(Jednání pokračovalo v 12.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 12.30, skončil čas vyměřený na přestávku poslaneckého klubu a budeme pokračovat napevno zařazenými body, což jsou změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny a návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

170.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím paní místopředsedkyni volební komise, paní poslankyni Moniku Jarošovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Přeji hezký den, vážené dámy a pánové. První volební bod je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Volební komise obdržela ve stanovené lhůtě do 16. dubna 2019 do 12 hodin od poslaneckých klubů návrhy na odvolání, rezignace a nominace poslanců do orgánů Poslanecké sněmovny. Ve stanovených lhůtách poslanecké kluby předložily následující návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, které jsou zpracovány v usnesení volební komise číslo 115 ze dne 16. dubna 2019.

K návrhům na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise pana Martina Kolovratníka, aby Poslaneckou sněmovnu seznámil s tím, že

I. konstatuje, že obdržela od poslaneckých klubů následující návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny:

Návrh na odvolání. Ze zemědělského výboru Marian Bojko nezařazení. Z kontrolního výboru Ivana Nevludová nezařazení. Z rozpočtového výboru Ivana Nevludová nezařazení. Z výboru pro evropské záležitosti Lubomír Volný nezařazení. Z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lubomír Volný nezařazení, Václav Klaus nezařazení. Ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Ivana Nevludová nezařazení. A ze stálé komise pro Ústavu České republiky Lubomír Volný nezařazení.

A rezignace. Z rozpočtového výboru Jaroslav Foldyna ČSSD. Ze zahraničního výboru Karel Krejza ODS.

A z nominací. Ze stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace Taťána Malá - ANO. Ze zemědělského výboru Monika Jarošová - SPD. Z kontrolního výboru Lucie Šafránková - SPD. Z rozpočtového výboru je to Lubomír Španěl - SPD a Václav Votava z ČSSD. Z výboru pro evropské záležitosti Jana Levová - SPD. Z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Zdeněk Podal - SPD a Karel Krejza - ODS. Z výboru pro bezpečnost Jaroslav Foldyna - ČSSD. Ze zahraničního výboru Petr Beitl - ODS. Ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Tereza Hyťhová - SPD. A ze stálé komise pro Ústavu České republiky Lucie Šafránková - SPD;

II. navrhuje výše uvedené změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny provést volbou veřejnou pomocí hlasovacího zařízení s tím, že hlasování o rezignaci a nominacích poslanců do výborů bude provedeno samostatně a hlasování o návrhu na odvolání také samostatně.

Zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuji hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala odvolání poslanců, následně dalším hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly poslanecké kluby. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní místopředsedkyně. Otevírám rozpravu. S přednostním právem je do ní přihlášen pan předseda Faltýnek. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych tady vznesl pár návrhů. Já jsem v průběhu dnešního dopoledne obešel většinu předsedů poslaneckých klubů a poprosil jsem je o následující záležitost. Vzhledem k tomu, že včera vlastně skládali slib dva noví poslanci a my jsme za hnutí ANO nestihli předložit konkrétní návrhy na změny v orgánech Sněmovny, tak bych chtěl poprosit, a už jsem to konzultoval i s paní místopředsedkyní volební komise, abychom neukončovali dneska tento bod a přerušili ho až na závěr po tom, co proběhnou vlastně všechny procedury, které mají dneska proběhnout, a na závěr tento bod přerušili do příštího pátku do devíti hodin, tak abychom mohli ty změny, které my navrhneme, které se budou týkat, nevím, jak ostatní kluby, ale našich poslanců, mohli doprojednat v ten pátek v devět hodin, kde se nepředpokládají žádná třetí čtení. To je první věc.

Druhá věc. V ten pátek příští týden uběhnou lhůty i pro další tajné volby, jako je ÚSTR, Vinařský fond, Rada ČTK a další. Takže tam by bylo možno to vlastně spojit do jednoho bloku a provést i ty tajné volby.

Takže to jsou moje dvě prosby vlastně na vás a na místopředsedkyni volební komise, aby to takto, pokud s tím bude souhlas na závěr té naší debaty, po odvolení všech těch záležitostí navrhla.

A pokud se týká toho konkrétního materiálu změny v orgánech Sněmovny, které teď budeme řešit, tak navrhuji za náš klub, abychom ty věci řešili po jménech. To znamená, aby to nebylo v těch třech blocích, ale aby to bylo vlastně po konkrétních jménech, jak odvolání, tak rezignace, tak následná volba našich kolegů do těch výborů. Samozřejmě veřejně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, rozumím. Další v rozpravě vystoupí paní poslankyně Majerová, po ní pan poslanec Klaus. Máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové. Já jsem se rozhodla vystoupit, abych vysvětlila svůj postoj a svůj důvod, který mě vede k tomu, že nemohu hlasovat pro odvolání Václava Klause ze školského výboru.

Co se myšlenky obsazování klíčových sněmovních postů týče, vždycky jsem byla zastáncem odbornosti a kvalifikovanosti kandidátů. V případě změny ve vedení školského výboru se na mne jako na bývalou učitelku a také poslankyni daného výboru obracela celá řada odborných organizací, ředitelů škol i učitelů s tím, že nyní je ve vedení na dané téma největší odborník a jakákoliv změna rozhodně nebude ku prospěchu školství. Já osobně zastávám totožný názor. Tady se pro mě totiž již dávno nejedná o vnitrostranický problém, interní téma ODS. A já jsem vždy hlasovala podle svého vědomí a svědomí, jak to po mě vyžaduje Ústava, a budu tak činit vždy, neboť je to moje zodpovědnost vůči občanům, kteří mě vyslali do Sněmovny, stejně jako zodpovědnost vůči odborné veřejnosti.

Nadřadit vnitropolitický boj kvalitě vzdělávání považuji za zradu voličů a nemohu se na tom dále podílet. Pokud mám volit mezi loajalitou ke klubu a loajalitou k lidem, volím lidi, protože to byli oni, kteří mi dali mandát tady být. Děkuji vám. (Slabý potlesk zleva.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP