(15.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Zastoupení výrobků skla Moser a Preciosa prostřednictvím Opulent State Life Corporation, 18 obchodů po celém Tchaj-wanu. Výrobce designového osvětlení Lasvit. Výrobce kosmetiky Botanicus buduje síť prodejen. V roce 2015 joint-venture české společnosti RayService tchajwanskou SymbolElectronic. Plzeňský Prazdroj dodává do některých prodejních řetězců. Prorazit se snaží Budvar a STOCK International.

Jenom možná pro vaši informaci, pro nás každá smlouva - i když toto není smlouva, opakuji, to je zákon - každá smlouva o zamezení dvojímu zdanění je důležitá. V současné době má Česká republika v platnosti 88 smluv o zamezení dvojímu zdanění, a to s 89 státy, jednu má společnou pro Srbsko a Černou Horu. Další vstup smlouvy v platnost lze očekávat nyní v případě smlouvy s Ghanou, protože ta už byla ratifikována parlamentem, a dojednáváme další smlouvy s Kosovem, před podpisem je s Ománem, Gabonem, Botswanou, Kamerunem, Senegalem, Irákem, Bangladéšem a tak dále, s Katarem, Srí Lankou. Takže očekáváme ve velice dohledné době, že budeme mít přes sto smluv o zamezení dvojímu zdanění, ale tady, jak jsem řekla a jak všichni chápeme, prostě smlouvu není možné přijmout, proto se šlo cestou zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní ministryně. Ano, okamžik, přečtu dvě omluvy. Místopředseda sněmovny Vojtěch Filip se omlouvá z pracovních důvodů, z důvodu jednání s premiérem Vietnamu v době od 15 do 17 hodin a pan poslanec Jiří Běhounek se omlouvá od 18.45 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Nyní tady mám dvě faktické poznámky. Takže pane zpravodaji, přestože máte přednostní právo, tak faktické poznámky mají přednost. Takže pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Leo Luzar. Dobře, tak pan poslanec Luzar, prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Já bych chtěl poděkovat paní ministryni za odpověď. Nechci to zdržovat, samozřejmě v rámci klasických tří čtení, jelikož je to tedy zákon a není to mezinárodní smlouva, se k tomu bude moci, předpokládám, hospodářský výbor vyjádřit a zabývat se touto problematikou. Chci pouze upozornit, že opravdu ta obchodní bilance je silně v náš neprospěch podle těch čísel, která jste tady řekla, a toho masivního investičního fungování Tchaj-wanu na českém území, a z tohoto pohledu ta má obava není úplně rozptýlená. Momentální stav je pro nás ekonomicky výhodnější vůči tchajwanským firmám než české firmy v Tchaj-wanu vůči tchajwanské vládě. Čili z tohoto pohledu bych k tomu přistupoval, zvlášť když se jedná o to teritorium, které je problematické. Firmy, které jste vyjmenovávala v rámci obchodních vazeb na Tchaj-wanu a které v té přípravě jsou, jsou samozřejmě všechny firmy, které v té Asii již nyní fungují ve všech státech, není to jenom ten Tchaj-wan, a teoreticky by na to mohly mít třeba i jiný názor ohledně obchodních vazeb, které v té lokalitě mají a které by pro ně mohly být ohrožené, popř. důležitější. Ale nechci tady tuto tematiku zavádět, říkám, probereme to asi, předpokládám, ve čtení v rámci hospodářského výboru, ale budu velice rád, když tady tyto pochyby - a předpokládám, že na to nejsme momentálně v diskusi nikdo připraven - se pokusíte rozptýlit a budu moci s čistým svědomím říci ano, je to výhodné pro Českou republiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy zpravodaj s přednostním právem pan poslanec Jan Lipavský. Prosím.

 

Poslanec Jan Lipavský: Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní ministryni za to, že vyjmenovala vlastně všechny ty firmy, české firmy, které podnikají na Tchaj-wanu, které tam investují a dávají tam kapitál. Já bych chtěl říct, že označovat Tchaj-wan za problematický v situaci, kdy ty firmy tam působí a mají důvěru vůči tomu právnímu státu, který tam je, tak to je přesně něco, co my bychom jako Poslanecká sněmovna měli podpořit a ne to příliš problematizovat, protože zahraniční investice z České republiky na Tchaj-wan samozřejmě jaksi mají tu ochranu právního státu na Tchaj-wanu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní do obecné rozpravy pan poslanec Daniel Pawlas, zatím poslední přihlášený.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych měl dotaz prostřednictvím vás, pane předsedající, na pana ministra zahraničních věcí, zda existuje nějaká analýza případných rizik této smlouvy, resp. zákona, který tady chceme schválit, ve vztahu k Čínské lidové republice. Protože víme, že vztahy mezi Čínskou lidovou republikou a Tchaj-wanem nejsou ideální, a když tady hovoříme o dobré obchodní bilanci s Tchaj-wanem a ochraně investorů tchajwanských v České republice, tak bych se chtěl zeptat, zda nejsou ohroženi čeští investoři v Číně a čeští vývozci, protože víme, že obchodní bilance s Čínou je velice špatná. A my chceme právě podpořit český export do Číny. Jestli je toto správný krok, abychom podpořili český vývoz do zemí, jako je Čína. Takže bych se chtěl zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana ministra zahraničí, zda je nějaká analýza případných rizik a zda by mi mohl na toto odpovědět. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem pan ministr zahraničí Petříček, následně se připraví s přednostním právem předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, velmi krátce odpovím na dotaz pana poslance. Takovouto analýzu není potřeba dělat. My máme ve vztahu k Tchaj-wanu jasně nastavené parametry našich vztahů. Jedná se o spolupráci v oblasti ekonomické, ekonomických vztahů, vědecké spolupráce, kulturní spolupráce, školství. A toto je něco, co i Čínská lidová republika vždy respektovala a my postupujeme stejně, jako postupují členské státy Evropské unie. A jak jsem již ve svém úvodním vystoupení řekl, my máme jasně nastavenou politiku vůči Čínské lidové republice, máme svoji politiku jedné Číny, ale to nám nebrání rozvíjet ekonomické vztahy a budovat dobré vztahy i s Tchaj-wanem. Takže tam rozhodně není riziko, že by se to negativně nebo jakýmkoli způsobem promítlo do vztahů s Čínskou lidovou republikou, potažmo do naší ekonomické spolupráce či obchodní výměny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Na vaši otázku, pane poslanče. Já jsem přesvědčen, že ten krok je správný, činí ho česká vláda jako vláda samostatné a suverénní země a je to krok, který podporuje vzájemnou výměnu, podporuje to spolupráci a budoucí rozvoj. Já jsem přesvědčen, že s Tchaj-wanem máme mnoho společného ať už v oblasti kybernetické bezpečnosti, nebo obchodu a je třeba jej vnímat jako partnera České republiky a odstraňovat překážky, které brání vzájemné komunikaci a obchodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a rozhlédnu se po sále, zdali mám nějakého dalšího zájemce do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova po obecné rozpravě - zpravodaj pan poslanec Lipavský, paní ministryně Schillerová? Nemáte zájem, po obecné rozpravě nemáte zájem. Nyní tedy jsme nezaznamenali v této fázi návrhy, které bychom hlasovali teď hned, co se týče vrácení či zamítnutí, takže nyní se budeme zabývat nejprve návrhem na přikázání výboru k projednání a následně pak budeme hlasovat o zkrácení lhůty, jak navrhoval pan poslanec Bartošek.

Takže nejprve se rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu. Já se táži, zdali má někdo návrh na přikázání jinému výboru jako garančnímu. Tak pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Já bych si dovolil navrhnout, aby se garančním výborem stal hospodářský výbor, jelikož to není mezinárodní smlouva, ale obchodní smlouva, čili aby hospodářský výbor byl garanční.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, takže nejprve budeme hlasovat o vašem protinávrhu. Já zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu. (Gong.) Vypadá to, že jsme tady v dostatečném množství, takže ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat.

 

Budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Leo Luzara, aby se garančním výborem stal hospodářský výbor.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 66 přihlášeno 174 poslanců, pro 46, proti 26. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu původním, návrhu organizačního výboru, který navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 67 přihlášeno 174 poslanců, pro 137, proti 1. Výsledek byl přijat. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Dále se tedy ptám, zdali je tady nějaký návrh přikázání dalšímu výboru či výborům. Pan poslanec Leo Luzar. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP