(14.50 hodin)
(pokračuje Michálek)

A teď k té druhé části. Ta se týká Ministerstva spravedlnosti. Panu premiérovi se podařilo donutit jednoho z nejlepších ministrů spravedlnosti, který tady zatím za jeho působení z těch tří osob byl, k rezignaci. A my teď budeme mít už čtvrtého ministra za méně než dva roky. To znamená, rezort spravedlnosti je naprosto destabilizován, nemůžou se tam plánovat a provádět reálně projekty.

Takže já se ho ptám, jaké byly k tomu důvody, kdo mu nominoval tu novou ministryni paní Benešovou. Z jakého důvodu v podstatě Hrad přichází se svými nominanty do této situace, kdy má toho člověka nominovat předseda vlády Andrej Babiš, a ve skutečnosti ta iniciativa pochází z Hradu. Já to považuji za velmi nestandardní a myslím si - (Čas, pane poslanče. Dokončete větu.) A rozhodně s tím nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím pana poslance Kopřivu, který bude interpelovat ve věci rady vlády, jestli ještě existuje. Připraví se pan poslanec Polanský.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, už je tomu téměř rok, co jsem se u tohohle pultíku ptal tehdejšího ministra spravedlnosti pana Pelikána na přístup vlády v oblasti lidských práv a co hodlá dělat s neobsazenou pozicí zmocněnce vlády pro lidská práva. Jediné, co se od té doby změnilo, je obsazení ministerského křesla. Jak jsme se dnes dozvěděli, tak už tedy podruhé.

Post zmocněnce vlády pro lidská práva už je zase prázdný a za toto volební období se Rada vlády pro lidská práva sešla přesně jednou, ačkoliv v jejím jednacím řádu stojí, že se bude scházet minimálně čtyřikrát do roka. Za tento tristní stav nese zodpovědnost předseda této rady, což jste, pane premiére, vy. A mimochodem, rady vlády pro záležitosti romské menšiny, pro rovnost žen a mužů a pro neziskové organizace a už zmíněná Rada pro lidská práva, jejichž jste také předsedou, se také nesešly tolikrát, kolikrát se sejít měly. To je jednoznačně manažerské selhání předsedy.

Nyní už k mým otázkám. Probíhá výběrové řízení na nového vládního zmocněnce pro lidská práva. Proč není toto řízení transparentní? Kdy bude ukončeno a kdy se dozvíme nové jméno? Hodláte i nadále předsedat Radě vlády pro lidská práva? Jestliže zůstanete předsedou Rady vlády pro lidská práva, plánujete se této oblasti alespoň okrajově věnovat? Nebo vaše vláda prostě nechce lidská práva vůbec řešit? Díky předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a pan premiér vám odpoví v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Nyní prosím pana poslance Polanského, který bude interpelovat ve věci aktualizace studie proveditelnosti ŽUB. Připraví se pan poslanec Michálek. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Vážený pane premiére, je to rok, kdy vaše vláda rozhodla o přesunu brněnského nádraží do nového umístění, takzvané varianty řeka. Na základě argumentů nákladních železničních dopravců, že rekonstrukce uzlu může jeho propustnost naopak zhoršit, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy o zpracování aktualizace studie proveditelnosti. Ke studii byla údajně zpracována zadávací dokumentace, a to již loni v létě, ale nikdy nebyla zakázka vypsána. Nejprve ministerstvo tvrdilo, že technicko-ekonomickou aktualizaci udělá nakonec SŽDC vlastními silami, dnes už říká, že žádná aktualizace se vypisovat nebude. Pouze proběhne posouzení, ale až v rámci přípravných prací na dílčí rekonstrukci uzlu Židenice. Tedy již pouze v rámci návazné dokumentace, kdy výsledky nemohou již nic ovlivnit.

Jak se stavíte k tomu, že Ministerstvo dopravy brání plnohodnotnému nezávislému technicko-ekonomickému zhodnocení propustnosti zvolené varianty projektu rekonstrukce železničního uzlu Brno do doby, než už bude vlastně pozdě cokoliv měnit? Učiníte nápravu? Za odpovědi vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan premiér vám odpoví do 30 dnů písemně.

Jako další měl interpelovat pan poslanec Michálek, nicméně ten svoji interpelaci stáhl, stejně jako další. Tím jsme tedy vyčerpali interpelace na předsedu vlády a nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. A já vyzývám pana poslance Nachera, který bude interpelovat pana ministra Ťoka ve věci hromadné žaloby, problematiky Dieselgate. A připraví se pan poslanec Černohorský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné odpoledne. Mám tady premiéru, pokud jde o interpelace. Já jsem se rozhodl pro tuto interpelaci z hlediska toho, že institut hromadných žalob se nám kvapem blíží a já bych nerad, aby ty hromadné žaloby byly vnímány jenom prostřednictvím mediálně známých případů, jako jsou bankovní poplatky nebo investiční životní pojištění.

Tady po celém víceméně světě běží takzvaná Dieselgate, což je podle mě typická věc, která přesně zapadne do hromadných žalob. Já bych chtěl tedy využít této příležitosti a trochu na to upoutat pozornost a zeptat se pana ministra. Dneska budu velmi stručný. Položím jenom tři otázky. Asi bych po tomto pokračoval ´v této věci až v momentě, kdy bude nový ministr dopravy.

Takže jaké konkrétní kroky podniklo Ministerstvo dopravy po vzniku emisní kauzy Dieselgate?

Otázka číslo dvě. Vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze v rozsudku v roce 2017 konstatoval, že nedostatky vozidel dotčených emisní kauzou představují závažné nebezpečí pro životní prostředí, tak jestli Ministerstvo dopravy v této věci reagovalo na tuto skutečnost? A jaká opatření byla v této věci přijata?

A nakonec poslední otázka. V tisku jsem někde našel, že státní zastupitelství v Německu obžalovalo bývalého šéfa koncernu Volkswagen. Takže jsem se chtěl zeptat, protože tam jsou trošičku dál, jestli Ministerstvo dopravy v této věci spolupracuje s německými orgány, aby zjistilo škody v důsledku tohoto jednání a nějaká další opatření.

Já těch otázek v této věci mám víc, nicméně v tuto chvíli to asi nemá smysl. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr není přítomen, tedy vám odpoví písemně do 30 dnů.

Prosím pana poslance Černohorského, který bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci programu zlepšování ovzduší. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Česko má nyní jedinečnou příležitost ovlivnit kvalitu ovzduší v příhraničí, zejména tedy na Ostravsku. Ovzduší v regionu totiž dlouhodobě znečišťují lokální topeniště i stacionární zdroje ze sousedního Polska. Polsko právě připravuje národní program omezování znečištění ovzduší podle směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení evropských emisí některých látek.

Polský národní program omezování znečištění ovzduší skýtá Česku příležitost podstatně zmírnit dálkové přenosy emisí z Polska, které trápí zejména Ostravsko. Podle článku 6 této směrnice má totiž Česko právo se do procesu zapojit formou přeshraničních konzultací v rámci takzvaných přeshraničních SEA. Zainteresované české subjekty by pak mohly vstupovat do procesu veřejného posouzení dopadů na životní prostředí a ovlivnit do budoucna míru přeshraničního znečistění. Ministerstvo životního prostředí by tedy dle mého názoru mělo začít co nejdříve v této věci jednat a Česká republika by měla oslovit jak sousední Polsko, tak Evropskou komisi a iniciovat proces přeshraničního veřejného posouzení dopadů na životní prostředí.

Já se tedy ptám: Hodláte v této věci učinit výše navrhované kroky a iniciovat zapojení Česka do procesu přípravy polského národního programu omezování znečišťování ovzduší? Pokud ano, v jakém časovém harmonogramu? Pokud ne, tak poprosím o zdůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr vám odpoví na vaše otázky písemně do 30 dnů.

Prosím pana poslance Farského, který bude interpelovat pana ministra Kněžínka ve věci rušení nezákonných exekucí. Připraví se pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane nepřítomný a končící ministře, docela mě až pobavil ten pohled na tu desku, kde ze tří interpelovaných ještě před chvíli, ze čtyř interpelací ještě před chvílí šly tři interpelace na ministry, kteří v době podávání interpelací ještě byli a možná, že teď už pomalu nejsou. Ta rychlost výměn odborníků v čele státu je tedy překvapivá.

Já jsem chtěl poděkovat. Poděkovat za to, že po letech, kdy se přehlížely nezákonné exekuce, po tom, co osm let soudy ne úplně respektovaly nález, nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu, se konečně věci daly do pohybu.

Podle tiskového prohlášení vlády jsem se dočetl, že jste, pane ministře, ze své pozice obeslal předsedy soudů s tím, aby začaly nezákonné exekuce tak, jak mají ex officio za úkol, konečně řešit. Chtěl jsem vás požádat o tento dopis, protože sám posílám návrh na zrušení nezákonných exekucí a myslím si, že by byla škoda, kdybychom tu společnou práci nějak nekoordinovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP