(12.00 hodin)
(pokračuje Benda)

Částečně jsme to kritizovali již v prvním čtení. Ale představy, koho mám o čem všem vždy znovu a znovu poučovat, komu mám říkat, která jsou jeho práva, která se nakonec stejně v české byrokratické společnosti řeší jediným způsobem, to jest tím, že se každému dávají k podpisu na začátku výslechu, čehokoliv, čtyři až pět papírů, které samozřejmě nikdo z nás nečte a kterými se vzdává celé řady práv a ujišťuje veřejnou moc, že je srozuměn s tím, že má právo si zvolit advokáta, má právo si zvolit tlumočníka, má právo, má právo, má právo. Nic z toho se stejně pořádně nedozví, jsou to jenom zbytečné papíry. A to je to, co k nám bohužel prostřednictvím tohoto zákona směřuje z těch evropských směrnic.

Tu druhou část, o které již částečně mluvila paní zpravodajka, pokládám snad za ještě mnohem pochybnější a spornější a jsem rád, že jsme se alespoň na půdě ústavněprávního výboru dohodli, že budeme implementovat opravdu jenom to, co musíme implementovat, a nebudeme si k tomu dodávat žádné vlastní myšlenky. Představa toho, že v naší společnosti jsou osoby, u kterých neumím poznat, jak jsou staré, si myslím, že je naprosto naivní. Všechny tyhle myšlenky vznikly bohužel v Evropské unii až v situaci, kdy se tady objevily desítky až stovky tisíc osob z jiného území, které velmi často tvrdily, že jejich věk vůbec neodpovídá věku, na který biologicky vypadaly a který bylo obtížné určit, protože žádné doklady u sebe neměly. Proto začínáme do evropských zákonů přijímat různá prapodivná ustanovení, jako že má se za to, že mladistvým je i ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý rok věku, ale u něhož není možné bez důvodné pochybnosti určit, že v době spáchání provinění překročil osmnáctý rok věku. Mně to připadá opravdu jako ustanovení, které jsme nikdy do ničeho nepotřebovali, upřímně řečeno, nemáme ho v žádných jiných předpisech než v trestním právu. Chápu, že ho přijmout musíme, ale moc nechápu, co dělají vyjednávací představitelé České republiky, když v Bruselu a v dalších jednají a pokoušejí se tam domluvit nějaké konečné znění směrnice, když se tam dostávají takovéto věty, které jsou naprosto v rozporu se zdravým rozumem a s tím, na co jsme v České republice zvyklí.

Ministerstvo spravedlnosti, respektive vláda původně do toho návrhu vložila i pasáž, která by obdobné právo měla požadovat i pro osoby kolem patnácti let, že se bude složitě zkoumat a bez důvodné pochybnosti se bude vykládat, že jsou mladší patnácti let. My jsme nakonec rozhodli na ústavněprávním výboru, že toto ustanovení vypustíme, že nám stávající znění bohatě stačí. Policie s tím má své zkušenosti, státní zástupci s tím mají své zkušenosti, samozřejmě že když ta věc není jistá, tak to nějakým způsobem zkoumají anebo se k osobě chovají, jako že je mladší patnácti let. Ale protože to má poměrně podstatné i procesní otázky, jestli je někomu už patnáct, nebo není někomu patnáct, jak se k němu chováme v trestním řízení, respektive vůbec jestli něco jako trestní řízení může běžet, nebo běží jiná řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, proto jsme se rozhodli, že tato část nebude do zákona, do této novely zákona začleněna, abychom si aspoň v českých předpisech, když už implementujeme podle mého názoru bohužel lehce nesmyslná ustanovení, nedělali další a větší a hlubší nepořádek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ondráček, ale ještě předtím byla s faktickou poznámkou přihlášena paní poslankyně Levová.

 

Poslankyně Jana Levová: Dobrý den. Děkuji za slovo. Chtěla bych se vrátit k počtu formulářů, které se podepisují na policii, a chtěla bych se tímto vrátit k panu poslanci Ondráčkovi. Dost často jsem tlumočila na policii. A my jsme trošku opomněli, že se zvyšuje podíl trestných činů, kde figurují cizinci a tlumočníci musí předkládat na policii. Zároveň mají i povinnost překládat všechny tyto formuláře, pan kolega Ondráček uvedl jejich počet, že se nám neustále zvyšuje, a že pokud by tedy tlumočník opravdu měl přeložit všechny formuláře, ta poučení, která tam jsou, tak by tam také brzy mohli sedět devět hodin jenom na to, aby přeložili ta poučení, což je tedy pro mě faktický problém. Nejsem pro, aby se to zrovna u mladistvých nepodepisovalo, tam je to důležité, ale domlouvala jsem se s paní zpravodajkou prof. Válkovou, že by se to otevřelo, počet těch formulářů a zredukování formulářů, v rámci trestního řádu, novelizace trestního řádu. Takže vás na to chci jenom upozornit - tedy pana kolegu Ondráčka - že tohle je další bod, který si myslím, že bychom měli řešit, a to jsou právě překlady těchto formulářů a těchto poučení. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ondráček v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, přestože nesu celý sněmovní tisk, nebojte, nebudu moc dlouhý. V podstatě jsem byl zmíněn v rámci rozpravy jak paní zpravodajkou, tak i svými ctěnými kolegy, kteří hovořili o tom projednávání na ústavněprávním výboru, popřípadě paní kolegyně Levová.

Chtěl bych znova připomenout, jak vypadá zaplevelení trestního řádu. Každý, kdo jde podat vysvětlení dnes na policii, je s ním sepisován úřední záznam podání vysvětlení podle takzvaného paragrafu 158/6 trestního řádu. Na tomto formuláři najdete jeden a půl stránky poučení. Potom tato osoba je poučena jako poškozený, případně oběť trestného činu - tři stránky poučení. Potom je poučen o získávání informací pro oběť trestného činu - další tři stránky poučení. Potvrzení o převzetí poučení, protože samozřejmě policie se musí bránit, když by ta osoba řekla, že poučena nebyla, takže se vypisuje další formulář na formulář, převzetí o převzetí poučení - půl stránky. A poučení o poskytnutí informací v trestním řízení - jeden list. Dohromady devět listů textu velikosti 8 Arial nebo jiného typu písma. To, co zmínila paní kolegyně Levová, kdy potom tlumočník v případě cizince toto musí překládat, tak mu to velmi přeji. Má určitě vyděláno na několik hodin. Standardní poučení v cizích jazycích, jako je angličtina, němčina a tak dále, je v rámci ETZ, elektronického trestního řízení, už ve formulářích, ale existuje tam.

Materiál jako takový pan kolega Benda zmínil - a já jsem to zmínil několikrát i v prvním čtení, i na jednání ústavněprávního výboru - je z mého pohledu nadbytečný, je to další hrbení se před nesmyslnou administrativou a implementací evropského práva, kterým zaplevelujeme náš český právní systém tím, jak zde bylo zmíněno, kdo se rozumí dítětem, kdo se rozumí osobou mladší patnácti let... mladistvým. A my jsme v podstatě na ústavněprávním výboru vyškrtli jednu možnost, to znamená dítě, to znamená osoba mladší patnácti let, ale nechali jsme tam to samé pro osobu mladistvého, to znamená dítě v kategorii patnáct až osmnáct let. To znamená, zase, pokud se někdo bude prohlašovat za mladistvého, to znamená v kategorii patnáct až osmnáct, my jsme povinni s ním takto zacházet, a další věci. Takže já za sebe, předpokládám, že i za klub KSČM, říkám, že pro toto hlasovat nebudeme, a to z důvodu toho, že odmítáme další byrokratizaci trestního řízení. A chtěl bych připomenout zejména poslancům hnutí ANO a České straně sociálně demokratické, že si do svého programového prohlášen vlády dali: snížíme administrativu policie a orgánů činných v trestním řízení. Přidáváte další formuláře.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP