(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Nyní následují faktické poznámky poslanců Raise, Jurečky a Klause. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Já bych chtěl zdůraznit tu skutečnost, že ANO samozřejmě respektuje to, že ODS patří předsednictví, ale zastavil bych se tady nad tím, co říkal pan kolega z Pirátů, že je tady odborníků dost. Oni jsou tady odborníci a odborníci. Já ve školství plus minus 40 let funguji a je v tom obrovský rozdíl. A musím říct, že se pod předsednictvím kolegy Klause v podstatě dobře pracovalo. I když tam byly konflikty, tak tam byl jasný cíl. Byl bych velmi rád, aby tam byl skutečně někdo, kdo je renomovaný. To se prostě nezíská jenom tím, že ho tam někdo dosadí. To se získá prací. A to si nejsem jistý, jestli to teď zrovna nelikvidujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji poslanci Raisovi. Poslanec Jurečka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Pokusím se být stručný. Že má někdo odbornost a znalosti, neznamená, že má lidskost a dobrý vnitřní charakter. A to si myslím, že tady teď trošku je vidět i na té diskusi, kterou odstartoval příměr s těmi transporty Židů. Myslím si, že člověk, který se profiluje právě v oblasti školství, by měl mít i tuto lidskou stránku věci v nějaké vnitřní rovnováze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanec Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já jenom stručně. Chtěl jsem poděkovat poslankyni Valachové, že vystoupila v diskusi, upřímně. A za druhé k panu Jurečkovi. Takové ty morální rozměry. Víte... jak lidé, kteří vyznávají křesťanské hodnoty, kdo to nakonec sečte, kdo má jaké morální rozměry. Nepovažuji vás v tomto za člověka, který by to měl zhodnocovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já ty emoce převedu do řeči zákona. Zákon o jednacím řádu říká, že místa v jednotlivých výborech, komisích či ostatních orgánech Poslanecké sněmovny se po volbách rozdělují mezi poslanecké kluby na základě výsledků voleb. Všechny kluby po volbách v roce 2017 obdržely tabulku, kterou zpracovala Kancelář Poslanecké sněmovny, kde v jednom sloupci byla velikost výboru, v tom řádku byl počet míst pro jednotlivé kluby podle toho, o jak velkých výborech rozhodne Poslanecká sněmovna. Myslím, že to měli k dispozici všichni předsedové klubů, myslím, že i všichni členové klubů.

Na základě toho jsme po zahájení činnosti na ustavující schůzi nominovali jednotlivými kluby určený počet členů školského výboru, ale bylo na zodpovědnosti a je na zodpovědnosti každého poslaneckého klubu, koho kam pošle. To znamená, o počtech členů ve výborech, komisích, delegacích neexistují politické dohody, nemohou existovat politické dohody, tady se striktně naplňuje zákon. A náš návrh, o kterém dneska máme hlasovat, se drží pouze znění zákona.

Kde existují politické dohody, a já se k nim hlásím, protože politika se bez politických dohod nedá dělat, jednak se k ní vytvářejí koalice, to je jeden typ politických dohod, je to zcela přirozené na všech úrovních politiky od komunální, krajské po celostátní, kdy se koaliční partneři domluví například na počtech členů vlády, na počtech členů krajské rady, městské rady, obecní rady. Rozdělí si resorty, rozdělí si předsedy výborů. Takovou politickou dohodu jsme udělali na základě voleb, kdy jsme si rozdělili počty předsedů výborů, komisí a delegací, a pak jsme složitě vyjednávali, i když ono to nebylo tak složité, nebylo to nijak extra dlouhé proti jiným volebním obdobím, které strany dostanou předsednictví kterých výborů, kterých delegací a kterých komisí. A opět je na zodpovědnosti jednotlivých klubů, koho navrhnou a koho výbor zvolí. Pak ty předsedy podle zákona potvrzuje Sněmovna jako celek. A k tomu existují politické dohody mimo jiné proto, aby se Sněmovna mohla rozběhnout a mohla začít projednávat jednotlivé body na všech řádných i mimořádných schůzích. Tyto politické dohody jsme učinili. My jsme si jako občanští demokraté vyjednali tři předsedy výborů, pak předsednictví jedné delegace, a teď nevím z hlavy, jestli dvou komisí, možná tří, nemám to úplně spočteno.

Teď se stalo to, že v této chvíli máme dva předsedy výborů. Chci říci, že dnešní plénum neřeší otázku předsedů výborů, to je jiná věc, řeší pouze naplnění zákona. Ale když už můj bývalý kolega, pan poslanec Václav Klaus, tady argumentuje tím, že on je proti politických dohodám, proti těm postům a proti těm korytům - jestli to necituji přesně, tak se omlouvám, není v tom úmysl -, tak chci říct, že to místo získal díky politickým dohodám. Protože kdybychom si vyjednali například předsednictví výboru pro zdravotnictví nebo sociální věci nebo rozpočtového, tak by pravděpodobně byl nominován z našeho klubu někdo jiný.

Ta debata není, nebyla a nebude z naší strany ohledně odbornosti Václava Klause. O tom ta debata prostě není. A pokud já jsem říkal, že se naše politické cesty rozešly, považuji to za přirozené, to se prostě stává. Pan poslanec Klaus chystá jiný politický projekt. To je normální, budeme, nebo už jsme političtí soupeři. Na tom není nic špatného a nic, co bych kritizoval. Každý - žijeme ve svobodné společnosti - se může rozhodnout, jak uzná za vhodné, založit si svůj subjekt, přidat se k jinému subjektu nebo zůstat věrný své politické straně. To je naprosto normální a logické a nemá důvod, aby se kvůli tomu někdo rozčiloval. My se tedy kvůli tomu určitě nerozčilujeme, protože se to prostě stává.

A vznikaly strany, které vznikly odštěpením z ODS. Unie svobody, kdo si dneska vzpomene? Významná část tehdejších poslanců ODS se rozhodla, svobodně odešla. Proč ne? To se prostě stává. Ale na jedné straně se zaštiťujeme odborností, a řekněme si, ruku na srdce, tak změňme jednací řád, dělejme výběrové řízení, do kterého se přihlásí všech 200 poslanců, nějakou výběrovou komisi, nevím, kdo by v ní seděl, to by nám poradili kolegové z pirátské strany určitě, kdo by to rozhodoval. Kdo bude mít zájem se přihlásit bez politických dohod, komise to posoudí, doporučí Sněmovně a řekne: Rozpočtový výbor povede pan předseda Faltýnek, protože to zemědělství výborně počítá. Je ho škoda do zemědělského výboru, například. Omlouvám se panu předsedovi, on má tu smůlu, že sedí přímo naproti řečništi a je to taková výrazná osobnost, že jsem ho nechtěl ve svém vystoupení opomenout. (Pobavení v sále.)

Ale to je změna jednacího řádu, a pak by bylo, že na post předsedy se může přihlásit každý poslanec či poslankyně, Sněmovna zřídí výběrovou komisi a výsledek výběrové komise potvrzuje Sněmovna například tajnou volbou, abychom měli svátek demokracie i v Poslanecké sněmovně. Proč ne? Ale tak to prostě není. My jsme požádali bez emocí zcela jednoduše o to, aby byl naplněn zákon, abychom tam měli tři členy. Sněmovna nám buď vyhoví, nebo nevyhoví. Nic jiného za tím není.

Já toto svoje vystoupení k tomuto bodu nevyužiji k tomu, abych kritizoval politické postoje jiných poslanců. A jinak mi to připadá normální, že se tady přeme. To je přece základ demokracie, zastupujeme své voliče, ti se rozhodují každý podle svého, rozhodují se každý jinak a jejich vůle je zobrazena ve velikosti našich klubů. Tentokrát je to z voleb 2017.

Ale když už tak s despektem mluvíme o těch funkcích v Poslanecké sněmovně, že to je výsledek nějakých špinavých politických dohod nebo koryt, tak pak se divím, že ten, kdo o tom takhle mluví, se toho koryta drží zuby nehty.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Pan předseda Kalousek, místopředseda Pikal, předseda Filip. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP