(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jurečkovi. Nyní tedy pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Omlouvám se za pokřikování, tady člověk bohužel neví dne ani hodiny.

Já jsem se chtěl ještě přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod sněmovním dokumentem číslo 2675. Já jsem si osvojil společně s kolegou Tomášem Martínkem návrh kolegy Juříčka a Onderky. To je návrh, který v rozpočtovém výboru bohužel neprošel o jeden jediný hlas, a to o hlas kolegy Juříčka, který přitom ten návrh předložil. Já věřím, že to bylo nějaké nedopatření, takže jsem si dovolil společně s kolegou Tomášem Martínkem načíst - já nevím, jestli se nahrál korektně do systému, protože pan Juříček s panem Onderkou ho bohužel stáhli, takže jsem ho musel nahrávat znova.

Takže jde o to, že vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: V nově vkládaném § 11a odst. 1 písmeno a) zrušit; původní písmena b) a c) se nově označují jako a) a b).

O co jde? Jde o to, aby evidence tržeb podle zvláštního režimu byla možná i pro plátce DPH. Ten důvod je prostý. Můžou existovat podnikatelé, kteří jsou plátci DPH, mají velký obrat, ale z nějakého důvodu vydávají nějaké omezené množství papírových účtenek. A pro tyto podnikatele by bylo velmi praktické, aby mohli paralelně fungovat v režimu DPH elektronicky, spadat pod kontrolní hlášení a současně čas od času vydat jednu dvě účtenky. Typické příklady - třeba velké zemědělské podniky, které třeba prodávají brambory, dodávají je samoobsluhám, ale čas od času přijde přímo na prodejnu člověk si koupit třeba jeden pytel brambor a platí to hotově, aby oni měli možnost mu rovnou dát účtenku a nemuseli kvůli tomu měnit všechny své informační systémy. Obáváme se, že řada podniků tohoto typu by vůbec EET nezavedla a místo toho by jednoduše zrušila tu službu, která může být pro lidi užitečná, že si prostě můžou koupit napřímo třeba ty brambory.

Přečtu tedy odůvodnění, jehož autorem nejsem já, autorem jsou kolegové Juříček a Onderka: Není důvodem, proč by plátce DPH měl být vyloučen ze zvláštního režimu jenom z toho důvodu, že je plátcem DPH, bez ohledu na to, jaký podíl jeho tržeb jsou platby v hotovosti. V praxi mohou nastat a určitě nastanou situace, kdy příjem plátců DPH v hotovosti bude tvořit jen malý zlomek jeho příjmu, a takový poplatník by si nesmyslně musel pořizovat vše, co je s EET spojeno. Většina poplatníků - plátců DPH má jistě své příjmy v bezhotovostní formě evidované důkladně i kontrolním hlášením a dostávali by se do nevýhodného postavení v porovnání s těmi, kteří plátci DPH nejsou, např. v situaci, kdy jejich hotovostní příjem tvoří jen velmi zanedbatelnou částku, např. několik set nebo tisíc korun ročně.

Zdůrazňuji, toto odůvodnění jsem nepsal já, psali ho vládní poslanci Juříček a Onderka. Já si tímto osvojuji společně s kolegou Tomášem Martínkem jejich pozměňovací návrh, je to sněmovní dokument 2675 a tímto se k němu přihlašuji. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Roman Onderka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, krátká reakce na kolegu Ferjenčíka. Bezesporu má pravdu, že tento pozměňovací návrh byl podán. Už ze samotného hlasování mohl pochopit, že došlo k nějaké změně. To znamená, že my jsme tento návrh s kolegou Juříčkem komunikovali s paní ministryní financí, řešili jsme tuto otázku a nakonec její argumenty převážily. Z tohoto pohledu právě došlo k tomu, že kolega Juříček hlasoval na rozpočtovém výboru tak, jak hlasoval, a tento návrh rozpočtový výbor neschválil.

Na druhou stranu návrh, který jsme podávali, a to ve smyslu navýšení částky do zvláštního režimu, to znamená z 200 tisíc na 600 tisíc, tento byl rozpočtovým výborem, jestli si dobře pamatuji, jednomyslně schválen, a to s podporou Ministerstva financí. K tomuto pozměňovacímu návrhu se hlásím a paní ministryni děkuji za vstřícnost a děkuji za velice konstruktivní debatu k této problematice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Ano, i já jsem si vědom toho, že zřejmě hnutí ANO již tento návrh nepodporuje, nicméně vy jste, prostřednictvím pana předsedajícího pane Onderko, hlasoval pro ten pozměňovací návrh. Tak já stále doufám, že klub sociální demokracie ho podpoří a společně s opozicí se tedy pro něj najde většina.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času k faktické poznámce. Pan kolega Onderka, ještě jedna faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Onderka: Prostřednictvím pana předsedajícího pro kolegu Ferjenčíka. Kolego, znovu, naplacato. Klub sociální demokracie nepodpoří, já nepodpořím, protože jsme si tuto problematiku s paní ministryní vyříkali. Doufám, že už mě nyní chápete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A eviduji poslední přihlášku z místa do podrobné rozpravy, a to pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak mám celkem tři pozměňovací návrhy, ke kterým se musím formálně přihlásit a v souladu s jednacím řádem je taky řádně odůvodnit.

První pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním dokumentu 2651, nazval jsem ho roční periodicita oznámení podnikatelů evidujících ve zvláštním režimu. Tady navrhuji, aby to bylo jednou za rok a ne častěji, jak je navrženo ve vládním návrhu zákona. Podrobné zdůvodnění je součástí tohoto dokumentu, k němu se oficiálně přihlašuji.

Druhý pozměňovací návrh je evidován v systému pod číslem 2650 a je to návrh na zrušení EET jako celku. Myslím, že jsme to dostatečně zdůvodnili v prvním i druhém čtení. Důvody, které nás vedou k tomuto návrhu, k našemu přesvědčení, že zákon o EET by bylo nejlépe zrušit jako celek, pak by nebyly žádné výjimky a přistupovali bychom ke všem stejně bez ohledu na obor činnosti či na velikost podnikání.

A třetí pozměňovací návrh, ke kterému se oficiálně přihlašuji, je veden v systému pod sněmovním dokumentem 2646, ten jsem nazval vyjmutí činností NACE. O něm jsem krátce pohovořil včera, dneska se tomu ještě chvilku budu věnovat.

Nejdřív k formálnímu hledisku. Ten pozměňovací návrh, tak jak jsem říkal včera, navrhuje postupně hlasovat o všech oborech činnosti podle toho číselníku NACE. Všechny ty pozměňovací návrhy doplňují písmeno K. Pokud z nich některý projde - já pevně věřím, že ano - tak se samozřejmě ty ostatní přečíslují, už to nebude K, ale bude to L, když projdou dva, pak bude M, N a tak dále. Myslím, že je to legislativně naprosto, naprosto jasné.

Já jsem včera slíbil, že vám nebudu číst všechny a že přece jenom některé z těch oborů činností, které mají být zatížené EET, vám ocituji. Byl jsem poměrně vstřícný. Podívejte se, těch barevných štítků není příliš mnoho (ukazuje materiál, v němž jsou některé strany označeny barevnými štítky) a nedá mi to, abychom - chci na ně obzvlášť upozornit, až o nich budeme hlasovat.

Navrhujeme vyjmout z účinnosti EET v klasifikaci NACE pod kódem 94.90.1 činnost organizací dětí a mládeže. Opravdu si myslíme, že když někdo organizuje činnost pro děti a mládež, že páchá daňové podvody, a že pokud někdo bude v nějakém kroužku platit členský příspěvek hotově, někdo z rodičů, že musí mít příjemce EET? Myslíme si, že ne.***
Přihlásit/registrovat se do ISP