(9.10 hodin)
(pokračuje Pikal)

Takže jako první je zde návrh pana předsedy Faltýnka, a to zařadit bod číslo 16 - je to sněmovní tisk 302, zákon o léčivech - na čtvrtek 9. 5. jako druhý bod.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 30 je přihlášeno 159 poslanců a poslankyň, pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní jsou zde dva návrhy, a to na zařazení bodů 7 a 14, sněmovní tisky jsem si bohužel nestihl zapsat, na konec bloku druhých čtení. Nevím, jestli je zájem hlasovat to odděleně, nebo můžeme společně, jak bylo navrženo. Vypadá to, že můžeme společně.

Takže pokud je všem jasno, o čem budeme hlasovat, já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 31 bylo přihlášeno 162 poslanců a poslankyň, pro 138, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Vítám ty, kteří přišli nově.

 

A nyní je zde návrh pana poslance Koláříka, a to je přesunutí bodu 78, sněmovní tisk 295, je to novela exekučního řádu, a to na úterý 23. 4. - a teď tady po sobě to nemohu přečíst... po již pevně zařazených bodech, ano. Takže zopakuji, bod 78 na úterý 23. 4. po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 32 bylo přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 47, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

A jako poslední je zde návrh pana poslance Ferjenčíka přeřadit bod EET, resp. druhé čtení tisku EET, bod 5 (správně bod 4), na konec bloku druhých čtení, abych byl přesný. A já myslím, že to je jasné.

Takže zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 33 je přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 69, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali s návrhy na změnu pořadu a můžeme přejít k pořadu jako takovému. Předtím, než otevřu bod, zde mám ještě nějaké omluvenky. Omlouvá se nám pan poslanec Jiří Mihola na dnešní celý jednací den z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Martin Kupka z dnešního jednání Sněmovny mezi 9.00 a 9.30 z pracovních důvodů a omlouvá se nám paní poslankyně Barbora Kořanová ze dne 17. 4. mezi 12.15 a 13.00 z pracovních důvodů. Já vám děkuji.

 

A nyní tedy pevně zařazený bod třetích čtení.

 

145.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb.,
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 297/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně financí Alena Schillerová, kterou zde vítám, a zpravodaj garančního výboru, kterým je rozpočtový výbor, pan poslanec Jan Řehounek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 297/2, který byl doručen dne 13. března 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 297/3. (V sále je hlučno.)

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nicméně než jí dám případně slovo, tak prosím o klid. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud nechcete projednávat otevřený tisk, prosím, čiňte tak venku. Pokud chcete projednávat otevřený tisk, prosím o klid. Děkuji.

Prosím, paní ministryně, jestli máte zájem. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jenom velice krátce. Jak již bylo uvedeno při předešlých čteních tohoto návrhu zákona, je zpracován na základě povinnosti transponovat evropskou směrnici o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi. Jedná se o přepracovanou směrnici regulující tyto instituce, která rozšiřuje požadavky na jejich činnost. Povinnost transponovat všechna ustanovení byla řešena již před Evropským soudním dvorem, který rozhodl, že ačkoliv není systém zaměstnaneckých penzí v České republice zaveden, je Česká republika přesto povinna tuto směrnici transponovat, a veškerá její ustanovení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Chtěl bych se zeptat pana zpravodaje, jestli má ještě zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Jestliže tomu tak není, otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Bauer. Prosím, pane poslanče. A znovu bych požádal sněmovnu o klid.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. Dámy a pánové, dovolte mi jenom krátké vystoupení. Na tomto vládním návrhu zákona je asi nejzajímavější to - ano, už to tady zaznělo z úst paní ministryně financí -, že zmíněný zákon upravuje unijní pravidla zaměstnaneckého penzijního pojištění, přestože u nás systém zaměstnaneckých penzí vůbec neexistuje, ale prostě to už tady zaznělo i během toho prvního nebo druhého čtení.

Nicméně co je na tomto vládním návrhu daleko zajímavější, je pozměňující návrh poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a některých dalších jiných poslanců, který byl do systému zaveden pod č. 2371. A dovolte mi, abych jenom zkráceně připomenul, přestože jsem se již ve druhém čtení o tomto pozměňujícím návrhu zmiňoval - podstatou tohoto pozměňujícího návrhu je možnost ve třech variantách odložit účinnost zrušení karenční doby v České republice. Jedna varianta je od 1. 1. 2020, druhá varianta je od 1. 1. 2021 a třetí varianta je bez časového určení. Nicméně je to deklarováno tak, aby účinnost zrušení karenční doby korespondovala s plnohodnotným zavedením elektronické eNeschopenky do právního řádu České republiky. (V sále je hluk a neklid.)

Děláme to hlavně z toho důvodu, aby především Ministerstvo práce a sociálních věcí, především paní ministryně měla dostatečný čas a klid na práci, na přípravu kvalitní legislativy, tak aby skutečně od 1. 1. 2020 mohla fungovat v České republice plnohodnotná eNeschopenka. To za prvé. A za druhé, děláme to také z toho důvodu, že chceme umožnit premiérovi České republiky Andreji Babišovi, který dal veřejný slib, že karenční doba, nebo zrušení karenční doby v České republice, nebude zrušena do té doby, dokud nebude zavedena plnohodnotná eNeschopenka. Tak jak jsme včera viděli přípravu...

Pane místopředsedo, já neslyším ani sám sebe.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím, pane poslanče. Já bych chtěl znovu vyzvat sněmovnu ke klidu. A pány poslance a paní poslankyně, kteří chtějí něco projednávat, čemuž rozumím, aby se odebrali do předsálí. Prosím, abyste se případně usadili ve svých lavicích, když je tady takový neklid, a snad můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Tak jak jsme ze včerejší diskuse nad sněmovním tiskem č. 204 slyšeli, tak první etapa založení elektronické neschopenky byla odpískána paní ministryní a je velmi pravděpodobné, že plnohodnotná verze, pokud vůbec bude připravena, by měla platit od 1. 1. 2020. Proto si myslím, že je namístě, a z tohoto důvodu jsme předložili tento pozměňující návrh, aby pan premiér České republiky mohl dostát svému slibu a aby čas, kdy bude zrušena karenční doba, korespondoval s plnohodnotným zavedením elektronické eNeschopenky, což je pravděpodobně podle posledního návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí termín od 1. 1. 2020.

Především pro přítomné, ne všechny, ale některé poslance hnutí ANO, kteří mají velké obavy, že tento termín nebude naplněn, bych chtěl upozornit, že to je pravděpodobně první, ale ne poslední hlasování, kdy dostaneme možnost posunout účinnost karenční doby. Já předpokládám, že pravděpodobně podobná diskuse proběhne ve třetím čtení i nad sněmovním tiskem č. 204.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP