(Jednání pokračovalo v 14.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, po pauze bychom pokračovali v jednání. Mám tady zájem. Paní poslankyně Monika Jarošová se chtěla vyjádřit ještě k hlasování před polední pauzou. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Ještě než oznámím výsledky voleb, tak bych chtěla říct, že u hlasování číslo 48 jsem se zdržela, a na sjetině mám, že jsem hlasovala ano. Ale nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní, než začneme projednávat další body dle schváleného pořadu schůze, tak zároveň požádám místopředsedkyni volební komise poslankyni Moniku Jarošovou, aby nás seznámila s výsledkem volby, která proběhla před polední přestávkou. Jednalo se o bod 171 Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji. Volili se tři členové. Kvorum bylo 71, počet vydaných hlasovacích lístků 141, počet odevzdaných platných i neplatných 140, počet neodevzdaných hlasovacích lístků jeden. Rostislav Drochytka získal 77 hlasů, Martin Nečaský 27 hlasů, Eduard Palíšek 84 hlasů, Vlasta Radová 47 hlasů, Hana Vykopalová 68 hlasů a Mirka Wildmannová 4 hlasy. Ve druhém kole byl tedy zvolen Rostislav Drochytka a Eduard Palíšek. Tímto volba končí.

Jinak, vážený pane předsedající, jak již jsem avizovala v předchozím vystoupení, vyhlašuji lhůtu pro nominace poslaneckých klubů k dnes přerušenému bodu Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to do úterý 23. dubna 2019 do 14 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní, než zahájím další bod, tak přečtu omluvy. Z dnešního jednání se... (O slovo se hlásí místopředseda Pikal.) Tak prosím ještě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych se chtěl ještě paní místopředsedkyně k předchozímu bodu zeptat. Pokud vím, tak jsme volili tři osoby a zvoleny byly jenom dvě. Tak bych se chtěl zeptat, jestli bude další kolo, nebo jak se bude teď postupovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Chcete se vyjádřit, paní poslankyně? Nebo se vyjádříte až následně? (Poslankyně Jarošová: Následně.) Tak paní poslankyně zjistí a dá vám vědět, jestli to tedy nevadí.

Z dnešního jednání se od 17.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů omlouvá poslanec Dominik Feri. Dále se omlouvá pan poslanec Pour z dnešního zasedání od 18.45 do konce jednání. Dále se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů paní poslankyně Radka Maxová. Dále se omlouvá dnes od 14.30 do 15.00 z důvodu zasedání výboru pro evropské záležitosti, které právě prý probíhá, pan poslanec František Kopřiva. Dále se omlouvá pan poslanec Václav Votava od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan poslanec Klaus od 14.30 do 18 hodin z důvodu vyklízení kanceláře předsedy výboru. (Smích v sále.) A dále se omlouvá poslankyně Taťána Malá z dnešního jednání od 14.30 do 16 hodin.

 

Nyní tedy otevřeme další bod, který je pevně zařazený. Jedná se o

 

38.
Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
/sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. A připraví se... (Poslanec Lipavský namítá, že byl na řadě.) No ano, vy budete mluvit následně a prosím připravte se, pane poslanče Lipavský, a dostanete slovo následně. Děkuji, že jste se připomněl. Tak paní ministryně, prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. Jedním z cílů české zahraniční politiky je rozvoj všestranně a vzájemně výhodných hospodářských vztahů s ostatními státy a jurisdikcemi, tedy včetně Tchaj-wanu. Tchaj-wan se řadí mezi průmyslově vyspělé země a takzvané asijské tygry. Hlavní průmyslová odvětví jsou informační technologie, zpracování kovů a elektrotechnický a chemický průmysl.

Hospodářské vztahy Tchaj-wanu a České republiky. Celkový obrat za rok 2017 je téměř 30 miliard korun. Obchodní bilance výrazně ve prospěch Tchaj-wanu, neboť velký objem vývozu je právě do České republiky. Tchaj-wan investuje do elektrotechnického průmyslu v České republice a vyváží toto zboží do České republiky. Česká republika potom vyváží na Tchaj-wan osobní automobily, mikroskopy a pneumatiky. Perspektivní pro uplatnění českých firem na tchajwanském trhu jsou oblasti energetiky, bio- a nanotechnologií, leteckého průmyslu a zelených technologií.

Některé formy hospodářských styků a z nich plynoucí příjmy mohou zakládat daňovou povinnost rezidentů České republiky na území Tchaj-wanu a naopak. V současnosti v těchto případech dochází k mezinárodnímu dvojímu zdanění příjmů a jsou tak snižovány příjmy plynoucí rezidentům jedné jurisdikce z jurisdikce druhé.

Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republiky neuznává Tchaj-wan za stát, není možné s ním uzavřít mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a odstranit tak jednu z překážek hospodářské spolupráce s ním. Návrh zákona jednostranně nahrazuje smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s tím, že se očekává, že Tchaj-wan přijme obdobné vnitrostátní opatření. Pravidla zamezení dvojímu zdanění obsažená v zákonu odpovídají textu standardních mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, tedy které se vytvářejí podle vzorové smlouvy OECD, a to z důvodu zachování reciprocity ve vztahu k Tchaj-wanu, který vnitrostátně přijme stejné opatření a zajištění stejného výkladu jednotlivých ustanovení jako při výkladu mezinárodních smluv.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní.. (O slovo se hlásí poslanec Rakušan.) Chcete vystoupit s přednostním právem? Teď hned? Tak jste předsedou strany, prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedající za udělení slova. Jenom krátkou poznámku. Já jsem samozřejmě rád, že se tímto opatřením ve vztahu k Tchaj-wanu zabýváme. Myslím si, že je to každopádně potřeba. A chtěl bych jenom požádat členky a členy vlády České republiky, aby se k našim tchajwanským partnerům chovali i při setkáních například s čínskými obchodními partnery důstojně, nenechávali je čekat za dveřmi. Abychom skutečně ukázali jako Česká republika, že si Tchaj-wanu vážíme a že to, že není uznáván jako stát, ještě neznamená, že se k němu jako k významného obchodnímu partnerovi nebudeme chovat uctivě. Myslím si, že česká vládní politika, a nejenom ta zahraniční ústy pana ministra Petříčka, ale všech členů vlády, by měla ukazovat, že jsme státem, který se nebojí, že jsme státem, který se před nikým nehrbí, a že jsme státem, který prostě nenechává naše partnery jenom z toho, že jsme ustrašení, čekat za dveřmi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. A já tedy využiji váš vstup ještě k tomu, že přečtu omluvy, než udělím slovo zpravodaji. Takže pan poslanec Petr Gazdík se omlouvá od 15 hodin ze zdravotních důvodů. A mezi 15. a 18. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan předseda Milan Hnilička.

A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Lipavský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Dobrý den. Já budu velice stručný ohledně své zpravodajské zprávy. Organizační výbor na své 35. schůzi ze 4. dubna doporučil odkázat tento tisk do zahraničního výboru. Takže tam potom dostaneme možnost se pobavit o tom, jak to s tou politikou vůči Číně máme. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu a mám zde s přednostním právem pana ministra Petříčka. Prosím, pane ministře, máte slovo. Jinak nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy... tak ještě pan předseda Bartošek. A z nějakého důvodu - jenom prosím tady techniky ve Sněmovně, že tady mám naskočeno asi 15 faktických poznámek. A teď se chci zeptat pánů poslanců Skopečka, Němcové, Baxy, Martinů, zdali jste přihlášeni k tomuto bodu na faktické. Asi ne. (Dohaduje se s poslanci.) No, ale už to tady mám jako na výbor přesto, že to (nesroz.) faktické poznámky. Takže já to jenom... pan Skopeček, Němcová, Baxa, Martinů, Beitl, Bauer, Žáček, Ventruba, Mauritzová, Bělica... tak jestli nejste na faktické, tak my vás odmažeme, jo? Tak.

Takže prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP