(10.50 hodin)
(pokračuje Munzar)

Pod číslem 2604 je pozměňovací návrh, který chce změnit současné nerovné postavení státu a občanů, resp. podnikatelů. Mluvím o lhůtách. Na většinu úkonů má stát třicet dnů, ale podnikatelům na doplnění kontrolního hlášení na základě výzvy, v případě výzvy ze strany finančního úřadu nechává pouze pět dnů. Navrhuji prodloužit, aby tato lhůta byla navýšena z pěti na patnáct dní, protože samozřejmě těch pět dnů je velice, velice nekonformní pro ty podnikatelské subjekty, zejména pro ty malé, které nemají takovou zastupitelnost. Mají externí účetní, která je na dovolené, můžou být nemocní. Těch pět dnů je skutečně velmi krátká doba a skutečně při nejlepší vůli to třeba nemusí stihnout, aniž by chtěli obcházet své daňové povinnosti. Proto navrhuji prodloužení této lhůty. Zdůrazňuji, že žádná škoda státu prodloužením lhůty se nestane. Pouze se podnikatelům umožní dostatečná lhůta na to, aby mohli případné chyby v kontrolním hlášení napravit.

Pod číslem 2605, to se týká také daně z přidané hodnoty a také kontrolního hlášení. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je buď ve variantě A zrušení, nebo ve variantě B snížení pokuty k stávající výši tisíc korun pro toho podnikatele, který sám o své vůli, aniž by k tomu byl vyzván, podá kontrolní hlášení dodatečně. Může se stát, že na to někdo zapomene v návalu svých jiných povinností, a právě si myslím, že takováto věc nemá být sankcionována, naopak, stát má být tolerantní k takovým podnikatelům, kteří se snaží plnit své povinnosti a přijdou na to sami a sami podají kontrolní hlášení. Proto navrhuji změnu této pokuty. A druhé snížení pokuty - z výše deset tisíc na dva a půl tisíce, to znamená na čtvrtinu, pro ty, kteří podají kontrolní hlášení na základě výzvy správce daně. To znamená, splní nakonec svou povinnost, ale finanční úřad je musí vyzvat.

Pod číslem 2608 je další pozměňovací návrh, který už se týká EET, a je to vlastně obdobný návrh, který předkládá i můj kolega Adamec. Je to zrušení toho informačního oznámení, těch tabulek na těch provozovnách. Je to to minimum, které můžeme udělat.

A poslední návrh, který se také týká EET, pod č. 2609, ke kterému se přihlašuji. Tento pozměňovací návrh de facto ruší náběh té původní třetí a čtvrté vlny, náběh pro ty nové podnikatele. Důvody jsem tady říkal v obecné rozpravě a nebudu to dále prodlužovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. A nyní se slova ujme pan poslanec Vlastimil Válek, připraví se pan poslanec Blaha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu načtenému pod číslem 2621, který jsem tady minule, včera, zdůvodňoval. Jenom velmi stručně shrnu. Jedná se o pozměňovací návrh, který má usnadnit, nezkomplikovat život pacientům, kteří hradí u praktických lékařů za různá potvrzení a především za vakcíny, které nejsou plně hrazeny, a kde dostávají pak potvrzení od těch praktických lékařů, tak aby jim toto bylo propláceno. V případě, že dostanou jenom potvrzení z EET, nebude jim to propláceno a bude jejich život poměrně komplikován. Tak rád bych poprosil o zvážení tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Válkovi. Nyní pan poslanec Stanislav Blaha a připraví se pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane místopředsedo. Tak jak jsem již včera uvedl v obecné rozpravě, chtěl bych se dnes přihlásit k dvěma pozměňovacím návrhům. První je evidován pod číslem 2642 a umožňuje povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu všem fyzickým osobám - neplátcům DPH.

Druhý je evidován pod číslem 643. Tento návrh zjednodušuje evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu, ruší povinnost poplatníka uchovávat kopie vydaných účtenek a pravidelně zasílat informaci o tržbách na Finanční správu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Blahovi. Nyní pan poslanec Josef Kott, připraví se pan kolega Vojtěch Pikal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl tímto přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument 2629. Jedná o vánoční prodej kaprů a umožňuje prodejcům využívat i účtenkovou formu evidence tržeb. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Kottovi. Nyní pan poslanec, místopředseda Vojtěch Pikal a připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážená paní ministryně, já jsem se přišel přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, což je sněmovní dokument 2645. Jedná se o drobný pozměňovací návrh, který vrací, nebo spíše dává ten systém do nějaké míry dobrovolnosti, tak abychom se všichni nemuseli vzájemně povinně kontrolovat. A hlavně to dělám z toho důvodu, že skutečně mám starost o životní prostředí, ve kterém se pohybujeme my a ve kterém se pohybují naši občané. To znamená, abychom nemuseli zbytečně tisknout účtenky, které nikdo nechce.

Ty účtenky jsou vyráběné na jedovatém termopapíru, na bisfenolu, prostě je to endokrinní destruktor. Je to podle mě opravdu nevhodné. Když vytváříme nějaké návrhy zákonů, tak bychom je měli posuzovat v jejich komplexitě. Není možno řešit v jednom zákoně, hlásit se k nějaké obraně vod a obraně půdy, a v jiném zákoně potom rvát do životního prostředí takovéto množství zbytečného, zcela zbytečného odpadu. Protože v dnešní době je naprosto běžné, že v tom stánkovém prodeji nebo jinde, jsou tam ty kilometry účtenek, které nikdo nechce. Je to zbytečný náklad, je to naprosto zbytečná potřeba úřední, administrativní, papírová, která byla vytvořena. A já myslím, že to jde i proti tomu smyslu, který tady chceme prosazovat, proti té digitální společnosti, která se má zbavit toho zbytečného papírování. Takže je to další zbytečný doklad papírový, který se musí vytvářet, přestože ho téměř nikdo nepotřebuje. Jak říkám, právo požádat si o tu účtenku tam je, takže jak kontroloři, tak ti, kteří chtějí hrát účtenkovou loterii o ceny, nebo o co to je, tak můžou nadále směňovat svoje vysoutěžené nebo vyžádané účtenky.

Zůstává tam samozřejmě ta elektronická evidence, která je podstatou toho zákona. To znamená, že evidování tržby elektronicky tam nadále probíhá, ale aby v těch případech, kdy to elektronické evidování proběhne, nebyla povinnost vydávat účtenku. Ostatně tu účtenku je možno vydat v dnešní době elektronicky, akorát to vyžaduje, abyste měli nějaký kontakt na svého spotřebitele. To znamená, zase sbírat od svých spotřebitelů nějaké osobní údaje, což je zase komplikováno jinými zákony, takže to není obecně vhodná a použitelná cesta.

Takže já navrhuji, aby tam, kde zákazník tu účtenku nechce, aby ji prostě nemusel dostat. To je tolik ke všemu mému návrhu. Je to skutečně malá věc. Místo toho, aby se účtenka dávala povinně, tak se tam doplňují slova "na vyžádání", a to ve dvou částech, v § 29 a v § 18.

Já se ještě podívám, jestli jsem minul něco z odůvodnění. Ne, všechno jsem řekl. Je to plýtvání papírem, je to jedovatý bisfenol, je to doba papírová. Já si myslím, že to skutečně není vhodná cesta vpřed, a pojďme ulevit našim obchodníkům, pojďme ulevit našemu životnímu prostředí, pojďme ulevit životnímu prostředí našich občanů a jejich imunitním systémům. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Pikalovi. Nyní pan poslanec Marian Jurečka, připraví se pan poslanec Skopeček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobrý den. Já jsem tady včera v obecné rozpravě - tedy vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové. Já jsem tady včera v obecné rozpravě už hovořil o některých parametrech svých pozměňujících návrhů. Dovolte mi tedy teď v podrobné rozpravě se k nim jasně jmenovitě přihlásit. Já jenom ještě doplním jednu věc, že si myslím, že je dobré, když úpravami například v případě třeba snižování sazeb DPH nemáme za cíl jenom ambici snížit výdaje třeba domácností a daňových poplatníků v České republice, ale když tím dokážeme sledovat i jiné pozitivní efekty, které tím můžeme získat, například v otázce lidského zdraví, v otázce životního prostředí, v otázce zpřístupnění bydlení. I v tomto duchu ty mé pozměňovací návrhy jsou koncipovány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP