(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu místopředsedovi, že se na chvíli ujal mé role. Budeme pokračovat s ověřovateli.

 

Navrhuji, abychom určili poslance Jana Čižinského a poslance Tomáše Vymazala. Ptám se, zda je zde jiný návrh na určení osoby ověřovatelů. Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1, přihlášeno 174, pro 168, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 28. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jana Čižinského a poslance Tomáše Vymazala.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tyto poslankyně a poslanci: Margita Balaštíková od 17.45 - pracovní důvody, Jiří Bláha - zdravotní důvody, Milan Brázdil - zdravotní důvody, Jaroslav Bžoch - zahraniční cesta, Jana Černochová - pracovní důvody, Jan Farský - zahraniční cesta, Eva Fialová - pracovní důvody, Tereza Hyťhová - pracovní důvody, Martin Kolovratník - rodinné důvody, Květa Matušovská - zdravotní důvody, Jakub Michálek - pracovní důvody, Miroslava Němcová - pracovní důvody, Olga Richterová - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Rostislav Vyzula - rodinné důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Lubomír Metnar - zahraniční cesta, Tomáš Petříček do 15.30 - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Antonín Staněk - pracovní důvody.

Dodatečně jsem ještě obdržel omluvu paní poslankyně Karly Šlechtové, která se omlouvá 16. 4. mezi 16.30 a 00.00 z důvodu návštěvy lékaře. Ještě je zde jedna omluva. Omlouvá se mezi 15.00 a 17.30 z pracovních důvodů pan poslanec Jiří Běhounek.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 28. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Za prvé navrhujeme pevně zařadit bod 43 návrhu pořadu, sněmovní tisk 250, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prvé čtení;

bod 44 návrhu pořadu, sněmovní tisk 338, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, prvé čtení, na úterý 23. 4. za body vrácené a zamítnuté Senátem, to je za bod 2;

dále bod 24 návrhu pořadu, sněmovní tisk 260, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), druhé čtení, na středu 24. 4. jako první bod ve 14.30 hodin;

bod 216 návrhu pořadu, návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny, na úterý 16. 4. jako první bod.

Za druhé vyřadit body 4 a 148 návrhu pořadu, sněmovní tisk 333, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, druhé a třetí čtení.

Za třetí zařadit nový bod - návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahů k státním fondům výborům, sněmovní dokument 2538, na čtvrtek 18. 4. jako první bod po písemných interpelacích.

Za čtvrté v bloku prvních čtení přeřadit bod 42 návrhu pořadu, sněmovní tisk 454, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, prvé čtení, za bod 34, sněmovní tisk 435, návrhu pořadu.

Za páté v bloku druhých čtení bod 10 návrhu pořadu, sněmovní tisk 220, vládní návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon), druhé čtení, přeřadit na konec bloku druhých čtení.

Za bod 11, sněmovní tisk 240, vložit body 6, sněmovní tisk 410, a 15, sněmovní tisk 301, návrhu pořadu, dále pokračovat dle návrhu pořadu.

To je z grémia a z mé strany pro tuto chvíli vše. Teď budeme pokračovat podle toho, jak byly přihlášeni jednotliví poslanci, případně předsedové poslaneckých klubů. Jako první jsem obdržel písemnou přihlášku ještě před zahájením schůze pana předsedy Bartoše, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, zástupci vlády, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom navrhnout zařazení nového bodu na jednání této schůze Sněmovny. Je to bod, který souvisí s vývojem šetření střetu zájmů premiéra Andreje Babiše ve vztahu k evropskému finančnímu nařízení proti střetu zájmů. Zde bylo přislíbeno od evropských komisařů, že výsledky tohoto šetření, auditu, ale i výkladu, jakým způsobem má být aplikováno evropské nařízení proti střetu zájmů v České republice, budou známy v lednu. Následně byl termín prodloužen, pan komisař Oettinger hovořil o tom, že výsledky budou známy v měsíci dubnu. Včera na jednání výboru Evropského parlamentu, které bylo za zavřenými dveřmi, nicméně dostaly se z něj informace, že závěry tohoto šetření budou zaslány úřadům v České republice až k 15. květnu a české úřady, potažmo vláda, budou mít možnost reagovat následně až do termínu dvou měsíců.

Toto nás tedy posouvá po volby do Evropského parlamentu a já jsem přesvědčen, že je v zájmu nás poslanců i občanů České republiky a možná i pana premiéra Babiše či ministra Tomana, aby se ukázalo, jaký bude nakonec v této kauze závěr Evropské komise a orgánů, které se střetem zájmů zabývaly.

Já bych proto chtěl navrhnout bod, který se jmenuje Střet zájmů premiéra Andreje Babiše a audit Evropské komise v ČR, a navrhnout i usnesení, které se ponese v duchu, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá Evropskou komisi, aby závěrečnou zprávu o auditu, který probíhal v České republice v souvislosti se střetem zájmů premiéra Andreje Babiše v lednu a v únoru 2019, oficiálně zveřejnila ke stejnému datu, kdy bude zaslána českým úřadům, to je tedy 15. května.

Já bych chtěl jenom dodat, že bych chtěl tento bod navrhnout zařadit napevno, a to na zítřek po bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dovolte mi přečíst ještě omluvu. Omlouvá se pan ministr Dan Ťok z dnešního jednání od 14.00 do ukončení jednacího dne z pracovních důvodů.

Jako další eviduji dvě přihlášky s přednostním právem. Nejdříve pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. Já bych s dovolením jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení některých bodů, jak jsem se o to pokoušel na jednání grémia Poslanecké sněmovny dnes ráno, ale nepodařilo se mi najít stoprocentní shodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP