(10.30 hodin)
(pokračuje Profant)

Ona to ta diskuze tady před chvílí ilustrovala. Mně se velmi líbilo, co řekl pan Kobza, že ne každý je ajťák, ale to je přesně ono. Ne každý musí být ajťák na to, aby používal mobilní telefon. Tak proč to není obdobně jednoduché? Protože si to tak finance neobjednaly, protože prostě pracovaly s nekompetentními lidmi. Všichni jsme nejdřív neviděli, poté viděli analýzu BDO, což je firma vyhlášená velmi pochybnými analýzami, která obsahovala spoustu chyb, a když se ty projekty dělají takhle, tak to nemůže dopadnout dobře. A také to dobře nedopadlo.

Není to jednoduché, je to docela složité pro laika pracovat s certifikáty atd. a podle mého názoru je to úplně zbytečné, zvlášť když si to představíme na těch řemeslnících apod. Podle mě to rozhodně nejde srovnávat třeba se supermarketem nebo obchodem se zbraněmi. To jsou prostě statické provozovny, které už tak mají velkou režii na práci okolo, a nikoliv jednoduché řemeslné úkony či třeba jednoduchý stánkový prodej nebo tak, kde prostě jakákoliv další věc je přítěž. A zároveň ale nám zajišťují důležité služby, které asi všichni konzumujeme a chceme.

A díky tomu, jak je tento projekt veden, tam máme jenom prohlubující se vendor lock-in. To znamená, s tím systémem nejsme schopni nic rozumného dělat. Vlastně jenom děláme to, co nám říká dodavatel. Ten přijde a řekne: Tak my bychom měli větší zisky, kdybyste tam přidali ještě nějaké další profese. Následně přijdou výrobci zařízení, jako je O2 apod., a ti řeknou: Nám by se líbilo prodat víc pokladen a zařízení k EET. A vy řeknete: To je skvělé, tak to tady zavedeme. Ona opozice chvíli bude kecat, ale co by na tom bylo špatného, že? Na tom je špatné všechno, protože my bychom tady třeba chtěli data driven policy, politiku řízenou daty. A na to tu včera upozorňoval pan předseda Stanjura. Vy nám dáte analýzu výnosů o třech řádcích. Vy uděláte informační systém, který sbírá každou minutu tisíce údajů, a zároveň z těch údajů nečerpáte, neumíte s nimi pracovat? Neumíte je třeba využít právě ve prospěch těch malých, aby se dařilo té páteři ekonomiky - malým a středním podnikům? Ne, to zcela ignorujete. Pro vás je to prostě jenom šikanózní, jenom nástroj, jak šikanovat ty malé, aby se ti velcí měli dobře.

Takže se vás, paní ministryně, ptám: Jaké aktivní kroky váš rezort podnikl, aby se zbavil toho vendor lock-inu v oblasti ADISu, do kterého je integrováno EET? A jak se staráte o to, že když tento princip rozšiřujete, tak nebudete v pasti? Sama jste si tady na to opakovaně při svých proslovech stěžovala, ale výsledek nevidíme!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, páni ministři. Děkuji panu kolegu Profantovi. To je poslední přihlášený v obecné rozpravě. Nikoho dalšího do... Pan kolega Ferjenčík ještě v obecné rozpravě - pane poslanče, ano? (Ano.) Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, padla tady celá řada pozměňovacích návrhů. Ty návrhy už jsou nahrány v systému. Já se obávám, že je nestihneme zpracovat tak rychle, takže navrhuji vrácení tohoto tisku k projednání garančním výborem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, poznámku jsem si udělal. Ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Takže hlasování, které je možné podle § 93 odst. 2 zákona o jednacím řádu, je hlasování, které předložil pan kolega Ferjenčík, to znamená vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. O tom návrhu budeme hlasovat v hlasování číslo čtyřicet. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci a vzhledem k tomu, že několikrát pan místopředseda Pikal vyzval ke klidu a diskuzím mimo sál, tak zagonguji a počkám, až se ustálí počet přihlášených tak, abychom mohli toto procedurální hlasování řádně zvládnout. Ještě stoupá počet přihlášených. Já gonguji.

 

Těm, kteří se dostavili do sálu, opakuji, že v obecné rozpravě padl procedurální návrh podle § 93 odst. 2 zákona o jednacím řádu, a to vrácení návrhu garančnímu výboru k novému projednání.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 40, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 141 poslance pro 65, proti 75. Návrh byl zamítnut.

 

Můžeme tedy pokračovat, a proto zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Máme tady deset přihlášených. Začíná paní poslankyně Věra Kovářová. Paní kolegyně, ještě chviličku, až se sál uklidní. Prosím diskuzní kroužky rozpustit. Usaďte se, nebo diskutujte v předsálí. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych se v podrobné rozpravě přihlásila k našim pozměňovacím návrhům, a ty jsou vedeny pod čísly 2594 a 2592. Jenom připomenu, že ten první se týká spolků, kdy od EET bude upuštěno u spolků, které mají tržby do 500 tisíc, a u druhého pozměňovacího návrhu jde o to, že z EET by byli vyňati ti, kteří mají obrat do jednoho milionu korun, tedy neplátci DPH.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové. Další v podrobné rozpravě vystupuje pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se přihlásím nyní ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem načetl.

Jde tedy o sněmovní dokument číslo 2634, což je zrušení třetí a čtvrté vlny EET.

Dále sněmovní dokument 2633 - to jsou pravidla pro formulář evidence tržeb podle zvláštního režimu, aby to bylo skutečně použitelné a nebyla to zcela absurdní byrokracie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP