(15.10 hodin)
(pokračuje Luzar)

Další věc, která mě v této věci zaujala, byla slova paní ministryně, že my jsme ti iniciátoři a čekáme, že druhá strana teprve recipročně zareaguje na naše kroky. Ale obchodní bilance, kterou s Tchaj-wanem máme, by svědčila o přesném opaku. Není až tak v našem zájmu, protože samozřejmě my máme negativní obchodní bilanci s Tchaj-wanem, oni k nám dovážejí podstatně více než my k nim, čili je to pro nás zatím v uvozovkách asi výhodné. A proč z jejich strany by měl být tlak zabránit dvojímu zdanění, aby jejich firmy nebyly poškozovány na našem trhu na rozdíl od menšího množství našich firem na jejich trhu? Pokud se mýlím, rád to vezmu zpět.

Říkám, nesledoval jsem až tak dalece vývoj obchodní bilance, ale předpokládám, že asijské země a zvlášť Tchaj-wan, který je velice progresivní exportér, tyto věci vůči Evropě a vůči České republice má, a že my jsme tady ti, kteří tahají, jak se říká, za kratší konec provazu. Budu velice rád, když mi paní ministryně na to řekne, jestli je to v českém zájmu, když my jsme ti iniciátoři. A teď čistě obchodně, ne politicky, ne jakkoli jinak, ale čistě obchodně, jestli je v našem zájmu, anebo je to ve větším zájmu Tchaj-wanu. To by pro mě v této věci bylo rozhodující, zvlášť když si všímám poslední dobou, a v médiích to proběhlo, docela výrazné propagační aktivity Tchaj-wanu na českém území, kdy obchází různé politiky v různých úrovních i komunálních a zve je na návštěvu a snaží se prezentovat svoji zemi, což samozřejmě ve vší počestnosti je dobré, pokud se to neobráží potom v těchto aktivitách přeskakování a zařazování těchto obchodních vazeb a smluv dopředu před program ostatních, což už by mohlo vzbuzovat otázky, co je opravdu prapříčinou toho, že teď momentálně tuto smlouvu projednáváme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní s faktickou poznámkou poslanec Marek Benda. Prosím. Ano. A připraví se paní ministryně Schillerová. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já samozřejmě nechám šanci zareagovat paní ministryni Schillerové, která to nepochybně také všechno ví, ale protože jsem poměrně pamětník těchto česko-tchajwanských vztahů, tak bych řekl, že ta smlouva je připravována dlouho. Teď je přeřazena nikoliv proto, že se jedná o smlouvu, ale protože se jedná o návrh zákona. Protože se jedná o návrh zákona, který musí tuto smlouvu předřadit, tak není samozřejmě běžně v bloku smluv, ale je v bloku zákonů, který musí takovou smlouvu provést.

A opravdu je to věc, kde minimálně deset let nemáme pochybnosti o tom, na rozdíl od některých jiných států, ve kterých existovaly pochybnosti, jestli bude dodržováno, jestli máme na tom zájem, nebo ne... Minimálně deset let nemáme žádné pochybnosti o tom, že chceme smlouvu o zamezení dvojímu zdanění s Tchaj-wanem. Akorát prostě nebyl právní nástroj, nebo nebyl vymyšlen právní nástroj, a za to jsem opravdu vděčný exekutivě, že s tím přichází, jakým způsobem takovou dohodu přivést do našeho právního řádu v účinnost.

A poznámka snad opravdu lehce laická, ale přece jenom si ji nemůžu odpustit k poslanci Luzarovi. Nezáleží na velikosti obchodní výměny, pokud se bavím o zamezení dvojího zdanění. To prosím jsou úplně jiné věci. To je otázka případně cel, která ale v Evropské unii jsou určována centrálně, zamezení dvojího zdanění je ochrana investorů, ochrana těch, kteří vydělávají v jedné či druhé zemi. A tam nepochybně máme velké zájmy i my, ale nepochybně jako velký investor v České republice má zájem i tchajwanská strana a dlouhodobě je to zájem obou stran. A dlouhodobě na tom pracujeme a je to opravdu předřazováno právě proto, že tak dlouho trvala ta právně technická příprava.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem paní ministryně Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Takže dovolte, abych reagovala na některé položené dotazy. Především bych chtěla říct, nejedná se o dohodu, je to zákon. My nemůžeme uzavírat s Tchaj-wanem právě proto, že ho neuznáváme jako samostatný stát, tak nemůžeme uzavřít mezinárodní smlouvu. A je to v našem zájmu, já vám hned uvedu konkrétní příklady. Kdyby to v našem zájmu nebylo, tak to nepředkládáme. To je prostě úplně základní informace. A teď si to dovolím opřít o fakta.

Ona v podstatě i návštěva těch školáků a jejich učitelů by byla (nesrozumitelné.) jednodušší, kdybychom právě takovouto spolupráci měli a odstraňovali všechny bariéry, které máme. My jsme museli přistoupit k tomuto zákonu, to jsem vysvětlila. V podstatě ten vývoj byl takový, ono to nějakou dobu trvalo, než se ten zákon připravil, než se dojednaly podmínky, protože ten zákon sám o sobě má pár paragrafů, ale samozřejmě dohodnout ty podmínky, tomu předcházela celá řada jednání.

Začalo to tím, že na úrovni styčných kanceláří byl podepsán nesmluvní, právně nezávazný dokument nazvaný dohoda. Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji a Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář Praha obou jurisdikcí se dohodly na přijetí takzvaného ustanovení, které odpovídá standardním mezinárodním smlouvám o zamezení dvojímu zdanění. A vlastně na tom jsme potom postavili přípravu zákona. Takže ten navrhovaný zákon toto opatření, na kterém se vlastně tyto dva subjekty dohodly, implementuje do českého právního řádu a očekáváme recipročně - to je prostě běžná praxe, my si nemůžeme říct, tak teď je ten den D, kdy oba státy to přijmeme stejně, tak to nefunguje. Ale ta reciprocita, na jejíž bázi se toto odehrává, je prostě v mezinárodním právu a tady v takovémto systému zákonů typická. Čili tento postup, tedy podpis dokumentu s Tchaj-wanem na úrovni kanceláří obou jurisdikcí a následná transpozice do vnitrostátních právních řádů tedy odpovídá obvyklé praxi tomto území. A tento postup doporučuje například studie Uzavírání mezinárodních smluv s Tchaj-wanem vypracovaná Parlamentním institutem, studie z října 2006, přičemž poukazuje na to, že se jedná o praxi obvyklou i v jiných členských státech Evropské unie, zejména Francie, Belgie, Spojené království.

Co se týče obsahu zákona, tím vás nebudu zatěžovat. Ale ještě bych chtěla říct obecně vůbec k té naší obchodní bilanci trochu podrobněji. Za posledních pět let nárůst vzájemné obchodní výměny je o 20 % vyšší na současných téměř 30 mld. korun. Tchajwanské investice v České republice činí 26 mld. korun. V České republice působí více než 20 tchajwanských firem, které vytváří 17 tis. pracovních míst. Zejména jsou to firmy Foxsconn, Asus, ACER. Spolupráce na akademické úrovni - cca 60 desítek dohod o spolupráci mezi univerzitami, výměnné programy pro cca 200 studentů ročně. Ročně 185 tis. turistů z Tchaj-wanu v České republice - třetina všech čínsky hovořících turistů.

Co se týče českých společností na Tchaj-wanu, tak přímé zastoupení zde mají společnosti Škoda, za rok 2017 prodej 5 117 vozů, nárůst 13,7 % oproti roku 2016, image značky spojená s tradičně uznávaným německým mateřským koncernem Volkswagen, postupně se stává nejúspěšnějším českým výrobkem na tchajwanském trhu.

Další. Výrobce obráběcích strojů TOS Varnsdorf, akciová společnost. Společný podnik s tchajwanskou společnosti Litz Hightech Corp. - společný podnik TOS LITZ Machinery Corporation se základním kapitálem 5 mil. eur, ve kterém česká strana nabízí know-how k nejvyspělejším multifunkčním obráběcím strojům. Cílem je výroba tří nových typů horizontálních frézovacích strojů, 120 kusů ročně.

Další. Společnost Jablotron a Koukaam - zabezpečovací technika. Zastoupení společnosti Veletrhy Brno, akciová společnost, prostřednictvím firmy Kaigo, zastupující Messe Düsseldorf. Kaigo umožňuje tchajwanským vystavovatelům seznámit se s trhem v České republice. Účast tchajwanských vystavovatelů zejména na strojírenském veletrhu v Brně. Memorandum o spolupráci s tchajwanskou organizací na podporu zahraničního obchodu TAITRA. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP