máme možnost na garančním výboru pouze buď přijmout, nebo nepřijmout, nebo doporučit jeho přijetí, nebo nedoporučit jeho přijetí, ať jsem úplně přesná, tak už opravdu nemáme šanci ani diskutovat, natož abychom k němu měli připomínkové řízení, aniž bychom měli RIA, abychom věděli dopady toho, jak to bude v tom systému, resp. v té praxi následně opravdu fungovat.

Já se chci tedy zeptat nejenom paní ministryně práce a sociálních věcí, ale i zde přítomného ministra zdravotnictví - jsem ráda, že tady je přítomen, musím to ocenit, tak bych byla ráda, kdyby se k tomu vyjádřil - jakým způsobem tedy dle Ministerstva zdravotnictví ten systém připravený je, jak to dopadne na lékaře, jestli se kloní na stranu těch obav, které lékaři vyjadřují, nejenom lékaři tady mezi námi, kterých tady taky několik máme, a už se vyjádřili, ale opravdu sdružení lékařů, jak se vyjadřují praktičtí lékaři a další skupiny, protože to je naprosto klíčové. Pokud prostě ten systém začne od 1. července nějak jakž takž fungovat - a já se obávám toho, že to bude opravdu s velkými problémy a komplikacemi - tak si uvědomme, že se jedná o období letních prázdnin, jedná se o období dovolených, jedná se prostě ve zdravotnictví taktéž o době, která je určitě v tomto směru náročnější, a mě by zajímalo, jakým způsobem to podle vás dopadne do té praxe a jak se s tím budou schopni lékaři popasovat.

Určitě musím odmítnout ta opakovaná slova, slyšeli jsme je na výboru pro sociální politiku už také od paní poslankyně Gajdůškové, že nesouvisí tento návrh, resp. eNeschopenka, s karenční dobou a jejím zrušením. To už tady ale zaznělo mnohokrát. Musím říci, že to byl jeden z našich požadavků jako opozice, aby karenční doba nebyla zrušena právě bez toho návazného propojení s lepším fungováním vykazování neschopnosti pro zjednodušení té kontroly, pro její pružnější a rychlejší fungování.

Já se také chci připojit k tomu návrhu, který už tady byl zmíněn kolegou Bauerem, totiž abychom ten návrh opravdu vrátili garančnímu výboru k novému projednání v souladu s § 93 odst. 2 jednacího řádu. Myslím si, že to je to minimum, co můžeme v tuto chvíli požadovat, a je to zcela namístě, abychom mohli prodiskutovat takto obsáhlý návrh, komplexní pozměňovací návrh, který prakticky všechno dosavadní znění tohoto návrhu zákona tisku 204 mění. Pokud prostě chcete způsobit opravdu velký nepořádek, když nemůžu použít slovo chaos, protože to je už nedovoleno, nepořádek v tom systému, tak pokračujte takto dál. Dámy a pánové, to nepřinese vůbec nic dobrého. Obávám se, že to ale nikdo z nás přece nechceme, a proto se podle toho také zachovejme, prosím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní poslankyně Pekarová. Nyní tady mám omluvu, pan poslanec Jiří Mihola se omlouvá do konce jednacího dne z osobních důvodů. Tak, další v obecné rozpravě pan poslanec Vít Kaňkovský a připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, ta diskuze, která se tady dnes rozproudila k povinnému zavedení elektronické neschopenky, samozřejmě navazuje na celou řadu diskuzí, které jsme tady vedli k tomuto problému. Musím říct, že jsem měl nachystaný podobný časový exkurz jako vážený kolega Jan Bauer, možná s trochou jedovatých a cynických poznámek. Nebudu to dělat, musím říct, že je potřeba se zabývat spíš těmi fakty.

Takže na úvod za klub KDU-ČSL, možná už to bude také obligátní, řeknu, že KDU-ČSL je velkým příznivcem elektronizace veřejné správy a dalších institucí, zdravotnictví nevyjímaje. Klub KDU-ČSL jednoznačně podporuje zavedení funkční elektronické neschopenky, která bude vlídná jak k těm, kteří s těmi elektronickými neschopenkami budou pracovat, což jsou zejména zdravotníci, ale samozřejmě i úředníci ČSSZ a také zaměstnavatelé. Bohužel jsem přesvědčený o tom, že ten současný návrh, který dnes projednáváme ve druhém čtení - a už tady bylo mnohokrát řečeno, jaké všechny peripetie ta legislativa týkající se eNeschopenek má za sebou - tak jsem přesvědčen, že tento tisk, tak jak je připraven, a to i s těmi pozměňovacími návrhy, které jsou, a zase jsou žhavé, protože se měnily v průběhu tohoto týdne, tak jsem hluboce přesvědčený o tom, že pokud o tom nebudeme znovu diskutovat ještě v garančním výboru, tak skutečně připravíme časovanou bombu zejména pro zdravotnictví. A jak už tady zaznělo, bude to bohužel ještě v tom nejkritičtějším období, kterým doba dovolených je.

Já jsem aktivní zdravotník a jsem rád, že už tady vystoupil kolega David Kasal. Já ho jenom možná doplním. Skutečně tak jak tady bylo připraveno to údajně jednoduché řešení směrem k těm lékařům, kteří administrují dočasnou pracovní neschopnost, tak to ve skutečnosti rozhodně není. To není tak jednoduché, jak to tady paní ministryně představila a prezentovala. Je potřeba si také uvědomit, že administraci dočasné pracovní neschopnosti podle současně platné legislativy již nemají v gesci pouze praktičtí lékaři. Jsou sice největší skupinou, nicméně dneska tou velkou skupinou jsou i ambulantní specialisté a také nemocniční lékaři, a to jak v té lůžkové péči, tak v ambulantních provozech. Dneska za administraci dočasné pracovní neschopnosti zodpovídá ošetřující lékař. To znamená, že ten problém není pouze na straně praktických lékařů, nicméně Sdružení praktických lékařů k tomu zaujalo jednoznačně negativní postoj, a to i tak daleko - a to už tady dlouho nepamatujeme - že vyhlásili i možnou občanskou neposlušnost. Teď jsem chtěl říct nespokojenost. A já jsem přesvědčený o tom, že tak jak té administrativy na lékařské obci je opravdu čím dál více, že jsou připraveni toto své prohlášení v praxi uplatnit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP