(14.20 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

Takže za prvé bych chtěl navrhnout pevné zařazení bodů z bloku zprávy, a sice následovně: bod číslo 182, sněmovní tisk 164, Ministerstvo financí, státní závěrečný účet za rok 2017, za další bod číslo 178, tisk 113, Zpráva o činnosti České televize za rok 2016, bod číslo, 179, tisk 114, Zpráva o hospodaření České televize za rok 2016, dále bod číslo 180, tisk 143, Zpráva o činnosti České televize za rok 2017, a bod 185, tisk 251, Zpráva o hospodaření České televize za rok 2017, a sice zařadit na čtvrtek 9. 5. jako první bod od 9 hodin, variantně ihned po písemných interpelacích.

A druhý návrh. Prosím pevně zařadit bod číslo 206, jedná se o sněmovní tisk 427, Změna rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, na čtvrtek 18. 4., tento čtvrtek, jako druhý bod po již pevně zařazeném bodu dle návrhu z dnešního grémia. Jak tady říkal pan předseda Vondráček, je to harmonogram projednávání státního závěrečného účtu za rok 2018 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech. Čili na čtvrtek 18. 4. jako druhý bod.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a poprosím další přednostní právo, pan předseda Kováčik, poté jsem evidoval přihlášení pana předsedy Bartoška.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. Rád bych obrátil vaši pozornost k problému, který již řadu měsíců a možná několik let trápí nás, občany České republiky, spotřebitele potravin zejména v České republice. Problém, který vyvrcholil rozhodnutím Evropského parlamentu o dvojí kvalitě potravin - říkám to hodně zkráceně - kterým nás de facto nutí přijmout fakt, že dvojí kvalita potravin pro evropský prostor, evropský trh, bude nadále pokračovat. To opatření, jak víme, nebylo úplně dobré. A já bych rád požádal o podporu zařazení nového bodu. Rádi bychom věděli, jak se k tomu problému postaví vláda včetně okomentování postoje některých i českých europoslanců.

Rád bych tudíž navrhl bod s názvem Informace předsedy vlády k postupu vlády ve věci rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým nás nutí přijmout dvojí kvalitu potravin, a navrhoval bych na 9. 5. od 11 hodin pevné zařazení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já bych vás chtěl požádat, zda bychom bod, který máme na programu, a je to sněmovní tisk 434, vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu, zařadili na středu jako první bod odpoledního jednání. Je to z toho důvodu, že celkový obrat v rámci obchodní výměny v roce 2017 mezi Českou republikou a Tchaj-wanem činil téměř 30 mld. korun. Jsme přesvědčeni, že odstraňování ekonomických bariér pro vzájemné hospodářství nebo vzájemný obchod je důležité, takže bych vás chtěl požádat o předřazení tohoto bodu a následně jeho projednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, jenom se omlouvám, přeslechl jsem - odpoledního nebo dopoledního? Odpoledního, první bod odpoledního jednání ve středu, tuto středu. Děkuji.

Nikoho dalšího s přednostním právem v tuto chvíli nevidím, takže budeme postupovat podle písemných přihlášek. Evidoval jsem přihlášku z místa pana poslance Ferjenčíka a paní poslankyně Balcarové, ale až po těch písemných. Takže nejprve pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, příjemný krásný den. Dovolte mi, abych vás požádal o zařazení nového bodu pod názvem Informace ministra životního prostředí k plavebnímu stupni Děčín.

Co mě k této žádosti vede. V uplynulých dnech proběhla konference, která se opětovně zabývala snahou o realizaci tohoto plavebního stupně. Pod patronací hejtmana a primátora zazněly velice závažné informace týkající se budoucnosti tohoto stavebního díla, které se nedotýká pouze Ústeckého kraje, ale samozřejmě má další návaznost na za prvé rozvoj vodní dopravy a za druhé rozvoj Pardubického kraje, který počítá ve svém plánovaném rozvoji s budováním tohoto plavebního díla.

Bohužel ta informace, která zazněla, postavila celé tyto třicetileté nebo víceleté, dokonce víc než třicet let, snahy vybudovat plavební stupeň Děčín jako marnou snahu. Zdůrazňuji, že tady se více než třicet let bavíme o tom, že my chceme splavnit Labe, z druhé strany hovoříme o tom - a teď na této konferenci to zaznělo - že životní prostředí nevidí, Ministerstvo životního prostředí nevidí realizaci tohoto plavebního stupně jako reálnou. A toto mě přivedlo k tomu, že bych vás rád požádal, abychom mohli diskutovat nad těmito závažnými věcmi, protože nejde jenom o vyhozené prostředky za ty desítky let do projektů a úvah o realizaci, ale také o to, jestli jsme schopni v České republice se postavit tzv. radikální ochraně životního prostředí.

Chci se jenom krátce vyjádřit k tomu, že základním argumentem je směrnice evropské vyhlášky z roku 2000 o vodách, ale ta umožňuje určitou alternativu realizace ochrany životního prostředí formou záměny, výměny objektů. Tady v té zprávě, která zazněla na té konferenci, že toto v České republice již není možné, což jinými slovy evokuje, že Česká republika už nemá zóny, kde by se zvýšená ochrana mohla realizovat. A pro určitou nečinnost - a teď bych nechtěl křivdit panu ministrovi životního prostředí, ale právě proto by stálo za to, kdyby se tato debata na půdě ctěné Sněmovny otevřela, stálo by za to vysvětlit, jestli tento projekt, který dlouhodobě - a myslím, že tady není nikdo v této Sněmovně, kdo by ho nepodporoval - má smysl realizovat, popř. jestli toto striktní stanovisko životního prostředí, jmenovitě Ministerstva životního prostředí, nás bude nutit k tomu, abychom doposud vložené prostředky a investice do této realizace odepsali.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jenom se chci ujistit - čtvrtek, míněno tento, 18. 4.?

 

Poslanec Leo Luzar: Ano, jenom upřesnění, míněno tento čtvrtek po písemných interpelacích jako druhý bod, alternativně třetí bod, jestli bude přijat návrh kolegy Faltýnka.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším přihlášeným k pořadu schůze je pan poslanec Petr Dolínek, po něm se připraví pan poslanec Grebeníček.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si navrhnout zařadit jeden nový bod a pevně zařadit čtyři jiné body z našeho programu.

První bod, který bych chtěl zařadit po dohodě s předsedy některých klubů, tak abych vyhověl žádosti i předsedy klubu ODS, tak navrhuji nový bod jednání, který by se jmenoval "žádost výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podle § 35 odst. 3 zákona 90/1995 Sb." jako první bod zítřejšího odpoledního jednání. Tento paragraf je jediná cesta, která umožňuje plénu této ctěné komory Parlamentu, aby se vyjádřila k předsedovi nějakého výboru.

Jak jistě víte, tak pan předseda tohoto výboru, poslanec Klaus, zde velmi nevhodně využil plénum a použil výroky, které se nemají říkat nikde, natožpak zde. A bohužel, jak jsem informován, tak když výbor projednával jeho setrvání, resp. volbu nového předsedy na výboru - nebyl jsem účasten - tak se vůbec nevěnovali tomu, co se zde stalo, a tomu, co mi vadí, že někdo zatahuje na tato jednání přirovnání, která jsou absolutně nevhodná, a pouze řešili technikálie, že nějaká strana chce nahradit někoho za někoho. Mně to přijde jako absolutně nedostatečné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP