(13.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dámy a pánové, ještě jedna faktická poznámka, pana poslance Plzáka. Já jenom předpokládám, že zde existuje jakási tichá dohoda, že budeme pokračovat, dokud tento bod neprojednáme. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Omlouvám se za svou hlasovou indispozici. Jenom ke svému kolegovi Hájkovi a k nominaci pana kolegy Ondráčka. Ono to nebylo tak, že to stáhl. My jsme ho přeci měli potvrdit jako předsedu té komise a došlo k tajné volbě, zřejmě jste pro něj nehlasovali. Sice v prvním kole myslím prošel, ale pan kolega Stanjura zpochybnil, ten si nevybral lístky, ten si je vybral atd. Byla nová volba a již neprošel. To znamená, v rozporu s těmi dohodami, kterými se tady oháníte, vy jste ho tenkrát nepodpořili.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Nebudu zdržovat dlouho, ale mně se jedná o to, že my tady slyšíme výtky na nekalé jednání některých politických stran, ale přece, buďme korektní, i když to bylo nekalé jednání, tak my buďme prostě korektní. A zvolme to tak, jak jsme se dohodli! To znamená prostě: hnutí ANO je nejlepší, skvělé, všecko dělá transparentně. ODS, KDU-ČSL, hnutí STAN atd. jsou prostě ti špatní, zkorumpovaní, dělali to špatně, udělali chyby. Ale vy jste ti nejlepší, máte na to největší vliv, tak teď neříkejte, že se budete mstít, a prostě řekněte, že to uděláte tedy a budete volit tak, jak se to prostě volit má. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní následují faktické poznámky. Přihlášeni jsou pan poslanec Ferjenčík, pan poslanec Nacher a pak je přihlášen pan předseda Faltýnek s faktickou poznámkou - nebo do rozpravy? S faktickou poznámkou. Takže pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom upozornit kolegy, že s těmi komisemi je to trochu složitější, protože ty nebyly rozděleny podle poměrného zastoupení. Komunisté dostali místa navíc, protože podpořili vládu. To není žádné poměrné zastoupení. Jinak bychom tu komisi měli my. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Nacher s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Já jsem to nechtěl prodlužovat, nechtěl jsem reagovat, ale musím na kolegu Benešíka. On si tady stěžoval, že je předseda výboru, který svolal na půl druhou, a že tady zbytečně diskutujeme. Je to tak, slyšeli jsme to všichni. A on byl jediný, který se do té diskuse přihlásil třikrát, byť se ho to vůbec vlastně netýká. (Potlesk poslanců ANO.) Děkuji, děkuji. (Smích z lavic ANO.) Takže nás tady prosím nemoralizujte, nechte to nějak proběhnout, svolejte si ten výbor, aby byl náš názor slyšet v Evropské unii, protože často není. A už se do té debaty nepřihlašujte a tím to uspíšíte. Ale vy jste přihlášený třikrát a zároveň ten neuvěřitelný kontrast - řeknete: Tady se marně diskutuje o ničem. No tak se nehlaste a nebude se diskutovat. (Smích a potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já jsem nechtěl vystupovat (smějí se poslanci ANO) a prodlužovat to, nicméně moje reakce jako předsedy klubu na tuto záležitost: My jsme se o tom na klubu bavili třikrát, přátelé, nebo kolegové, omlouvám, se. Nejsme všichni přátelé, bohužel. (Smích z lavic ANO.) Ale i přesto, že v minulém volebním období se nám nepodařilo na dva pokusy odvolat Kristýnku Zelienkovou z rozpočtového výboru, tak my prostě tu dohodu ctíme, nebo většina z nás tu dohodu ctí. A budeme podle toho tak hlasovat, anebo se toho hlasování nezúčastníme. Děkuji.

Pojďme prosím hlasovat!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy, žádnou další nevidím, rozpravu končím a předávám slovo paní místopředsedkyni volební komise.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. A nyní prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, o návrhu hlasování jednotlivě po jménech.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Myslím, že bychom o tom ani nemuseli hlasovat a můžeme vyhovět panu předsedovi Faltýnkovi, pokud není nějaká námitka. Budeme hlasovat po jménech. Pokud je zájem, abychom hlasovali, vidím tady pokyvování hlavou, že to není úplně jasné, dám hlasovat.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan předseda Faltýnek, abychom ve všech případech hlasovali po jednotlivých jménech veřejně. Je zde žádost o odhlášení, této žádosti jsem vyhověl. Přihlaste se prosím znovu svými identifikačními kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Ze sálu: To nejde!) Omlouvám se.

Znovu zahajuji hlasování, teď už to funguje. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 42, přihlášeno je 171 poslanců, pro 122. (Proti 13.) Návrh jsme přijali a budeme hlasovat po jednotlivých jménech.

 

Paní místopředsedkyně, prosím, postupujme podle tohoto schváleného návrhu.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Ano, děkuji. Prosím, pane předsedající, abyste nechal nejprve hlasovat o odvolání ze zemědělského výboru: Marian Bojko, nezařazený.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 43, přihlášeno je 172 poslanců, pro 153. (Proti 4.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Z kontrolního výboru Ivana Nevludová, nezařazená.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 44, přihlášeno je 172 poslanců, pro 137. (Proti 3.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Z rozpočtového výboru Ivana Nevludová, nezařazená.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 45, přihlášeno je 172 poslanců, pro 144. (Proti 3.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Z výboru pro evropské záležitosti Lubomír Volný, nezařazený.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 46, přihlášeno je 174 poslanců, pro 154. (Proti 3.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Lubomír Volný, nezařazený.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 47, přihlášeno je 174 poslanců, pro 151. (Proti 4.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Václav Klaus, nezařazený.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 48, přihlášeno je 148 poslanců, pro 93. (Proti 14.) Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Ivana Nevludová, nezařazená.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49, přihlášeno je 173 poslanců, pro 141. (Proti 3.) Návrh byl přijat. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP