(16.50 hodin)
(pokračuje Munzar)

Další dva pozměňovací návrhy se také týkají kontrolního hlášení. Jestli jste se bavili s podnikateli, tak jste zjistili, že jim nevyhovuje pětidenní lhůta na doplnění či opravu kontrolního hlášení na základě výzvy. Ta stávající lhůta pěti dnů je naprosto nepřiměřená. Může se stát v životě cokoliv, můžete mít účetní na dovolené, může být nemocná a podobně, a ta pětidenní lhůta je pro podnikatele skutečně naprosto nepřiměřená, a pak právě nastává fáze pokut. Proto chce předložený pozměňovací návrh změnit současné nerovné postavení státu a podnikatelů. Zatímco stát má ve většině oznámení a vyjádření lhůty v řádech týdnů, občan podnikatel musí podat opravné údaje ke kontrolnímu hlášení právě v době pěti dnů. Tato lhůta, jak už jsem tady řekl, vede k mnohým komplikacím, když se občan snadno dostane do rozporu se zákonem, aniž by chtěl obcházet své daňové povinnosti. A zejména u malých živnostníků a malých podnikatelů, kteří mají omezenou pracovní kapacitu na plnění uložených administrativních úkonů bez zastupitelnosti, a u podniků využívajících samostatné externí účetní je stávající lhůta pěti dnů naprosto, ale naprosto nepřiměřená. Proto jsem přesvědčen, že by doba pro doplnění či potvrzení údajů v kontrolním hlášení měla být navýšena z pěti na patnáct dnů. Je to dostatečně komfortní lhůta pro to, aby si podnikatel mohl případně kontrolní hlášení opravit, ale státu žádná daňová škoda nenastane. To je podstatné a to je motiv mého návrhu.

Další pozměňovací návrh reaguje na skutečnost, kdy je systém v kontrolním hlášení opakovaně a oprávněně kritizován za nadměrnou výši pokut zejména v situacích, kdy se jedná pouze o administrativní pochybení, přes skutečnost, kdy se daňový subjekt snaží svoje pochybení napravit. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je buď ve variantě A zrušení, nebo ve variantě B aspoň snížení pokuty na čtvrtinu částky pro podnikatele, kteří podají kontrolní hlášení dodatečně, a to aniž by k tomu byli Finanční správou vyzváni. Je to klasický příklad - podnikatel si na to v návalu svých povinnosti vzpomene o den později a podá sám o své vůli kontrolní hlášení později. V takovém případě není důvod, aby stát takového podnikatele trestal nějakou pokutou, protože jeho jednání skutečně nevede k obcházení svých daňových povinností, ale naopak se svoje povinnosti snaží plnit.

Dám vám konkrétní příklad z jiného oboru. Pokud všichni dostáváme, a mně se to, přiznám se, někdy stane, že zapomenu zaplatit účet za mobilní telefon a dostanu upozornění od mobilního operátora, že pokud zaplatím v nějaké lhůtě, tak mi žádná pokuta nehrozí. Já za to mobilním operátorům děkuji, protože někdy skutečně pod návalem povinností člověk normálně zapomene a to se může stát i podnikatelům. A stát by neměl podnikatele trestat za to, když si vzpomenou pozdě. Měl by je naopak ocenit za to, že si vzpomněli a podali kontrolní hlášení bez výzvy správce daně.

Druhou změnou, kterou tento pozměňovací návrh přináší v obou svých variantách, je snížení pokuty pro podnikatele, kteří nepodali kontrolní hlášení a následně jej po vyzvání správcem daně podali v náhradní lhůtě. Mně se zdá stávající pokuta ve výši 10 tisíc korun za takovéto jednání velmi nepřiměřená. Zase - může se stát, že někdo zapomene, dostane výzvu, svou chybu napraví a podá kontrolní hlášení. Tady nevidím důvod, proč by správce daně mohl dát pokutu až do výše 10 tisíc korun. Proto navrhuji, aby se toto snížilo na jednu čtvrtinu, to znamená na 2,5 tisíce korun, což je podle mého názoru dostatečnou sankcí, jež bude v budoucnu motivovat podnikatele k včasnému zaslání kontrolního hlášení a zároveň není drastickým trestem za možné administrativní pochybení.

To je mých pět pozměňovacích návrhů, ke kterým se v rámci podrobné rozpravy dále přihlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchovi Munzarovi. Nyní pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se pan poslanec Blaha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem se, dámy a pánové, zamyslel. Nebudu se vracet k tomu, co tady zaznělo od předchozích předkladatelů pozměňovacích návrhů, a zaměřím se velmi úzce k tomu, abych vysvětlil specifický problém, který se týká praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, a to je ten, že tito lékaři mají drtivou většinu plateb realizovanou cestou zdravotních pojišťoven a jenom malou část plateb mají v hotovosti, ale tato část plateb, která je v hotovosti, je často jenom průtokem přes tyto ambulance. Typickým příkladem jsou vakcíny, kde lékař vakcínu nakoupí za jasně danou částku, bez toho, že by mohl mít jakoukoliv marži, ji prodá pacientovi a současně pacientovi vystavuje potvrzení, se kterým odchází na zdravotní pojišťovnu a v řadě případů si pak nechává vakcínu proplatit. Stejným způsobem jsou pak realizovány úhrady některých potvrzení - typicky to můžou být potvrzení pro ozdravné pobyty, mohou to být potvrzení pro řidičské průkazy adolescentů, kde je zase vždycky vystaveno potvrzení, a pacient za toto potvrzení platí a dostává současně jakýsi lístek s informacemi, se kterými pak jde buď na zdravotní pojišťovnu, může to být na školu nebo na další instituci, která mu částečně nebo plně proplácí to, co zaplatil u praktického lékaře. Z těchto důvodů je naprosto přesná a jasná evidence o těchto platbách a těžko tady může docházet k nějakým únikům.

Druhá věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, že všechny tyto činnosti de facto dělají tito lékaři na zakázku pro stát, stát to po nich chce a ten stejný stát cestou Ministerstva zdravotnictví hledá cesty, jak usnadnit provádění těchto činností. Vzpomeňme si na debatu, která tady už částečně zazněla, zazněla intenzivně ve výborech stran dodávání vakcín praktickým lékařům, kdy jsme se nakonec shodli na tom, že distribuce vakcín nebude přes lékárny, ale bude přímo distributory cíleně praktickým lékařům pro děti a dorost právě z toho důvodu, aby se zde snížila (nesnížila?) proočkovanost. Tedy stát se snaží cestou těchto pobídek a poptávek, aby praktičtí lékaři zvyšovali proočkovanost dětí a dorostu a obecně proočkovanost naší populace, snaží se, aby bylo co nejméně problémů s vydáváním těchto různých potvrzení, a teď se najednou tato činnost dostane do situace, kdy bude muset být vykazována nejenom cestou EET, ale současně budou muset být vystavovány stále stejné potvrzenky pro pojišťovnu, aby pacientovi byly vakcíny, nebo eventuální další potvrzení, proplaceny prostě proto, že v rámci dokladu pro EET není dostatek informací, které vyžaduje zdravotní pojišťovna v případě proplácení.

Tento svůj pozměňovací návrh teď předkládám hlavně z toho důvodu, že mám obavy, které pramení z diskusí s řadou odborných společností, Českou lékařskou komorou a spoustou jiných lékařů z mého okolí, aby nedošlo ke snížení a narušení těchto činností. Dám takový příklad: pokud si vezmeme lékařku z Brna, která je praktická lékařka, má registrovaných 1 200 dětí, tak v loňském roce přes ni takhle za vakcíny proteklo prakticky 600 tisíc korun, ze kterých neměla žádnou marži, žádný zisk. Za co je nakoupila, za to je účtovala pacientům a ti pacienti je z velké části pak dostali proplacené. Tímto směrem tedy směřuje můj pozměňovací návrh, ke kterému se pak v dalším přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Válkovi za jeho vystoupení. K vystoupení se připraví pan poslanec Blaha a poté pan poslanec Josef Kott. Ještě než mu udělím slovo, načtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny: od 18 hodin se do konce jednacího dne z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Jana Pastuchová.

Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP