(11.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Další příběh, a ten se týká nás všech. Nevím, možná že v některé z politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně se platí členské příspěvky pouze bezhotovostně, to samozřejmě nevím. U nás, občanských demokratů, si mohou členové vybrat, zda zaplatí bezhotovostně, tzn. příkazem přímo na účet politické strany, nebo zda zaplatí hotově pokladníkovi ve svém místním sdružení. Zejména naši starší členové využívají možnost platit hotově, protože kromě toho, že zaplatí, tak se taky staví do té kanceláře, proberou politickou situaci v místě, na kraji, ve Sněmovně. Proto navrhujeme, abychom z EET vyjmuli z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 94.92 činnost politických stran a organizací. Opravdu chcete, aby každý váš okresní nebo místní pokladník, pokud bude přijímat hotově platby členských příspěvků, aby měl EET? Opravdu se domníváte, že některá z politických stran neeviduje své členské příspěvky? A že dochází k daňovým únikům? Navíc to není podnikatelská činnost. To není podnikatelská činnost. Podnikatelská činnost, politické strany ji mohou podle zákona vykonávat, ale určitě ne při výběru členských příspěvků např. hotovostní platbou.

Pro kolegy z levice, zejména z levice, ale i pro nás z pravice, protože my to respektujeme jako integrální součást společenského prostoru, veřejného prostoru, navrhujeme vyjmout z účinnosti EET z činností uvedených v klasifikaci NACE pod kódem 94.20 činnosti odborových svazů. Domnívají se např. sociální demokraté, kteří jsou součástí vládní koalice, že je třeba zatížit činnost odborových svazů EET? Že tam dochází k daňovým únikům? My se to nedomníváme. My jsme přesvědčeni, že odborové svazy naprosto přesně plní své daňové povinnosti, a ani vteřinu nás nenapadlo o tom pochybovat. Nicméně díky tomuto návrhu NACE 94.20 je vidět, že vládní koalice má pochybnosti, zda činnost odborových svazů probíhá. (Reakce ministryně financí od stolku zpravodajů.) Nepodléhá ze zákona, ale přitom je součástí vládního návrhu, že bude podléhat. (Ministryně opět reaguje.) Ne, ale paní ministryně, vy to tam máte uvedené, NACE pod číslem 94.20 je uveden. To znamená, v jednom zákoně současně paní ministryně říká, že to nepodléhá, s tím já souhlasím, ale v jiném paragrafu říká, že to podléhá. Kdo to rozhodne?

To samé, co platí pro odbory, platí pro zaměstnavatelské organizace - Hospodářská komora, Svaz průmyslu. A všichni podporovatelé EET zcela správně ukazují na sebe a říkají: I my budeme ve své činnosti používat EET.

A poslední, a to je spíš dotaz na paní ministryni, poslední příklad, a to je činnost heren, kasin a sázkových kanceláří. To nijak nezpochybňuji. Chtěl bych se zeptat, možná někdy jindy, jak je to s tím registrem hráčů, který jsme tak slavnostně schválili za podpory i nás jako opozice jako dobrý krok. Pak jsem měsíce a měsíce slýchal, že je s tím problém s implementací, aby byl nějaký registr hráčů, a to zatím nefunguje. To je několik... Paní ministryně říká, že na tom dělá, ale už na tom dělá Ministerstvo financí několik let. Ten zákon byl schválen někdy v roce 2016 nebo 2017, jsme v roce 2019. To se nedá úplně posoudit jako urgentní či usilovná činnost.

To je jenom několik příkladů, absurdních příkladů z EET. A abych dostál všem pravidlům, tak se oficiálně přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu číslo 2046 s tím upozorněním, že písmeno K by se pak podle abecedy přečíslovalo; podle toho, jak projdou pozměňovací návrhy, tak se pak jednotlivá písmena do toho návrhu zákona, o kterém budeme hlasovat, zařadí a změní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi za jeho vystoupení v podrobné rozpravě. Jinou přihlášku do podrobné rozpravy nemám. Kolega Ferjenčík ještě jednou. Prosím, pane poslanče, v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já ještě jednou navrhuji vrácení tohoto návrhu zákona do garančního výboru, protože návrh kolegy Stanjury je skutečně velmi komplexní, myslím, že bude trvat déle než 14 dní ho projít.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Čili navrhujete postup podle § 94 odst. 3 tentokrát v podrobné rozpravě. I o tom necháme hlasovat. Zagonguji, abych přivolal kolegy, které jsem požádal, aby své debaty přesunuli do předsálí, odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A až se ustálí počet přihlášených, zahájím hlasování číslo čtyřicet jedna, ve kterém tento procedurální návrh budeme rozhodovat. Děkuji.

 

Opakuji, že na návrh kolegy Ferjenčíka, který padl po podrobné rozpravě, budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, a to po podrobné rozpravě podle § 94 odst. 3 zákona o jednacím řádu.

Zahájil jsem hlasování číslo 41 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 41, z přítomných 157 pro 73, proti 82, návrh byl zamítnut.

 

Jiné návrhy k hlasování nemám. Návrh na zamítnutí návrhu zákona se hlasuje na začátku třetího čtení. Tedy návrh, aby byla zkrácena lhůta, nebyl podán. Návrh, aby se garanční výbor nezabýval, také nebyl podán. Takže tím mohu ukončit druhé čtení bodu číslo 4, vládního návrhu zákona o EET. Děkuji paní ministryni financí, děkuji zpravodaji a končím tento bod.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 202/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Příslušné usnesení vlády o pověření pana ministra spravedlnosti mám doložené. Prosím, pane ministře, než zklidníme trochu sněmovnu, tak ještě poděkuji panu zpravodaji hospodářského výboru Leo Luzarovi, že už zaujal místo u stolku zpravodajů. A požádám hloučky ve sněmovně... ať už z radosti, že prošel zákon do třetího čtení, nebo ze žalu, že prošlo EET do třetího čtení, aby debaty přenesly do předsálí.

Myslím si, že už je dostatečně vhodné prostředí, abyste se, pane ministře, ujal slova. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejdřív mi dovolte, abych omluvil paní ministryni průmyslu, která přijímá delegaci Vietnamské socialistické republiky, a z toho důvodu ji dnes v rámci druhého čtení k tomuto bodu zastoupím.

Jedná se o relativně stručnou novelu zákona o poštovních službách, která reaguje na historický vývoj v téhle oblasti a týká se problematiky kompenzací tzv. čistých nákladů, kompenzace, která se poskytuje poskytovateli základních poštovních služeb, tedy České poště. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP