(15.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Paní poslankyně, nevím, o jaké tiskové zprávě mluvíte. Opravdu přísahám, že nevím. Nečetla jsem takovou tiskovou zprávu a mám silnou pochybnost, že byla nějaká taková vydána. Územní pracoviště jsou stanovena vyhláškou ministra financí. Já žádnou vyhlášku nechystám. To znamená, nechystám žádnou vyhlášku, na základě které bych zrušila jakékoliv územní pracoviště. Pokud vím, tak paní generální ředitelka - a to je naprosto zatím obecná informace bez podrobností - pracuje tak jako každý ve veřejném sektoru... na všech ministerstvech... už jsem unavená, opravdu už potřebuji ty Vá... Velikonoce, ne Vánoce, chtěla jsem říct Vánoce, Velikonoce. Tady je vidět, že jsem opravdu unavená. Tak v podstatě všichni pracují na nějaké optimalizaci.

Já za sebe říkám, že na resortu Ministerstva financí budu snižovat 10 %. Prostě probíráme to, řešíme to a jsme to schopni zvládnout. Protože některé agendy se optimalizují, některé útvary budeme slučovat atd., prostě se to dá. A paní generální ředitelka na tom taky pracuje.

Samozřejmě že na finančních úřadech, říkám otevřeně, se nebude snižovat 10 %. Nebudeme tam dělat pogrom, protože jsme rádi, že finanční úřady pracují tak, jak pracují. Ale i tam ona zvažuje určitou optimalizaci agend. Celá řada těch procesů se opírá dneska o analytiku. Dneska prostě to znamená, že oni dneska velký počet různých činností jsou schopni vycházet z analýz, které se dřív dělaly třeba víc, jak se říká lidově, na koleně, kdybych to takto měla říct. Takže taky to samozřejmě zvažuje všechny tyto úvahy. Určitě jde cestou, tak jak jsme se spolu o tom bavily, ale je to její odpovědnost a její práce, do které já nezasahuji. Protože ona odpovídá za chod Finanční správy. Že půjde cestou, že čím výš, tím bude snižovat více, jestli mě chápete. A čím níže, to znamená, teď se bavíme o územních pracovištích, tak tam co nejméně. Čili to jde její úvaha, kterou se ona zaobírá. Čísla žádná nepadají, ona to systemizuje, připravuje si podle představ. Je to prostě člověk, který strávil skoro třicet, tak jako já, já dvacet pět, tak ona podstatně déle ve Finanční správě, tak rozumí, co má dělat.

Takže teď k vaší otázce, abych neuhnula. Je to její gesce. Územní pracoviště podle vyhlášky se rušit nebudou. A ona, pokud vím, si pouze mapuje, jaká je výtěžnost jednotlivých pracovišť. To znamená, jestli třeba by nestálo za to uvažovat, protože jsou třeba územní pracoviště, a to samé dělá Celní správa, která, kam nezavítá poplatník, jak je rok dlouhý. Takže ona si to mapuje, dělá si analýzy a to je všechno. A to si myslím, že je v pořádku. Zatím toto je naprosto všechno a žádné jiné informace nemám. A mám velmi silnou pochybnost, že by jiné informace byly.

A logicky se o tom baví s řediteli. To jsou její nejbližší, to je její poradní orgán. Udělá pořadu ředitelů finančních úřadů a baví se s nimi. Jak to vidíte? Kde bychom mohli nějakou agendu? Protože ten posun je velký. Prostě to není, ty práce už se nedělají tak, jak se dělaly před deseti, před patnácti, před dvaceti lety. Ono se to mění třeba v průběhu tří pěti let. Protože ta automatizace se mění. Legislativu zjednodušujeme. Máme prostě kontrolní hlášení EET v systému. Takže to jsou všechno činnosti, které se prostě zefektivňují. A ona samozřejmě se o tom musí bavit se svým poradním orgánem. A jak já to znám, to prostředí, důvěrně, tak samozřejmě se radí se svým poradním orgánem. Ti se zase radí se svým poradním orgánem. A tak to propadne až k té úřednici na územním pracovišti, která si vám postěžuje. Nebo někomu ve vašem okolí.

A vy mě interpelujete, což je v pořádku, já se tomu nebráním, jenom vám říkám, jaký je momentální stav věci. A ona to musí dělat. Tak jako já musím debatovat se svými vládními kolegy. A bohužel, protože jsem ministryně, tak se mi občas stane, že se takovéto pracovní debaty dostanou do médií a já pak chodím dva měsíce a vysvětluji, že nechystáme žádnou reformu ohledně platby státního pojištění, že to byla jedna z variant řešení. Takže ona postupuje úplně stejně. Takže to je celé. A až něco bude, tak určitě se to včas všichni dozvědí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz? Má. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, děkuji za odpověď. A pokud říkáte, že žádná pracoviště se přes vyhlášku rušit nebudou, to mě tedy uklidnilo. A pokud by se něco takového chystalo, tak doufám, že se to tedy ani já nemusím dovědět, ale spíš jde o to, aby se to dověděli starostové, na jejichž území se tato územní pracoviště nacházejí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně má zájem o odpověď na doplňující dotaz, tak prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za ten dotaz, protože jsem to zapomněla říct, že když jsme spolu na pracovní úrovni s paní ředitelkou, každý týden se potkáváme na poradě, že od ní takové informace samozřejmě dostávám, tak naopak jsme se obě shodly, že kdyby cokoli, vyhláška se měnit nebude. To vám mohu říct už teď. Tak jsem to rozhodla, tak to bude. Ale může se stát, že se provoz někde třeba jinak nastaví. Protože nemá cenu, když tam nikdo nepřijde, ale nemluvím o nikom konkrétně. Teď se to mapuje. Tak jsme se obě shodly na tom, že první, kdo se takovéto věci musí dozvědět, by musel být starosta té obce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Třešňáka, který bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci letecké záchranné služby. Připraví se paní poslankyně Procházková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážený pane ministře, původní idea vlády, tedy zajišťovat všechna stanoviště letecké záchranné služby státem, byla nakonec shozena pod stůl, což znamenalo vcelku zásadní zvrat v konceptu, který byl vládou poslední dva roky prezentován jako ten nejvhodnější. Dle posledních informací tedy ministerstvo připravuje zadání výběrového řízení na leteckou záchrannou službu celkem na osmi stanovištích. Na výborech již k tomu některé informace padly a naposledy konkrétně na podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví. Bohužel z těch prezentovaných informací není jasné, jakým způsobem bude obsluhován Karlovarský kraj, tak aby byl plně pokryt. Ten je v současné době obsluhován hlavně Armádou ČR ze stanoviště Plzeň-Líně. Problémem není jen pokrytí Ašského výběžku a části Krušných hor, ale i třeba hůře přístupný terén Doupovských hor pro zdravotnickou záchrannou službu. Dle vyjádření nejen v médiích, ale i na podvýboru počítá údajně ministerstvo se smluvním zajištěním s německými partnery ze Saska a Bavorska pro dokrytí celého území kraje.

Mé dotazy jsou tedy následující.

Za prvé, v jaké fázi se nachází zpracování zadávacích podmínek a platí stále termín konec dubna tohoto roku?

Za druhé, jak bude řešeno plné pokrytí Karlovarského kraje tak, aby byl například splněn 20minutový dolet, byť vím, že u letecké se neuvádí v minutách.

A za třetí, pokud byla validní tvrzení o pokrytí z německé strany, v jaké fázi se nachází projednávání s německými partnery? Konkrétně, kdy bude podepsána smlouva, která toto bude řešit? Nejen ta rámcová s Bavorskem a Saskem, ale i samotná prováděcí smlouva. Zda umístění stanovišť a doletové vzdálenosti ze Spolkové republiky Německo vyhovují včasnému doletu k pacientovi. A to nejpodstatnější, snad to stihnu za těch pár vteřin: Jakou to bude představovat finanční zátěž a jakou formou to bude hrazeno, protože se nejedná jen o samotný let k pacientovi (upozornění na čas), ale jeho následnou přepravu, tedy poměrně dlouhý let po českém území. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane poslanče, pokud jde o tuto interpelaci, tak je třeba říci vlastně na úvod k té změně postoje vlády - já bych neřekl, že jde o nějakou zásadní změnu, spíše jde o vývoj a o to, abychom skutečně ten systém nastavili tak, aby byl funkční a realizovatelný v tom čase. My víme dnes, že zkrátka nám smlouvy končí 31. 12. 2020, to znamená vytváření státního podniku, který by obsluhoval celé území České republiky, po všech různých konzultacích by zkrátka nebylo do této doby možné. Takže nemyslím si, že to je myšlenka, která by se úplně opustila do budoucna, ale musíme zkrátka zajistit, aby ten projekt fungoval a aby letecká záchranná služba byla zajištěna. Proto se v lednu 2019 rozhodlo o tom, že se půjde cestou stávající varianty, nebo stávající podoby deseti stanovišť a částečně dvou zajištěných státem, policií, armádou a zbytek soukromníky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP