(15.00 hodin)
(pokračuje Farský)

Zároveň jsem chtěl požádat, a možná, že už odpověď dostanu od nastupující ministryně spravedlnosti, ale stojím o ni, jaký je další plán toho, aby se v České republice zrušilo 200 tisíc nezákonných exekucí, v jakých krocích je a v jakých termínech je připraveno to, abychom tuto velkou nespravedlnost z naší republiky odstranili. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů.

Nyní prosím pana poslance Bartoška, který bude interpelovat ve věci dluhu Českých drah pana ministra Ťoka. Připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuju za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře dopravy, v roce 2012 emitovaly České dráhy veřejně obchodovatelné dluhopisy na sedm let s úrokem 4,125 %. Jedná se o částku 300 milionů eur, to je přibližně 8 miliard korun. Splatnost těchto dluhopisů nastane 22. července 2019. Jediným řešením je tento dluh refinancovat, tedy vydat novou emisi veřejně obchodovatelných dluhopisů v podobné výši do června 2019 a výnos z nové emise použít na splacení těchto dluhopisů. Proces nové emise v takovéto výši vyžaduje několik měsíců příprav, prezentací a jednání s věřiteli.

Proto bych se rád dotázal, jak daleko je proces přípravy nové emise dluhopisů a jestli se stihne získat výnos z této emise do 22. července. V případě, že se totiž nová emise neuskuteční do června, jedná se o nedbalost a poškozování akciové společnosti České dráhy ze strany vedení společnosti. Bylo by poté nutno zvážit, zda se jedná o úmyslný trestný čin, či nedbalost.

A ještě mám doplňující dotaz. Vážený pane ministře, není náhodou cílem vedení Českých drah a Ministerstva dopravy úmyslné zhoršení profilu Českých drah, a tedy při hrozící insolvenci nucený a rychlý prodej dceřiných firem a majetku Českých drah v uvozovkách pod cenou? Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr vám písemně odpoví do 30 dnů.

Než povolám dalšího řečníka, je zde omluvenka. Omlouvá se nám pan poslanec Schiller mezi 15.15 a 18.00 z pracovních důvodů.

A nyní prosím pana poslance Ferjenčíka, který bude interpelovat ve věci "jakou daňovou reformu můžeme očekávat" paní ministryni Schillerovou. Připraví se pan poslanec Profant. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych velmi poděkovat paní ministryni, že jako jedna z mála z vlády si na nás našla čas a přišla. Za to velice děkuji.

Chtěl bych se zeptat, jakou tedy daňovou reformu můžeme očekávat od vaší vlády. Před volbami jste slibovali snížení daně z příjmu a zjednodušení daní. To byly ty dvě priority hnutí ANO. Shodou okolností jsou to podobné priority, jako mají Piráti v této oblasti. My jsme navrhli zvýšení slevy na poplatníka na 30 000 korun, což je nejspravedlivější snížení daní lidem, kdy každý občan by ušetřil 5 000 korun ročně. To vy jste nepodpořili. Místo toho cca každý půlrok představujete v médiích novou reformu, abyste ji následně odložili. Tak bych se chtěl zeptat, co tedy skutečně můžeme očekávat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, samozřejmě těch změn chystám hodně. Ale úplně nejzásadnější změnou, na kterou se plně soustředím, a ona je důležitá jednak z hlediska legislativy, kterou pošlu do měsíce do meziresortního připomínkového řízení, ale zejména musí být dobře nastaveny IT systémy, tak je reforma, která má za cíl přivést k elektronické komunikaci v oblasti daní širší okruh lidí. Pracovně tomu říkáme šířeji Moje daně neboli online finanční úřad. Tam pošlu do zhruba, v tuto chvíli jsme to dnes už finalizovali text, ve velice krátké době, měsíc je nejdelší doba, do meziresortního připomínkového řízení legislativní úpravu, která nastavuje všechny podmínky, které jsou nezbytné k online finančnímu úřadu. Ale samozřejmě zahrnu tam i věci, jako je vracení, nesporné vracení nadměrné části nadměrného odpočtu, nová revize sankčního systému, která bude ve prospěch daňových subjektů, a celá řada institutů procesního charakteru, které tyto daně zjednoduší.

A samozřejmě že v souvislosti s tím musíme nastavit IT systémy tak, aby skutečně šlo podávat daňové přiznání, jak vždycky říkám v trošku přeneseném slova smyslu, buď z kanceláře, nebo z křesla obývacího pokoje.

Ale řeknu to úplně upřímně, jak k tomu přistoupíme. Využijeme už dvě oblasti, které máme. První z nich je tzv. EPO neboli možnost elektronického podání, možná to znáte, co je na stránkách Finanční správy, a tzv. daňovou informační schránku, kterou možná znáte také, pokud máte do ní přístup. A toto jsou dvě oblasti, které využijeme právě pro tento online finanční úřad, protože si myslím, že už je skutečně nazrálá doba k tomu, aby šlo takto podávat přiznání, jako je to třeba v Estonsku nebo Švédsku. Takže to je pro mě absolutně teď největší... A je to docela velký projekt. Ono to zní jednoduše, ale je to velký projekt, kterému věnujeme obrovské množství času, a nasadili jsme na něj veškeré síly, ať už tedy z Ministerstva financí z pohledu legislativy, tak zejména Generálního finančního ředitelství a Finanční správy, kde je řízen projekt pro tu oblast IT.

Čili bude možné vlastně... Ta standardizace podávání a komunikace se správcem daně umožní do budoucna více zapojovat do správy daní automatizaci s minimálními zásahy. Rovněž se umožní rozvoj některých procesních možností. Nebude to jen jednorázový projekt, ale bude to postaveno tak, aby se tam mohly přidávat další funkcionality, to znamená, abychom na něm mohli dále stavět. Samozřejmě že dokončujeme v souvislosti s tím i EET, protože věřím po včerejším propuštění do třetího čtení, že se nám podaří zákon schválit. A samozřejmě s tím budou také souviset další funkcionality.

Kromě toho zhruba do měsíce pošlu do meziresortního připomínkového řízení nový zákon o digitální dani. O tom jsem vás informovala posledně. To je také v tuto chvíli pro mě priorita, protože se nepodařilo prosadit úpravu, se kterou přišla Francie na evropské úrovni. Ta spadla definitivně asi před měsícem, nebo možná šesti týdny pod stůl. Platforma OECD, ta celosvětová úprava, na té se pracuje, ale to je takzvaně lidově řečeno běh na dlouhou trať. Na to prostě čekat nechceme. Já to považuji - někdo to označuje za sektorovou daň. Já si myslím, že to je chyba. Je to prostě vyrovnávací daň. Ty platformy tady podnikají. Získávají příjmy z území České republiky a je namístě, aby z toho zaplatily nějakou, nazvěme to třeba, pracovně to nazývají některé země vyrovnávací daň, podobně jako to zavedli v Rakousku, nebo teď k tomu přistoupí ve Francii, protože se nepodařilo prosadit ten evropský model. Takže to je další věc, na které pracujeme.

Sazbový balíček jsem do meziresortu poslala. O tom víte.

Další, co se týče zjednodušení daní, tak pošlu do meziresortu samostatný zákon, který upravuje tzv. paušální daň. Tam musíme doladit ještě poslední věci na úrovni - protože se to týká tří resortů - resortu Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí. Je to ten příklad, o kterém jsem mluvila už v médiích, to znamená, že vlastně zaplatí poplatník, pokud se rozhodne, to nebude povinnost, to bude volba, poplatník daně z příjmu fyzických osob (upozornění na čas) zaplatí, omlouvám se, zaplatí vlastně jednu platbu a rozúčtovává se to.

Mám tady celou řadu ještě všech dalších věcí, které chystám do meziresortu, ale... čas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec vám případně položí doplňující dotaz. Pane poslanče, máte zájem o doplňující dotaz? Vidím, že ano. Tak prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuju za odpovědi, paní ministryně. Chtěl bych se zeptat, kdy plánujete spuštění toho systému Moje daně, protože ten meziresort je samozřejmě důležitý, ale občany asi spíš zajímá, kdy to začne fungovat. A zadruhé mě zajímá, jestli v tom systému budou v okamžiku spuštění zahrnuty i odvody na sociální pojištění, což by bylo razantní zjednodušení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o doplňující odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP