(13.00 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já z procedurálního hlediska absolutně souhlasím s panem předsedou Stanjurou a celý klub TOP 09 bude hlasovat podle jeho požadavku. Na druhou stranu trochu mě mrzí ten naprosto suverénní tón v jeho hlase. Devět parlamentních frakcí a celá Poslanecká sněmovna tady teď neřeší nic jiného než vnitřní problém ODS. On se sám pan poslanec Klaus do toho školského výboru nedal. On sám - a pan předseda Stanjura to řekl - on sám se tím předsedou školského výboru nezvolil. On kdyby pan předseda Stanjura řekl: nezlobte se, kolegové, my jsme naprosto nevhodného člověka nominovali do školského výboru a taky jsme ho naprosto nevhodně prosadili za předsedu školského výboru a my se teda omlouváme a prosíme vás, abyste nám pomohli tu naši chybu napravit, tak ono by se nám hlasovalo mnohem lépe. Takže to je spíš o té formě, nikoliv o tom obsahu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal, po něm pan místopředseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já si jenom dovolím drobně reagovat na kolegu Stanjuru vaším prostřednictvím, jak tady deklaroval nějaké ty možnosti výběrových řízení a podobně. Já myslím, že není třeba natolik opouštět ten právní řád, který v tuto chvíli existuje. Pokud je zde snad nějaká většina, které by odbornost, kterou představují někteří ti odvolávaní, v jejich výborech chyběla, je možnost navýšit počet členů výboru, toho dotyčného si adoptovat a navrhnout ho tam sami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda Filip, zatím poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já bych se taky nepouštěl do žádných experimentů, protože tady není žádná síla 120 hlasů, která by změnila Ústavu České republiky v čl. 5, že jde o svobodnou soutěž politických stran. Je s podivem, že na své excesy z minulosti možná doplácí v tuto chvíli, nebo doplatila, ODS při jednání výboru pro školství. Protože Komunistická strana Čech a Moravy v minulosti zažila několikrát ústrky a řekl bych neústavní chování v Poslanecké sněmovně. Až teprve v roce 2002 po volbách jsme prosadili tento princip, na který se pan kolega Stanjura odvolává. Protože do té doby neplatil. Do té doby platily výbory, vítěz bere vše. To je realita. A já jsem pamětník těch věcí.

Já budu ctít princip poměrného zastoupení, budu ctít princip toho, aby obsazovaly politické strany ty výbory tak, jak politické strany rozhodnou, a nebudu připomínat ani volební období a triky s paní Zelenkovou a další. Myslím si, že jestli tady ODS řekne a bude trvat na tom, že už bude ty principy uplatňovat, tak já budu ten, který ty principy uplatňoval vždycky a bude je uplatňovat i do budoucna. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já bych jenom vaším prostřednictvím chtěl ocenit velice střízlivé vystoupení pana Stanjury s jedinou výjimkou, a to je ten závěr, a sice zuby nehty se držení výboru.

Pane Stanjuro, jak jste správně řekl, my jsme političtí soupeři a já si samozřejmě nemůžu nechat ujít tuto debatu, takže já jsem na tu multikáru připravený, jezdit s ní odborně tady ty dva roky, takže úplně v pohodě, jo? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že se jednání protahuje přes obědovou přestávku a já jsem neprozřetelně svolal výbor, protože nám hoří termíny, výbor pro evropské záležitosti - mimo jiné, samozřejmě já jsem ten eurohujer, který tomu vůbec nerozumí, ale šéfuje tady tomu ve Sněmovně podle některých - tak bych chtěl poprosit všechny členy, aby to měli na zřeteli a že se stoprocentně sejdeme, protože nás tlačí termíny. Je to logické, není to chyba ani vlády, která dodává materiály, ale my prostě fungujeme v trošičku jiném režimu. Ten výbor se prostě sejde poté, co skončíme tady tu naprosto nesmyslnou diskusi, a projednáme materiály, které máme projednat. Protože když je neprojednáme, tak Česká republika prošvihne termíny a potom tady budou stát nejrůznější poslanci, kteří to budou kritizovat, že jsme se neohradili, že jsme se neozvali. Takže já doufám, že k tomu nedojde a že členové výboru pro evropské záležitosti budou natolik tolerantní, že přijdou na jednání i poté, co skončíme, i když to bude po půl druhé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Hájek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, je vás tady ještě dvě třetiny nových, v uvozovkách, resp. těch, kteří tu jsou první volební období, a já si myslím, že je potřeba se někdy vrátit do minulosti. A v minulém volebním období, už to tady pan místopředseda Filip zmínil, se tady řešilo odvolávání paní poslankyně Zelenkové. My jsme postupovali tenkrát jako ANO korektně, snažili jsme se domluvit napříč politickým spektrem se všemi subjekty, aby respektovaly jednací řád, aby respektovaly to, že paní poslankyně opustila řady ANO a přešla do TOP 09. Jaká byla reakce? Reakce byla taková, že prostě nás dvakrát všichni - nebo všichni... Řada nebo většina nás, hnutí ANO, nepodpořila a potřetí jsme se už nechtěli nějakým způsobem dehonestovat nebo ztrapnit nebo ponižovat, můžeme si adjektivum najít, jaké chceme.

A dneska tady zástupci demokratických stran, já to ještě řeknu jinak, demokratického bloku - protože tady není snaha odvolat pana Klause, že je zástupce ODS. Pozor! On byl zvolený demokratickým blokem, takže já jsem předpokládal, že znovu si teď založíte demokratický blok a v rámci demokratického bloku budete žádat odvolání pana Klause. Takže to není věc ODS. Z mého pohledu, nejsem právník, ale myslím si, že ne zcela postupujeme s těmi dohodami, které tady na začátku Sněmovny byly dohodnuty. To znamená ano, nominanti demokratického bloku. Takže z toho pohledu se mi to opravdu jeví jako farizejství, že to není korektní.

Já tady mám stenozáznam z toho jednání paní Zelenkové, kde vystupoval pan Stanjura, kde tady tenkrát vystupoval pan Laudát, byl tam pan Kalousek, Kučera atd., Vojtěch Filip. A skončilo to tím, že obhajovali to, že nepodpoří odvolání paní Zelenkové tenkrát. Takže opravdu z mého pohledu je to nekorektní. Kdyby sem přišel pan Stanjura a řekl: já se omlouvám, já se vám tady všem omlouvám, přátelé z hnutí ANO, já jsem pochybil, já si sypu popel na hlavu, já odvolávám, co jsem řekl, a s pokorou vás prosím, vraťme se k těm zásadám, které bychom tady měli mít, a říkala paní kolegyně, že bychom měli dodržovat ty tradice a zvyklosti, tak pojďme je dodržovat. Ale vždycky, jestli udělám já chybu, tak se omluvím, jestli tu chybu udělá někdo jiný, pokorně ho prosím, požádej nás tady a my to zvážíme. Demokraticky.

Samozřejmě všichni jsme tady někdy tlačeni k tomu, abychom rozhodovali nebo hlasovali podle svého vědomí a svědomí. Tady si vzpomeňte na situaci - ne že bych tady chtěl obhajovat pana poslance Ondráčka. On taky byl tenkrát nominován komunistickou stranou podle toho poměrného rozdělení a měl v uvozovkách přislíbené to, nebo všichni věděli, že bude předsedou té komise, protože bylo sedm nominantů a 172 hlasy Poslanecké sněmovny včetně pana Stanjury, Němcové atd. byl nominován. Potom se začala řešit otázka vědomí a svědomí a došlo k tomu, že pan kandidát nakonec svoji kandidaturu stáhl.

To znamená, já jsem dneska v té pozici, kdy jsem také rozpolcen, zdali mám hlasovat podle svého vědomí a svědomí, anebo ctít politické dohody. To znamená z mého pohledu, pokud se mi ODS neomluví, já budu korektní, vypnu se. To znamená, budu ctít své svědomí a na druhé straně nechám prostor demokratickému bloku, aby si silou svých hlasů prosadil to, co chtějí. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP