(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych jenom doplnil kolegu přede mnou. A teď dobře poslouchejte. Středočeský kraj společně s Prahou dostanou v rámci krajského RUDu stejný počet miliard, bez pár miliard, jako zbytek republiky! Tak si to jenom spočítejte, jak na tom asi zbytek republiky musí být, když skutečně s Prahou dostane 60 mld. a zbytek republiky dostane 63 mld. Nádhera!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Máme tady tři faktické poznámky. Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Petrtýl a pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já jenom poprosím v reakci na předřečníka, je přece potřeba - tam je logická chyba. To není možné srovnávat. Můžete srovnávat, Praha je kraj a obec dohromady. Takže vaše argumentace by měla smysl, pokud byste vzal nějaký kraj, přičetl tam ty obce v tom kraji a pak to srovnával. Ale nemůžete srovnávat krajský rozpočet a obecní rozpočet obce Prahy, která je současně krajem!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Petrtýl a jeho dvě minuty. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Petrtýl: Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se musím ohradit tady ke kolegovi Bláhovi. Například Středočeský kraj, jelikož jeho rozpočtové určení daní není dáno podle počtu obyvatel, ale bylo fixně zavázáno v roce 2000, kdy vznikaly kraje, takže Středočeskému kraji vlastně od té doby, od roku 2000, narostl jeho počet obyvatel zhruba o 22 % a má stále stejný výběr. Takže naopak my jsme na tom biti. A skutečně se tady porovnávají hrušky a jabka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jsme přešli k rozpočtovému určení daní. Proč ne? Ale protože jsem se tím roky zabýval, tak skutečně pan hejtman opomněl, že Praha je město i kraj současně, a našich 1,2 mil. obyvatel v těch našich skoro 300 obcích kromě toho, co dostává Moravskoslezský kraj, dostává z rozpočtového určení daní do těch jednotlivých městských a obecních rozpočtů.

Nicméně pokud kolegové z hnutí ANO, jako pan poslanec Vondrák nebo pan poslanec Bláha, říkají, že kraje mají málo, řešení je poměrně jednoduché. Nejhůř ve státě hospodaří centrální vláda. Ty výsledky jsou evidentní. A platí to pro všechny vlády. Nebudu říkat, že tato vláda. Když se podíváte k dnešnímu dni, kolik na státním dluhu vyrobily centrální vlády, kolik kraje za 19 let fungování a kolik obce, tak vidíte, kdo nejhůř hospodaří. Samosprávy hospodaří mnohem lépe než vláda. Pokud máte pocit, že samosprávy potřebují víc, není nic jednoduššího než ubrat z rozpočtového určení daní, dát centrální vládě a pobavit se o parametrech, jak ten kus daní, které platí daňoví poplatníci, vezmeme vládě a jak je rozdělíme mezi kraje a obce. To je legitimní debata. Tomu se bude bránit každý ministr financí bez ohledu na to, z které vlády je, bez ohledu na politickou příslušnost, protože je to logické.

Navíc když vezmeme celkový balík RUDu, který je pro kraje, já to zaokrouhlím, 10 % sdílených daní, obce zhruba 23 %. Takže i ten balík pro obce je prostě větší než balík pro kraje a skutečně jsou to podivné parametry, které vznikly v roce 2000 - počet kilometrů, počet domovů důchodců - to se dávno změnilo od té doby! Změnil se stav těch silnic. Ale je skoro nemožné udělat dohodu mezi 14 kraji, že se udělá změna, protože když chcete někomu přidat, tak musíte současně někomu ubrat. A ukažte mi hejtmana, který bude souhlasit s tím, že jeho kraji se ubere. Takový hejtman nebyl, není a nebude! Naprosto logicky. (Předsedající: Čas!)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V tuto chvíli nemám žádné přihlášky do obecné rozpravy, takže končím obecnou rozpravu. Případná závěrečná slova - je zájem? Paní ministryně? (Ne.) Zpravodaj? (Ne.) Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili poslanci: pan poslanec Petr Třešňák, připraví se pan poslanec Ondřej Veselý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Dovolte mi se pouze tedy přihlásit k pozměňovacím návrhům číslo 2597 a 2687 a jejich zdůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych poprosil, aby v jednacím sále byl klid. Nebudu jmenovat. Všichni vědí, koho se to týká. Dalším v pořadí je pan poslanec Ondřej Veselý. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. I já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je zanesen do systému pod číslem 2135. I já odkazuji na odůvodnění, které jsem uvedl v obecné rozpravě. Jenom zdůrazním, že pokud ten pozměňovací návrh nebude přijat, jak jsem jej předložil, tak to bude znamenat výpadek v rozpočtu obcí. Tím nechci navazovat na debatu o rozpočtovém určení daní, ale bude to výpadek v řádu desítek milionů korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Patrik Nacher. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Doufám, že si to budu dobře pamatovat. Já bych se tady tedy přihlásil k tomu, co jsem vysvětloval detailněji v obecné rozpravě, a to k pozměňovacímu návrhu, který jsme načetli společně s kolegou Jakubem Michálkem pod číslem 2610. Nějaké další detaily tady nebudu už popisovat, abych nevyvolal opět debatu, která nesouvisí s tímto tématem novely zákona o místních poplatcích.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Takže já se hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům: 2692 a 2693. A zdůvodnění - odkazuji na debatu v obecné rozpravě. Jedná se tedy o tu sazbu 150 korun, a pokud by nebyla přijata, tak ohledně toho koeficientu daně z nemovitostí, kterým se násobí, a vlastně ta konstrukce, že by byla stejná jako právě u daně z nemovitostí. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikdo další do podrobné rozpravy není přihlášen, končím... (Hlásí se posl. Kozlová.) Já bych byl strašně rád, kdybyste se nehlásili úplně na poslední chvíli, protože je to velice nepříjemné pro řídícího schůze.

 

Poslankyně Lenka Kozlová: Omlouvám se. Děkuji a chci jenom přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl nahrán pod číslem 2668 a patří k tisku 286. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalšího nikoho nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Je zájem o případná závěrečná slova? Není-li tomu tak, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem je

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 298/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, které tímto předávám slovo, a poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid v jednacím sále. Děkuji. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP