(15.10 hodin)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Zrovna dnes jsem schvalovala svému náměstkovi harmonogram. Jak jsem řekla, do meziresortního připomínkového řízení to pošlu do měsíce, pak to bude záležet na délce legislativního procesu. Jestli by se to podařilo k 1. lednu 2020, jsem k tomu spíše skeptická, spíše si myslím, že to bude jaro, duben-květen 2020 podle harmonogramu.

Ale otázka legislativní proces je jedna věc. Druhá věc jsou IT systémy. Teď hledáme - samozřejmě že to musíme mít v nějaké fázi, abychom na tom mohli pracovat. Zahrnujeme to už do funkcionalit Moje daně. Vyhledáme ten nejjednodušší způsob, to znamená, abychom to třeba - samozřejmě odpovídám hned na vaši otázku - součástí, logicky, budou platby jak za sociální zabezpečení, tak za zdravotní. Jinak by to nemělo smysl. Tam budou tři platby. A teď hledáme, nejtěžší ze všeho bude IT řešení. To je těžší jak to legislativní. Legislativně to nějak prostě dáme dohromady, půjde to do meziresortu. Tady se o tom povede debata. Očekávám podporu i z pravého spektra, tak jak se vyjadřovali poslanci z těchto stran opozičních lavic. Ale IT systém - a debatujeme o tom, jak to zjednodušit, abychom to třeba nemuseli dělat systémem, že základem bude, že poplatník zaplatí Finanční správě jednou platbou. A hledáme cesty, abychom to třeba nemuseli rozúčtovat.

Na tom zkrachovalo jednotné inkasní místo. Na tom zkrachovalo. Já si to pamatuji. Podílela jsem se v jedné pracovní skupině. Legislativně byla připravena. To je pravda, ale IT systémy nula. A tam to bylo o to těžší. Toto je reálný plán. Tam to bylo o to těžší, že každá platba byla jiná. A bylo to absolutně, byla jiná doba, prostě absolutně nepřipraveno. Tady bude jedna platba. O to je to jednodušší. A hledáme cesty, abychom to třeba nemuseli převádět (upozornění na čas) přímo na správu sociálního zabezpečení, na zdravotní budeme muset, aby to třeba šlo do státního rozpočtu - protože je to příjem státního rozpočtu - je to nalej-vylej. Takže to je ten problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Profanta, který bude interpelovat ve věci open data na resortu MVČR. Připraví se pan poslanec Polanský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne. Vážený pane - nepřítomný - pane ministře, ve vašem resortu máte funkci národního koordinátora otevřených dat. Otevřená data jsou fenomén dnešní doby, který zprostředkovává data ve strojově čitelné podobě bez licenčních omezení široké veřejnosti i úřadům samotným. Jsou zahrnuta v různých evropských deklaracích, v různých mezinárodních úmluvách, ke kterým se zavázala Česká republika a podobně. Myslím si, že váš koordinátor otevřených dat na Ministerstvu vnitra pracuje dobře, ale vidím tam jednu velkou vadu na kráse, a to je, že samotný resort Ministerstva vnitra nezveřejňuje téměř žádná otevřená data. (Přichází místopředseda vlády Hamáček.) Pan ministr přišel.

Ten problém vidím v tom, že váš resort na něco jakoby dohlíží, koordinuje to, ale sám nejde příkladem. A nejedná se opravdu jenom o samotné ministerstvo, jedná se třeba i o policii a o další složky zcela jasně ve vaší gesci a resortní působnosti, takže by mě zajímalo, jestli toto hodláte napravit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď, jestli to zvládne na základě částečné otázky, kterou slyšel. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane poslanče, Ministerstvo vnitra, které je gestorem problematiky otevřených dat na národní úrovni, zveřejňuje v současné době 64 datových sad v podobě otevřených dat. Tuto informaci lze získat z národního katalogu otevřených dat v sekci poskytovatelé na webové adrese, kterou vám sdělím. Nejnovějším přírůstkem jsou datové sady z registru práv a povinností. Ty jsou publikovány na nejvyšším stupni otevřenosti ve formátu JSON a JSON-LD. Ministerstvo dále poskytuje data o orgánech veřejné moci, jejich agendách, činnostech, oprávněních, působnostech atd. A v současné době připravujeme infrastrukturu pro jednotný způsob zveřejňování napříč resortem, počínaje interní směrnicí, sjednocením procesu publikace a jednotným softwarovým a hardwarovým prostředím pro publikaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan poslanec asi bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Předem děkuji. Tato odpověď mě potěšila, zvlášť vás chválím za vysoký stupeň otevřenosti, protože to samozřejmě není samozřejmostí, a velmi se těším na zvlášť nové systémové kroky, které napomůžou hladkému průběhu napříč resortem, protože to je velmi často to důležité.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr nemá zájem o odpověď na doplňující dotaz. Posuneme se dále. Pan poslanec Polanský bude interpelovat pana ministra Ťoka ve věci postupu ve věci odstraňování nelegálních billboardů. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, již třikrát jsem vás interpeloval ve věci nelegálních billboardů u českých silnic. Vzhledem ke konci vašeho angažmá na Ministerstvu dopravy cítím nějakou potřebu ukončit i toto téma. Mezitím Ředitelství silnic a dálnic již získalo rozhodnutí Ústavního soudu, který potvrdil legálnost celého ustanovení, to znamená regulaci reklamy podél silnic. Podle dostupných informací bylo odstraněno z D1 sto poutačů, tedy z celkového počtu v republice asi tří tisíc. Ptám se vás tedy, kolik legálních poutačů bylo doopravdy již odstraněno a kdy bude - to asi nás zajímá všechny nejvíc - odstraňování ukončeno. Díky za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do třiceti dnů.

Nyní pan poslanec Michálek svou interpelaci na končícího ministra Kněžínka stáhl, takže nyní bude interpelovat paní poslankyně Kovářová paní ministryni Schillerovou ve věci finančních úřadů. Připraví se pan poslanec Třešňák. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, dle zprávy tiskové mluvčí Generálního finančního ředitelství se chystá optimalizace finančních úřadů, přičemž by mělo zaniknout 23 územních pracovišť finančních úřadů po celém území České republiky. Důvodem tohoto rušení je, že tyto nejmenší finanční úřady jsou neefektivní a pro stát představují značnou finanční zátěž. To jsou částečně relevantní důvody, ale já se obávám, že se zapomínáte dívat na tuto problematiku optikou běžného občana. Rušením těchto územních pracovišť dochází k větší centralizaci a zároveň vzdalování se občanovi. Nově, aby si občan mohl vyřídit svou agendu na finančním úřadu, bude muset jezdit o desítky kilometrů dále než nyní. Rovněž tato další centralizace úřadu přispívá k dalšímu vylidňování venkova a regionů.

Zároveň se tato optimalizace obhajuje tvrzením, že se zvyšuje počet občanů komunikujících s úřadem digitálně. S tímto tvrzením se však nemohu ztotožnit. Optimalizaci finančních úřadů bych pak připodobnila k loňské snaze rušení matričních úřadů.

Vážená paní ministryně, jak se moc do úvahy při optimalizaci finančních úřadů bralo v potaz vzdalování se od občanů? Kolik konkrétně ušetříme zrušením těchto pracovišť? Na základě jakých dat tvrdíte, že se zvyšuje počet občanů, komunikujících s úřadem digitální cestou? Jak velké je to procento? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, přípravu jsem nechala ležet, protože jsem samozřejmě netušila, co bude předmětem toho dotazu. To nevadí. Mám přípravu trošku připravenou jiným směrem. (V sále se ozývá zvonění mobilního telefonu.) Lekla jsem se, že mi někdo volá, že mi napovídá. To by bylo dobře, ale musím si poradit jako vždycky sama. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP