(15.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Já bych tedy vyhlásil pauzu pět minut z důvodu, že tady není pan poslanec Vít Rakušan, který byl původně zpravodajem, tak by to vzal předseda výboru pan poslanec Koten. Nicméně si nechá připravit podklady. Takže bych vyhlásil pauzu pět minut, to znamená, sešli bychom se v 15.46.

(Dostavil se poslanec Rakušan.) No, já už jsem tu pauzu vyhlásil, to znamená, někdo už s ní počítal a někteří poslanci už opustili sál, takže budeme muset počkat. Sejdeme se v 15.46 a já bych takhle na dálku tady na mikrofon jenom informoval, protože mě zajisté slyší, předsedu výboru pro bezpečnost Radka Kotena, že se již nemusí angažovat, protože pan poslanec Vít Rakušan se dostavil. Tak, prosím.

 

(Jednání přerušeno od 15.41 do 15.46 hodin.)

 

Pauza uplynula, takže budeme pokračovat. Takže nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Vít Rakušan a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vaším prostřednictvím se omlouvám kolegyním a kolegům za vynucenou pětiminutovou pauzu.

Dovolte mi, abych vás seznámil se zprávou bezpečnostního výboru, který je v daném případě garančním výborem projednávaného tisku. Dalším výborem, který se daným tiskem zabýval, je výbor ústavněprávní.

Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního vystoupení předneseného ředitelem odboru vládní legislativy pověřeným řízením sekce Legislativní rady vlády Mgr. Tomášem Dundrem, po zpravodajské zprávě zpravodaje zastoupeného místopředsedou výboru Jiřím Maškem a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 240, vyslovila souhlas;

II. souhlasí s usnesením ústavněprávního výboru číslo 120 z 38. schůze ze dne 20. března 2019, sněmovní tisk 240/3;

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

4. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Tolik zpráva bezpečnostního výboru, který žádné pozměňovací návrhy během projednávání daného tisku neuplatňoval, nicméně jsem odkázal na přijaté usnesení ÚPV, který pozměňovací návrhy uplatnil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP