(10.40 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Dále jde o sněmovní dokument 2628, to je sváteční balíček, zrušení EET pro prodeje vánočních stromků a jmelí a prodeje velikonočních pomlázek a kraslic. Skutečně mi přijde zcela absurdní, aby produkty, které se prodávají jenom několik dní nebo týdnů v roce, spadaly pod EET a museli si kvůli nim lidé pořizovat zvláštní elektronickou pokladnu.

Dále sněmovní dokument 2667, ten podávám společně s kolegyní Kovářovou. Jde o možnost - zdůrazňuji možnost, nikoliv povinnost - řemeslníků, aby si účtenky tiskli sami a nemuseli si vyzvedávat ten blok účtenek na daňovém úřadu. Ten hlavní argument je, že díky tomu, když dostanou nějaký ten formulář z ministerstva a sami si ho vyplní, nebudou muset buď razítkovat, nebo ručně vyplňovat ty účtenky, které jim poskytne berňák. Skutečně nechápeme, proč by se měla vracet doba razítková.

Dále sněmovní dokument 2665, to je pozměňovací návrh, který řeší problematiku předpokládaných příjmů. Nevidím důvod, proč by mělo být nějaké samostatné posouzení, jestli řemeslník splní nebo nesplní ty předpokládané příjmy. Prostě kdo doloží jasné podmínky, tak má mít možnost evidovat podle zvláštního režimu. Vůbec nechápu, proč by tam mělo být nějaké kolečko administrativního posuzování, aby se někdo dohadoval, že předpokládané hotovostní příjmy jsou více než 600 tisíc, nebo nejsou. Ať si ten řemeslník prostě zažádá, a když to nebude splňovat, tak se přesune do elektronické evidence. Ale nechme to rozhodnutí o tom, jestli tam bude, nebo nebude, na něm. Nedávejme tuto svévolnou pravomoc úředníkům. Takže to byl sněmovní dokument 2665.

Dále sněmovní dokument 2666, který je obsahově zcela stejný s tím předchozím, pouze je podán jako návrh k tisku, který prošel rozpočtovým výborem. Takže jeden z nich je pozměňovací návrh obecný k návrhu vládního zákona a druhý je pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu. Opět jde o to, aby nebyla svévolná pravomoc úředníků rozhodovat o tom, koho nezařadí do té zvláštní evidence.

Dále sněmovní dokument 2627. Jde o lhůty. Skutečně považuji za absurdní, aby občané museli v jednotkách dnů reagovat úřadům a úřady měly 30 dní na vyřízení banální žádosti. Takže navrhuji zkrátit lhůtu 30 dní na 10 dní. To je sněmovní dokument 2627.

Poslední pozměňovací návrh, který k tomuto tisku podávám, je sněmovní dokument 2626. Je to osvobození burčáku od EET. Ještě jednou zopakuji, že burčák se prodává pouze mezi 1. srpnem a 30. listopadem. Podobně jako u svátečního balíčku těch svátečních produktů skutečně nevidím důvod zavádět EET pro sezónní produkt.

Takže to jsou moje pozměňovací návrhy. Kromě toho načítám návrh na zamítnutí toho zákona, čímž bychom si ušetřili celou řadu hlasování. A dovolím si zopakovat, že rozšíření EET na třetí a čtvrtou vlnu, rozšíření na řemeslníky a další svobodná povolání, je podle mě absurdní, protože je to nekontrolovatelné. Z toho důvodu je to pouze zbytečná byrokracie, která zasáhne ty poctivé a na ty nepoctivé nijak nedopadne. Vydělají na ní akorát prodejci těch elektronických účetních systémů. Takže děkuji za podporu zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. A než budeme pokračovat, přednostní právo uplatňuje pan místopředseda Tomio Okamura. Ale ještě než dojde ke stolku, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to paní poslankyně Karly Šlechtové od 10.30 ze zdravotních důvodů a pana ministra Antonína Staňka od 10.30 do 13 hodin.

Nyní tedy s přednostním právem v podrobné rozpravě pan místopředseda Okamura. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu číslo 2522. Spočívá v tom, že navrhuji, aby byli od EET osvobozeni všichni živnostníci, tedy fyzické osoby s obratem do 500 tisíc korun ročně, a také právnické osoby, které jsou poskytovateli zdravotních služeb hrazených s veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o lékařské ordinace.

Jinak, jak jsem říkal, je to v souvislosti s tím, že již vloni byl tady zamítnut nejen návrh na zamítnutí EET, ale také návrh, aby všichni živnostníci s obratem do jednoho milionu korun ročně byli osvobozeni od EET. Takže se tu hranici snažíme snížit a snažíme se najít prostor pro to, abychom ulevili živnostníkům alespoň tímto způsobem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi za jeho návrh. Pokračujeme řádně přihlášeným panem poslancem Ivanem Adamcem a připraví se kolega Vojtěch Munzar. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji, vážený pane předsedající, pane místopředsedo. Vážení dva členové vlády. Dva! Dovolte mi, abych tady načetl a přihlásil se k pozměňovacím návrhům, které jsem avizoval v obecné rozpravě.

První návrh je vedený pod sněmovním dokumentem číslo 2639 a je to zrušení účtenkové loterie. Důvody jsem tady popsal včera. Očekával jsem nějakou reakci od předkladatele, nestalo se tak. Myslím si, že ty důvody jsou úplně jasné. Je to nemorální a nevýkonné a podle mě se to do moderní společnosti nehodí.

Další pozměňovací návrh je pod sněmovním dokumentem číslo 2638. Je to odstranění těch tabulek, které si tam musí všichni dávat, že používají EET. Myslím si, že to je zbytečné, byrokratické, a řekl bych, že obtěžující, a žádný efekt to nemá. Myslím si, že pokud chceme snižovat byrokracii, tak tohle je opravdu minimální krok k tomu, abychom ji snížili.

Další pozměňovací návrh je pod sněmovním dokumentem číslo 2640 a je to snížení pokut. Pět set tisíc korun je dle našeho názoru likvidační. Navrhujeme tam částku sto tisíc korun.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Adamcovi. Nyní vystoupí pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já předkládám pět pozměňovacích návrhů. Vezmu to podle čísel, jak byla přidělena v systému. Já už jsem včera o nich krátce hovořil, takže dneska opravdu budu co nejstručnější.

První pozměňovací návrh, který je evidování pod číslem 2516, de facto vrací znění jedné pokuty související s kontrolním hlášením před přijetí daňového balíčku. V daňovém balíčku se dostala do zákona o DPH následující velice vágní formulace: "Správce daně uloží plátci, který nesplněním povinností souvisejících s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daně z přidané hodnoty, pokutu do 500 tisíc korun." O co vlastně Ministerstvu financí šlo, si můžeme najít v důvodové zprávě právě k daňovému balíčku. Podle Ministerstva financí - to je citace - však v praxi dochází často k situaci, kdy plátci nevyplňují údaje, neuvedou všechny potřebné, požadované údaje nebo uvedou odhadované a nikoliv faktické údaje v kontrolním hlášení a čekají na výzvu správce daně, na kterou reagují včas a úplně a údaje doplní. Nelze jim tak uložit pokutu podle jiných paragrafů, přesto tímto postupem maří správu daní."

Takže tady v daňovém balíčku jsme schválili, dámy a pánové, novou pokutu, kterou může Ministerstvo financí a Finanční správa vlastně použít na kohokoliv, kdo se snaží splnit svoje povinnosti, chce dát ve lhůtě kontrolní hlášení a neuvede tam úplně všechny věci přesně. Může dostat pokutu až do výše 500 tisíc korun podle té nové formulace. Předtím to bylo tak, že mu předtím muselo být prokázáno jiné pochybení, a dostat jinou pokutu. Můj návrh právě vede k tomu, abychom to vrátili do původního stavu, protože mi přijde, že 500 tisíc je velmi likvidační. A všichni víme, jak Finanční správa poslední dobou přistupuje k nějakým svým pravomocím, jako jsou zajišťovací příkazy a podobně. Takže to je návrh číslo jedna pod číslem 2516. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP