(15.00 hodin)

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych zde stručně vystoupil na podporu tohoto návrhu zákona o zamezení dvojího zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. Přijetí nástroje zamezujícího dvojí zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu patří mezi dlouhodobé priority z hlediska rozvoje vzájemných ekonomických vztahů. Doplnil bych, že v rámci Evropské unie již celá řada států podobné opatření přijala, obdobně jako EU, a Česká republika to dělá i přesto, že máme svoji politiku jedné Číny. Mimo jiné je to Nizozemí, Velká Británie, Švédsko, Dánsko, Maďarsko či Francie.

Přijetí návrhu zákona bude mít rozhodně příznivý dopad na vztahy České republiky s Tchaj-wanem. A tímto bych rád i reagoval na pana poslance. My máme zájem udržovat korektní vztahy s Tchaj-wanem v oblastech, které jsme si jasně definovali, a zároveň respektovat také mezinárodní diplomatické a protokolární záležitosti. Tudíž vás mohu ubezpečit, že ve vztahu k zástupcům Tchaj-wanu se chováme důstojně a korektně.

Ze zahraničněpolitického hlediska je také přijetí navrhované právní úpravy velmi žádoucí. Tchaj-wan je nejen velmi důležitý investor v České republice. Jeho investice dosahují řádu 26 mld. korun a bylo vytvořeno více než 17 tis. pracovních míst prostřednictvím těchto investic. Nicméně s Tchaj-wanem také sdílíme společné hodnoty, jako je demokracie či respekt k lidským právům.

Situace Tchaj-wanu, který Česká republika neuznává za stát, je samozřejmě nestandardní, a není proto možné sjednat standardní mezinárodní smlouvu. Navrhováno je proto řešení cestou dvou samostatných jednostranných opatření, to jest na naší straně formou zákona.

Já bych vás požádal právě o podporu. Myslím, že tento návrh zákona je krokem správným směrem a přispěje k dalšímu rozvoji vztahů s Tchaj-wanem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dalšího do obecné rozpravy mám přihlášeného pana poslance Marku Bendu. (Hlásí se posl. Jan Bartošek.) A s přednostním právem, ano, předseda KDU-ČSL pan poslanec Bartošek.

Já přečtu jednu omluvu. Paní poslankyně Andrea Brzobohatá se omlouvá od 15.00 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Prosím, pane předsedo, omlouvám se.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás požádat o podporu tohoto návrhu zákona a současně i ocenit přístup vlády z toho důvodu, že skutečně ekonomická výměna, obchod mezi Českou republikou a Tchaj-wanem je mimořádný. Oceňuji to, že dochází k odstranění zbytečných překážek, které tomuto obchodu brání.

Já osobně jsem přesvědčen, že se jedná o zákon, který není kontroverzní, je poměrně jednoduchý. Z toho důvodu zde vznáším návrh na zkrácení projednávání ve výborech na dvacet dnů. Tedy zkrácení o deset dnů na dvacet dnů. Žádám vás i o podporu tohoto návrhu zákona, protože jsem přesvědčen, že je důležité rozvíjet spolupráci s partnery, s kterými máme dobré vztahy a i dobrý obchod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A nyní pokračujeme v obecné rozpravě. Takže přednostní právo nevidím. Pan poslanec Marek Benda. Požádám vás o vystoupení. Ještě? Ano, s přednostním právem ještě jednou předseda klubu KDU-ČSL. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já se omlouvám. Upřesním svůj návrh. Zkrácení lhůty na třicet dnů k projednání ve výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, mám poznamenáno. Zkrácení lhůty na třicet dnů. Ano. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Marka Bendu a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych v tomto případě i já poděkoval vládě ČR za to, že tento návrh zákona předkládá. Zejména tedy Ministerstvu zahraničích věcí, které bylo v minulosti reprezentováno jinými osobami, ale v tuto chvíli je reprezentováno panem ministrem Petříčkem, děkuji mu, že s tím přišel, a i paní ministryni Schillerové, způsobem, jakým to bylo zpracováno.

Já se otázkám souvisejícím s Tchaj-wanem věnuji snad celou dobu, co jsem v Poslanecké sněmovně, což už je poměrně pár let, a od roku 2006 jsem předsedou neformální skupiny přátel mezi ČR a Tchaj-wanem. Otázka zamezení dvojího zdanění se řeší dlouhé roky. Nikdy na ani jedné straně, ani na české straně, ani na tchajwanské straně, nebyl problém věcný. Ne že by chyběla vůle přijmout jakékoliv opatření, které by směřovalo k tomu, abychom zamezili dvojímu zdanění, zjednodušili investování a samozřejmě zjednodušili i situaci rezidentů v jedné či druhé zemi.

Samozřejmě celou dobu byl problém do značné míry právě způsobu, jakým to právně uchopit, jakým způsobem obejít tu skutečnost, že ČR respektuje politiku jedné Číny, to znamená, neuznává Tchaj-wan jako jednu samostatnou zemi, současně si je vědoma toho, že se jedná o samostatné ekonomické teritorium, které není spravováno nikým cizím a se kterým musíme udržovat a chceme udržovat - z důvodů, které tady byly řečeny v předkládacích zprávách - dobré a nadstandardní vztahy, a kde je výrazný zájem na vzájemném obchodu.

Myslím, že řešení, které nakonec bylo zvoleno - a opravdu těch konzultací zejména z Ministerstva zahraničních věcí za posledních deset let proběhla celá řada. A když se podíváme na řešení, která jsou volena různě v Evropě, tak jsou velmi, velmi, řekněme, kreativní. Všichni obcházejí ten samý problém a všichni ho nějakým způsobem - a téměř žádné řešení v těch jednotlivých zemích není úplně totožné. Já jsem rád, že došlo k podepsání té dohody mezi oběma zastupitelskými kancelářemi, které zastupují obchodně ekonomické zájmy České republiky na Tchaj-wanu a Tchaj-wanu v České republice, a že posléze toto je předloženo jako příloha k zákonu, který nám předkládá paní ministryně Schillerová, abychom schválili.

Věřím tomu, že se nám ho podaří v co nejkratší době schválit a že se nám podaří i tuto dohodu s Tchaj-wanem - abych neříkal smlouvu, záměrně říkám dohodu s Tchaj-wanem naplnit, abychom dále mohli prohlubovat vzájemný obchod. Myslím si, že nejenom z hlediska obchodu, ale i z hlediska sdílení společných hodnot máme opravdu s Tchaj-wanem a s lidem Tchaj-wanu hodně společného a je pro nás užitečné, abychom další a další kroky utužující spolupráci prováděli a aby je provedla i tato Sněmovna jako celek. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Leo Luzara. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, a ještě s přednostním právem. Tak prosím. Takže s přednostním právem předseda KDU-ČSL pan poslanec Výborný. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, já chci nejenom podpořit návrh této dohody z těch důvodů, o kterých tady hovořil přede mnou Marek Benda, a nechci je dále rozšiřovat. Ale ač je to možná netradiční, tak mi dovolte sdělit, že nahoře na galerii pro hosty v tuto chvíli sedí delegace, je to naprostá náhoda, delegace studentů z Tchaj-wanu, ze školy Feng-song v Kao-siungu, jestli to říkám správně, což je partnerská škola našeho pardubického gymnázia, odkud pocházím. Ta čilá výměna právě studentská mezi naší školou a naší partnerskou školou na Tchaj-wanu funguje už jeden a půl roku. Nejsou tady poprvé a dneska to vyšlo naprostou náhodou. My jsme ten bod nezařazovali jako KDU-ČSL s vědomím toho, že zde budeme mít naše přátele z Tchaj-wanu. Teď na vás mávají, ano. A já jsem jim před chviličkou připomněl ten bod, který projednáváme, a jejich reakce byla velmi srdečná a za tu spolupráci mezi ČR a Tchaj-wanem děkují. Tak mi dovolte tuto osobní připomínku. Díky. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní vystoupí pan poslanec Leo Luzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Neustále mi vrtalo hlavou, proč zrovna tato obchodní smlouva se dostává do popředí, proč byla předřazená. Asi jsem už to pochopil jako, pokud to tedy bylo míněno s humorem, popřípadě vážně. Každopádně by mě ta otázka zajímala, proč zrovna tato obchodní dohoda je předřazována před ostatní, které máme. A když se podíváte do programu, tak mezinárodních smluv tam máme obrovské množství, které čekají. A že se zrovna našla politická ochota zrovna konkrétně tuto dohodu dávat dopředu, mě zaujalo, čili bych prosil o odpověď, jestli byl nějaký obchodní tlak nebo jestli byl nějaký tlak vyvíjen na Ministerstvo zahraničních věcí, popřípadě na Ministerstvo financí, abychom urychlili v Poslanecké sněmovně projednávání této dohody. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP