(17.30 hodin)
(pokračuje Michálek)

Jsem si vědom toho, že s tím bude spojen určitý nový druh rozhodování na Ministerstvu financí. Nicméně ten návrh jsme se snažili koncipovat tak, aby byl opravdu zamířen přesně na obce, kde to působí problémy, takže je tam i poměrně vysoký správní poplatek 50 tis. korun za jednu žádost jedné obce, takže si myslím, že není potřeba se bát toho, že by tyto návrhy zahltily Ministerstvo financí a muselo na ně vynakládat nějaké zásadní prostředky. Naopak to povede k lepšímu výběru daní. Myslím si, že se tady bavíme o řádu stovek milionů korun, které můžou být využity na zlepšení prostředí nakonec i pro turisty a občany měst, o která se jedná. A v neposlední řadě je to důležité i z hlediska určité finanční regulace, která se ukazuje, že je jediným efektivním nástrojem, jak si poradit s těmito způsoby bez zavádění nějakých opravdu velkých restrikcí, jako jsou zákazy, jako jsou časová omezení krátkodobého pronájmu a další podobné cesty, které některé státy volí.

Myslím si, že bychom měli začít opravdu tím, že bude efektivně vymáhána legislativa, která už dneska funguje, to znamená, poplatky bude platit každý, odvede to digitální platforma. A samozřejmě že to pomůže i těm živnostníkům, kteří pronajímají byty, protože když dneska má někdo tři byty ve třech městských částech, tak musí komunikovat se třemi různými paními na přepážce a je s tím skutečně spojeno hodně byrokracie, ačkoliv to jsou zbytečné transakční náklady, kde by to všechno mohla obhospodařit právě Airbnb, tato digitální platforma, a ti lidé, kteří dělají tuto agendu, by se mohli věnovat něčemu užitečnému.

Takže jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mohli zvážit podporu pro pozměňovací návrh, který předkládáme s kolegou Patrikem Nacherem a který podpořilo i hlavní město Praha.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dobrý podvečer přeji vám všem. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Rád bych tady předložil dva pozměňovací návrhy.

Jeden pozměňovací návrh se týká sazby poplatků, protože v roce 1990 byl poplatek stanoven na 17 korun československých. A když si ty poplatky převedeme do dnešní kupní síly, tak maximální sazba by dneska byla 164 korun za den. To znamená, navrhuji, aby sazba poplatků činila nejvýše 150 korun denně, to znamená, je to ve stejném poměru, jako to bylo v roce 1990. To je jeden pozměňovací návrh.

V případě, že by neprošel, navrhuji druhou možnost, a sice že by tu sazbu, která bude v zákoně nižší, bylo možné vynásobit stejným koeficientem, jako se vypočítávají daně z nemovitosti. Je to podle velikosti obce, to znamená, že by to obce a lázeňská města mohly prostě násobit číslem jako daň z nemovitosti.

Sto padesát korun je pozměňovací návrh 2693 a koeficient, násobení, je pozměňovací návrh 2692. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Stanjura. (V sále je velký hluk a neklid.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Myslím, že u některých z mých předřečníků vidíme jasný střet zájmů, že se starají o městské pokladny. Já jim to nijak nevyčítám, ale zapomínají na podnikatele a na klienty. Ten vládní návrh navrhuje zvýšení poplatku zhruba z 21 korun na 50. Ve všech úvahách, ve všech vystoupeních zaznělo jako automatické, že všechny obce využijí maximální hranici. To si myslím, že není zdaleka jisté. Uvidíme, jak se kolegové na zastupitelstvech sami rozhodnou.

Nicméně pokud porovnáme obdobnou sazbu v okolních zemích, která bývá - kdyby mě třeba někteří páni poslanci z Prahy, kteří k tomu vystupovali, poslouchali (k poslancům Čižinskému a Nacherovi), ať mi dají za pravdu, omlouvám se - obvyklá sazba takového poplatku v okolních zemích bývá do 3 eur. Vaše návrhy 100, 150 korun - já říkám do 3 eur, to už jsem velkorysý, někde jsou 2 eura, někde 2,80 - které schválil rozpočtový výbor, jdou ode zdi ke zdi, od nejnižšího k nejvyššímu, a ještě k tomu velmi rychle.

Já jsem jednal se zástupci Asociace hotelů a restaurací... (Ministryně financí hovoří od stolku zpravodajů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, já vás přeruším, pane předsedo. Poprosil bych, aby u stolku zpravodajů byl klid, protože to ruší. Děkuji. (Velký hluk a velmi špatná slyšitelnost.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Teď jsem se na vás podíval čirou náhodou, paní ministryně. Ale dobře, že jste se ozvala. Jednal jsem se zástupci Asociace hotelů a restaurací, to je oblíbená asociace paní ministryně, to jsou podporovatelé EET, a ti nesouhlasí s navýšením poplatku na 100 korun. Já bych ocitoval z jejich stanoviska, abych to nemusel tlumočit, proč si myslí, že těch 100 korun je moc. Přitom současně chci říct, že podle slov a stanoviska této asociace byli účastni debaty a byli při přípravě vládního návrhu zákona, souhlasí s vládním návrhem zákona, ale nesouhlasí s tímto dalším navyšováním poplatků. Zvýšení považují ze současných 21 na 100 korun, anebo jak navrhuje pan poslanec Čižinský, což je podle mě překvapení, 150 korun, považují za pětinásobek, v tomto případě je to více než sedminásobek stávající hodnoty. A uvádí to, co už jsem říkal, že zahraniční destinace vybírají většinou do těch 3 eur. Mnozí z vás máte zkušenosti z Rakouska, Německa, že to někdy to bývá kolem 2 eur. Tyto návrhy, když to zaokrouhlím, jsou 4 nebo 6 eur při jiné kupní síle v České republice. Navíc oni upozorňují, že vlastně ti jejich největší klienti, to znamená ti, kteří dovážejí zahraniční turisty, a týká se to zejména Prahy, mají už dnes nasmlouvané a prodané pokoje i na rok 2021 a mají nasmlouvané ceny. A vy to tímto zásahem dáte k tíži těch, kteří hotely provozují.

Návrhem zákona také dochází k rozšíření počtu obcí, které mohou poplatek vybírat. Dochází k rozšíření okruhu osob, které budou poplatek hradit. Dochází k rozšíření objektů, ve kterých je možné poplatek vybírat. To znamená, když to přeložíme, zvyšujeme daně, i když se jmenují poplatky. Ale máme zákon o správě daní a poplatků. Ano, rozumím argumentu, že rozhodnou konkrétní obce. (Ministryně financí hovoří od stolku zpravodajů.) Daňový řád, omlouvám se. Paní ministryně, já myslím, že si rozumíme. Taky hrozně ráda mluvíte, paní ministryně, o IT systémech a já vás neopravuji. Já jsem programátor a mohl bych. Ale rozumím, budu používat daňový řád. Slibuji, pokud se spletu, poprosím paní ministryni, aby mi to připomněla v dobrém. Nerad dělám chyby. Daňový řád, který se týká daní i poplatků, to je to důležité.

Takže říkám, že poplatky mají charakter daně. Vláda velmi ráda říká, že nezvyšuje daně, a tady ano. Tady ano. Jak která část vlády. Ano, máme takovou malou část vlády, která by výrazně chtěla zvýšit daně, abych byl spravedlivý, abych mohl komentovat i vyjádření pana zpravodaje Onderky do tisku, který je příznivec zvýšení daní. (Poznámka zpravodaje Onderky: Některých.) Některých.

Já bych vás chtěl požádat, až budeme hlasovat ve třetím čtení - nemám žádný pozměňovací návrh -, abyste nepodpořili návrh rozpočtového výboru na skokové zvýšení na 100 korun, abyste ponechali výši, jak navrhuje vláda, a abyste nepodpořili ani návrh pana poslance Čižinského na zvýšení až 150 korun za den. Je to prostě skokové. Kdyby tam byl třeba návrh, že těch 150 korun bude platit za šest let, tak se o tom můžeme bavit. Ale jak chcete vysvětlit těm, kteří už mají nasmlouvané a prodané pokoje na příští a přespříští rok, že najednou zatížíte jedno lůžko na noc takovýmhle vysokým poplatkem? Tím výrazně snížíte ekonomické výsledky těchto podnikatelů a to si myslím, že není dobře. Rozumím argumentům, proč se to má zvýšit. Považuji návrh z 21 na 50 korun za dostatečný, adekvátní a konkurenceschopný v porovnání s okolními státy a s okolními zeměmi.

Takže paradoxně já jako předseda opozičního klubu hájím vládní návrh před návrhem vládního poslance Patrika Nachera a jsem proti, a i když je to můj kolega z opozice, myslím si, že zvýšení, které navrhují oba dva, je příliš vysoké. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP