(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Mám tady tři faktické poznámky. Pan poslanec Jan Čižinský. Připraví se pan poslanec Kytýr, pan poslanec Nacher a pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Jenom krátce zareaguji. Sazba v zákoně je samozřejmě maximální a je na zastupitelstvech potom, aby zohledňovala právě třeba to, že jsou nasmlouvány zájezdy do roku 2021. A to zastupitelstvo by si mělo přát, aby přijížděli turisté. Na druhou stranu ta sazba není jako samoúčelná. To není něco, co by to město nevynakládalo. To město vynakládá velké prostředky na to, aby byla infrastruktura pro návštěvníky, pro turisty. A nebavím se jenom o Praze, bavím se o všech městech, třeba o lázeňských městech. Proto vlastně a také z toho důvodu navrhuji v tom jednom pozměňovacím návrhu tu logiku daně z nemovitosti, protože to je úplně stejná logika, a tam jsou třeba právě podle počtu obyvatel, a ta lázeňská města jsou tam vypíchnutá, aby to mohli vynásobit nějakým koeficientem, protože my teď nevíme, jak to dopadne, jestli to bude těch padesát, nebo to bude těch sto. Já jenom říkám, že prostě když v roce 1990 přepočteno na dnešní dobu by to bylo 164 korun, tak já navrhuji jít pod tu hranici, to znamená, v kupní síle navrhuji jít pod tu hranici, to znamená, samozřejmě jde o návrh, který umožní zastupitelstvu jít výše, ale současně neumožní jim jít výše, než to bylo v roce 1990.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Chtěl bych reagovat, aby tady zase nezůstalo něco ve vzduchu, na pana předsedu Stanjuru, který je teď zády, tak já počkám, aby to... Tak to zřejmě probírá s kolegou Čižinským.

Zaprvé ta reakce na to, že člověk je ve střetu zájmů. Tak já si myslím, že tady každý z nás přenášíme nějaké svoje zkušenosti z civilního života, nebo z kraje, odkud je. To bych si já mohl stěžovat na to, aby se tady lékaři nevyjadřovali k věcem, které se týkají lékařů, učitelé, protože učí, nebo učili, nebo budou učit, k věcem, které se týkají školství, a aby se kdokoli nevyjadřoval k něčemu, co se týká jeho kraje. My jsme tady napříč politickým spektrem, máme nějaký názor, když jsme poslanci z Prahy, tak to řešíme nějakým způsobem. A tady nikdo nikoho nenutí, aby vybíral sto korun. To je možnost. Jenom to tady nezaznělo, protože to sledují třeba novináři atd., veřejnost pak si to v noci pustí, tak aby se nelekla, nebo i někteří kolegové se mě na to ptali. To je možnost. To je strop, který se navrhuje. A je potom na zastupitelstvu té obce, jakou výši si vybere. To znamená, my třeba tady v Praze se rozhodneme jinak, protože evidentně, byť jsme koalice, opozice, tak máme na to nějaký názor. V Karlových Varech budou mít třeba jinou sazbu, v Opavě a tak dále. To znamená, je to na těch obcích.

Myslím si, že v tomhletom je to princip subsidiarity. To funguje. A já bych tady jako nestrašil, že všichni, jestli chtějí být znovu zvoleni, tak že ve všech obcích, i v těch malinkých, si tam budou dávat tu maximální sazbu. Ale uvolněme to, protože to, co říkal kolega Čižinský, je pravda. Když se podíváte na ten poplatek ve vztahu k průměrnému příjmu, tak ten poplatek neodpovídá průměrnému příjmu, průměrným výdajů a tak dál a tak dál. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když jsem mluvil o střetu zájmů, pane poslanče Nachere prostřednictvím předsedajícího, tak jsem nemyslel vás. Myslel jsem pana kolegu Čižinského jako lídra pražské koalice, který má upřímnou starost o naplnění pražské městské kasy. A nemyslel jsem to nijak ve zlém. Jenom jsem to konstatoval. Nijak jsem to nekritizoval. Nijak si nemyslím, že by ten argument tím pádem byl slabší nebo silnější, který tady přednesl.

Je tady sice zajímavá logika, že kolegové navrhují až 150 korun a současně říkají: ale my to třeba rozhodneme jinak. Tak to mi přijde logické. Kdybychom měli tu absolutní důvěru vůči našim zastupitelům a zastupitelstvům, tak proč tam vůbec tu hranici máme? Proč tam je 50, 100 nebo 150, když jsou rozumní a chtějí být zvoleni. A já souhlasím s tím, že v každém městě je to jinak. A připadá mi docela logický návrh mít tu strukturu podle daně z nemovitostí. Nicméně si myslím, že je trošku pozdě tohle debatovat v druhém čtení, pokud nebude vůle to vrátit a debatovat. Mně to jako logiku dává, kdyby tento poplatek byl konstruován podobně, aspoň v těch kategoriích. Ale je to debata podobná tomu, když jsme určovali maximální výši poplatku za svoz domovního odpadu. A můžeme vyhodnotit po letech, kolik obcí... A já jsem taky neříkal, že všechny obce to automaticky zvednou. A říkal jsem, že naopak z mnoha vystoupení tady zaznělo, že všichni už říkají, to bude 300 milionů, 350 milionů. A už jenom počítají ta lůžka, dny krát tu maximální sazbu. Ten dopad může být mnohem nižší.

Nebudu Praze radit, jak to má být vysoké. Prostě mně ten sedminásobný skok, který navrhuje pan poslanec Čižinský, přijde příliš vysoký. A vzhledem k tomu, jak je to v okolních zemích, tak bych skutečně dvě až tři eura v přepočtu považoval za konkurenceschopné a obvyklé ve střední Evropě, a ty čtyři až šest eur mi přijde, že to je příliš moc, že tam můžeme ztratit nějakou konkurenční výhodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Rád bych ještě jednou krátce zareagoval. Uznávám střet zájmů, protože jsem představitelem Prahy také, takže se mi samozřejmě jedná o zajištění právě financí právě na ty služby, které jsou také pro ty turisty. A řeknu konkrétní příklad. Prostě velký počet turistů - a Praha je za to ráda, není úplně ráda, jaké je složení těch turistů, radši by, aby jezdili kulturnější lidé a ne úplně lidé, kteří se přijdou jenom opít, ale bohužel jezdí také lidé, kteří se přijdou jenom opít - a skutečně Praha řeší, jak motivovat strážníky, protože potřebuje finance na to, aby přitáhla více strážníků, potřebuje finance na to, aby byli strážníci v noci, kteří budou hlídat, kteří budou zajišťovat noční klid. A tohle by mohl být jeden z velkých zdrojů, aby Praha natáhla strážníky, protože skutečně platy jsou v Praze vyšší. A současně samozřejmě je tady vztah, pokud se ekonomice daří, jezdí hodně lidí, tak je potřeba strážníky více platit. Pokud by se nedařilo, je možné samozřejmě ten poplatek opět snížit, aby podnikatelé nebyli omezováni. To znamená, já deklaruji jako Praha, že jsme schopni velmi akceschopně s tím poplatkem zacházet, abychom právě nepodvázali turistický ruch.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Martin Jiránek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Martin Jiránek: Pěkný večer, kolegové, kolegyně. U nás je cestovní ruch velmi podfinancován a ta čísla třeba v porovnání s rakouským cestovním ruchem jsou opravdu extrémně rozdílná. Teď jsem zrovna dneska slyšel informaci, že obec o počtu obyvatel asi 3 500 v rakouských Alpách dokáže vygenerovat díky nastavení zákona o cestovním ruchu a v celém systému podpory cestovního ruchu dokáže vygenerovat 250 milionů korun jenom na marketing a půl miliardy na investice. A je to obec o 3 500 obyvatelích. (Reakce v pravé části sálu.) Prosím? Ano. A u nás je 250 milionů určených na celou republiku přes CzechTourism. Takže opravdu aspoň ty poplatky, jelikož nám stále chybí zákon o cestovním ruchu, tak aspoň ty poplatky nechme ty obce dělat, protože třeba podobný problém, jako je v Praze, tak podobný problém je v horských střediscích, kde navíc ještě ta horská střediska velmi trpí nastavením našeho RUDu, kdy při počtu obyvatel 300, 400, 500 ta jednotlivá střediska mají obstarat během roku přes různý svoz odpadů, poničení silnic třeba 300 tisíc turistů a mají na to z RUDu třímilionový rozpočet. A aspoň ta horská střediska by určitě ocenila to, že si budou moct cíleně nastavit trošku vyšší částku, která... Třeba v Řecku není vůbec problém na pětihvězdičkových hotelích platit pět eur a mají to tam natvrdo. Takže fakt si nemyslím, že padesát korun nebo sto korun je něco strašného. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tady zazněl ten RUD a výběr poplatků, tak vám řeknu, jak to s tím RUDem vypadá, kolik je na jednoho obyvatele peněz: Moravskoslezský kraj 5 065 Kč, nejlépe je na tom Vysočina 10 021 a Praha 43 014. Poprosil bych pana Čižinského prostřednictvím pana předsedajícího, abyste si zaplatili ty své městské policisty z tohohle RUDu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP