(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: (Zasunuje schůdek pro menší postavy pod řečniště.) Pardon, já jsem zandaval ten pultík.

Děkuji za slovo. Chtěl bych vám vyjádřit, paní poslankyně, která jste hovořila přede mnou, svůj hold za tenhle pevný postoj, za to, že opravdu pro vás vždycky byla odbornost na tom prvním místě. Já mám před sebou sjetinu, jak jste hlasovala o potvrzení předsedů výborů bezpečnostního, rozpočtového a řady dalších, a konečně teď vím, co pokládáte za odbornost. Děkuji vám za tuto informaci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové. Já se také vyjádřím. Je to taková vážná atmosféra. Sledujeme třetí díl seriálu odvolávání mojí osoby ze školského výboru. Pro diváky, kteří neviděli první a druhý díl, je uklidním, že jako v každém správném seriálu to nevadí a velice rychle se i v tom třetím díle dostanete do děje.

Zpráva do českých sboroven je jasná. Občanská demokratická strana ve spolupráci s exministryní Valachovou a dalšími mě prostě odvolávají ze školského výboru. To je ta zpráva, to v těch sborovnách doufám bude dostatečně slyšet. Ta koalice není náhodná, protože byl jste to vy, pane předsedo (k předsedajícímu Petru Fialovi), který otevřel dveře inkluzi do českého školství tehdy jako ministr školství. Neudělal jste to s takovou vervou jako vaše následovkyně, spíš tak rozpačitě a neutrálně, jak je vaším zvykem, ale byl jste to vy. Čili tato inkluzivní koalice je teď ta, která tuto změnu činí.

Druhé, co chci říci. Neodvolávají mě z předsedy školského výboru, ale z člena, protože předsedu si volí výbor v tajném hlasování. A tam se Občanské demokratické straně nepodařilo postavit takového kandidáta, který by získal dostatek hlasů. Ať už byl ten důvod čtrnáct veřejných placených funkcí pana kandidáta Baxy, jak tam někdo uváděl, nebo nějaký jiný, to já nevím, ale zkrátka v tajné volbě, což je svátek demokracie, předseda zvolen nebyl, takže nyní je potřeba veřejně mě odvolat ze školského výboru.

Řeknu k tomu asi tolik. Já jsem celoživotní učitel, takže takový ten aspekt, že já odejdu ze školského výboru a půjdu do - já nevím, výboru životního prostředí, má podobnou logiku, jak kdyby pan poslanec Válek, který je lékař byl odvolán ze zdravotního výboru, paní poslankyně Válková, která je erudovaná právnička z ústavněprávního, pan Kalousek, který teď hovořil z rozpočtového jako bývalý ministr financí, a pan Bartoš, který ještě v životě neopustil město, byl jmenován třeba do zemědělského výboru. (Velké pobavení, smích, potlesk.) To je taková jakoby logika, která dle mého názoru není úplně příliš odborná, a teď má být korunována tím, že pan Krejza, který je obchodník s akciemi, bude jmenován do výboru školského.

Jako já jsem úplně v pohodě. Já klidně budu dva a půl roku teď řídit parlamentní multikáru, nebo co mi přidělíte. Já to zvládnu, budu mít víc času. Ale chtěl bych vás jenom poprosit, už nikdy nehovořte o nějakých věcných tématech a o odbornosti a o takovýchto věcech. Už nikdy! Mluvte o politických dohodách, mluvte o korytech, mluvte o handlech. Pan Stanjura tady pobíhal po klubu ANO a sliboval ústupky v EET výměnou za toto hlasování. Čili o tom klidně mluvte, ale už nikdy nemluvte o věcných řešeních. Mluvte také o moralizování. Tam je myslím silná vaše pozice.

Já jsem zaznamenal několik výroků, když jste hodnotil (k předsedajícímu Petru Fialovi), kdo jak hlasoval v tajné volbě na školském výboru. Jako logik pro to mám dvě vysvětlení. Jedno je, že jste ležel schovaný ve volební urně a sledoval, jak kdo hlasoval, abyste o tom informoval veřejnost. V tom případě by se tím měl zabývat mandátový a imunitní výbor. (Pobavení, smích v sále.) V druhém případě jste lhal, netušíte nic, a jak jsem poslouchal paní poslankyni Majerovou, tak asi to bylo maličko jinak, než co jste sděloval tady veřejnosti před chvílí.

Je to poměrně zajímavá věc. A také vám vysvětlím jeden rozdíl. Já si vážím všech českých občanů, všech voličů, a také z tohoto důvodu respektuji naprosto všechny jejich zástupce zde ve Sněmovně. Pro vás (ukazuje na předsedajícího) je nadpoloviční většina českých voličů jakýsi póvl a neustále útočíte zde na jejich všechny možné zástupce a mlátíte je tady s tím po hlavě.

Takže v této věci bych vám rád řekl (stále k předsedajícímu), že vy sám jste byl zvolen koalicí ANO, SPD, KSČ, jinak to matematicky nevychází. Dokonce v té šesté volbě, kdy se to tady řešilo, jste si to tady nějak vybrečel. Takže až bude pokračovat debata, tak bych vás rád poprosil, abyste nám řekl, s kým jste upekl tuto svoji volbu, zda s panem Babišem, že vás nakonec podpořili, nebo s panem Filipem, nebo s panem Okamurou, nebo jak to tedy přesně bylo.

Takže já samozřejmě vyčkám rozhodnutí Sněmovny. Všem vám děkuji za případnou podporu a to je tak asi zatím všechno. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče za vaše vystoupení. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Benešík, poté pan poslanec Černohorský. A pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, myslím si, že na začátku tohoto volebního období byly udělány dohody. Ty dohody platí. A myslím si, že odborníků na školství v této Sněmovně, kteří minimálně dosahují kvalit pana poslance Klause, je tady spousta i z jiných klubů. KDU-ČSL prostě bude ctít dohody a tím to hasne.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Takže děkuji za slovo. Já bych jenom chtěl reagovat na pana poslance Klause prostřednictvím pana předsedajícího. ODS při volbě pana předsedajícího, pana Fialy, nepotřebovala hlasy komunistů a SPD, protože my jsme již na začátku řekli, že tím, že je v podstatě navržen druhým nejsilnějším klubem, tak by podle nás měl mít místo místopředsedy, a proto jsme ho ve všech volbách podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. (Odpověď z pléna.) Tak v tom případě paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou, poté s přednostním právem v rozpravě pan předseda Stanjura. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěla ohradit prostřednictvím předsedajícího vůči trapných a ubohým osobním výpadům pana poslance Klause na mou osobu. Co se týká jeho výměny nebo nevýměny v čele školského výboru, je mi to upřímně jedno.

Celou dobu se velmi korektně vyjadřuji tak, že se jako poslankyně - mimochodem slyšeli jsme tady, že pan Klaus vaším prostřednictvím velice respektuje (důrazně), respektuje úplně všechny tady v tom sále, všechny nás respektuje, bohužel to nejde vidět v rámci jeho chování a jeho vystupování. A já jenom jako poslankyně respektuji, že tato Poslanecká sněmovna má nějaké zvyklosti, má nějakou tradici, má nějaké dohody. To je všechno. V životě jsem se nedopustila žádného osobního výpadu vůči panu Klausovi mladšímu. A musím říct, že už mě přestávají bavit jeho osobní výpady. A tato debata není o společném vzdělávání, je o něčem víc. Je o tom, jak se tady vzájemně ve Sněmovně k sobě chováme, a je o tom, že si tady poslanec Parlamentu ČR bral do úst, v rámci rozpravy na půdě Sněmovny do úst židovské transporty. Neštítil se toho! O tom je tato debata! (Rozčileně. Potlesk zleva.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP