(15.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Takže toto je schváleno. Samozřejmě naším prioritním úkolem nyní je, abychom měli připravenou zadávací dokumentaci. To jste řekl správně, protože výběrové řízení musí být dokončeno tak, aby se na to samozřejmě měli všichni možnost připravit, zejména tedy zdravotničtí záchranáři, a služba mohla plynule pokračovat od 1. 1. 2021. Ta zadávací dokumentace je teď v přípravě, bude dokončena v květnu 2019. Máme jasný harmonogram, který tady asi nebudu číst, ale zkrátka je tam nutné zveřejnit předběžné oznámení. To by mělo být do 30. 6. 2019 - zadání zakázky v září 2019 atd., atd.

Cílem je, abychom do konce roku podepsali smlouvu, aby byla zakázka vysoutěžena, aby pak právě byl ten rok, řekněme, období, kdy se vlastně všichni budou adaptovat, pokud by tam třeba byl nějaký nový provozovatel, protože to se samozřejmě může stát. A stalo se to vlastně v tom předchozím výběrovém řízení, že se přihlásili noví poskytovatelé, ale bohužel tehdy to nebylo takto dopředu řešeno a byly tam s tím poměrně zmatky, takže tomu chceme předejít a chceme, aby tam byl tedy ten rok doby určité adaptace. Myslím si, že ten harmonogram takto plníme, a určitě vás o tom rád budu informovat.

Pokud jde o Karlovy Vary, tam je situace taková, že je třeba si uvědomit, nebo si připomenout, že ten počet základen takto funguje už velmi dlouhou dobu. To není něco nového. To, že v Karlových Varech a ve Zlíně, to jsou vlastně dvě krajská města, není stanoviště letecké záchranné služby, je něco, co je tady zkrátka dlouhodobě. Je pravdou, že řada odborníků na toto téma už v minulosti vypracovávala různé analýzy a podobně a vždy se došlo k závěru, že i v porovnání s jinými státy je u nás síť stanovišť letecké záchranné služby poměrně dobře zajištěna, když se podíváme na ty kružnice. Je pravdou, že u části Karlovarského kraje a pouze části, nikoliv celého Karlovarského kraje, je tam vykrytí možná menší, dvacet minut tam zkrátka není dodrženo, byť je třeba si připomenout, že v těch liniích jsou třeba používány vrtulníky, které mají vyšší letovou rychlost, takže je to otázka. Myslím si, že to prodloužení zase není tak výrazné a je to určitě něco přes dvacet minut. Na druhou stranu kdybychom tam zřizovali stanoviště letecké záchranné služby, jednali jsme s armádou, ta tomu nebyla úplně nakloněna, takže uvidíme. Bude to zajišťovat Německo na základě mezinárodní smlouvy, která je podepsána, a myslíme si, že tam by neměl být žádný problém. Je tam reciprocita, to znamená, Německo toto bude hradit samo, stejně jako Česká republika hradí náklady, pokud zdravotnická záchranná služba přejíždí hranice. (Předsedající upozorňuje na čas.) Kdyžtak to ještě dopovím v dalším. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz? Má, prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Já panu ministrovi hlavně poděkuji za to, že sdělil ten harmonogram pro stanoviště, výběrového řízení pro stanoviště, co jsou provozována komerčně. Díky tomu, že ještě položím dotaz, aspoň dám prostor dopovídat a dál odpovědět a možná to ještě zkonkretizovat, protože pokud vím, tak s německou stranou jsou podepsány pouze rámcové smlouvy a chybí tam vyloženě to konkrétní provedení. Pokud ne, tak mě kdyžtak vyveďte z omylu, ale myslím si, že tam ta konkrétní prováděcí smlouva napsaná není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za doplňující dotaz. Pan ministr má zájem o doplňující odpověď. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Jenom bych ještě doplnil jednu věc, že je také třeba si uvědomit, než odpovím na doplňující otázku, že v Karlovarském kraji není traumacentrum, takže by to samozřejmě také bylo spojeno s tím, že by muselo vzniknout traumacentrum, což jsou samozřejmě zase další náklady personální a podobně.

Vím, že samozřejmě ti, kteří jsou z Karlových Varů, za stanoviště bojují, ale není to úplně tak jednoduché a myslíme si, že je možné to zvládnout i bez stanoviště letecké záchranné služby. Taky je třeba si uvědomit, a ne vždy se o tom mluví, že letecká záchranná služba je samozřejmě pouze doplněk, stále ten základ je pozemní zdravotnická záchranná služba, která vyjíždí i zároveň s vrtulníkem. Tady bych se úplně neupínal k tomu, že letecká záchranná služba je všespásná. Myslím si, že je důležité, aby fungovala pozemní.

Stejně tak pokud jde o to Německo, a tam nevím, o jakých prováděcích smlouvách mluvíte, nemám informaci. My máme smlouvu o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby s Německem a Rakouskem. Ty smlouvy jsou velmi podobné. Nemáme bohužel zatím s Polskem a se Slovenskem. Tyto smlouvy zcela jasně řeší mechanismy přeshraničního poskytování zdravotnické záchranné služby jak pozemní, tak samozřejmě letecké. Samozřejmě vždycky je to na vyhodnocení právě konkrétního operačního střediska, jestli pošle třeba z Německa pozemní záchranku, což stále také bude, anebo jestli tam pošle vrtulník, stejně jako je to v České republice. Tady v tom směru by to tato smlouva měla ošetřovat, tam už není potřeba dělat nějaké konkrétní prováděcí dodatky nebo něco podobného. (Předsedající upozorňuje na čas.) Myslím si, že tady by ten problém býti neměl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Procházkovou, která bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci postoje Ministerstva financí k návrhu na legalizaci prostituce a připraví se pan poslanec Černohorský. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Procházková: Dobré odpoledne všem. Vážená paní ministryně, kolegové poslanci, vážený zbytku Pirátské strany, ostatní vaši mají asi už Velikonoce. Já jsem vždycky byla přesvědčena, že interpelace mají být spíše pro poslance z nekoaličních řad, aby měli prostor pro své dotazy. Koukám, že jich tady je velmi málo. O to víc mě mrzí a udivuje, že i když témata interpelací jsou známá, není zájem o téma, na které se chci paní ministryně zeptat, a to je tedy téma velice závažné, protože já jsem z Karlovarského kraje a nás to tam velmi trápí a vím, že Pirátská strana představila své teze k návrhu na legalizaci prostituce.

Myslíte si, že ten návrh je realizovatelný? Kolik by tak asi přineslo tohle opatření do státního rozpočtu? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dovolím si podotknout, že souhlasím, že interpelace jsou zejména pro opoziční poslance a také, že... No, prosím, paní ministryně. (Veselost v sále.)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, to je téma, které není vůbec nové. Já jako starý finančák, ne věkem, ale zkušenostmi (s úsměvem) - tak v podstatě se to téma vracelo do rezortu, ze kterého pocházím, v určitých intervalech pravidelně a vždycky to z nějakých důvodů usnulo, protože to má jeden základní jmenovatel.

Ony v podstatě existují dvě cesty, jak bojovat nebo legalizovat, hledám ten správný výraz, prostituci. Když se podíváme po Evropě, tak jsou dva takové základní přístupy. První je švédský, kteří prostituci kriminalizují. To znamená, za určitých podmínek ji prostě považují za trestněprávní, a to je cesta jedna. Já ji nehodnotím, je to jejich cesta.

Druhá cesta je liberálnější, k tomu přistoupilo třeba Německo nebo Nizozemsko, a ti prostituci legalizují. Tím pádem samozřejmě tím, že se legalizuje, že se nastaví nějaká regulace, tak cílem by především mělo být to, že osobám, které poskytují takové služby tohoto nejstaršího řemesla, jak se říká, se zajistí určitá práva a lepší pracovní podmínky, třeba i sociální a zdravotní zabezpečení, které v podstatě dneska tím, že patří tato činnost do šedé zóny, a jak říká paní poslankyně, tak se s tím ve svém obvodu nějakým způsobem setkává, vlastně poskytovány nejsou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP