(15.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Už v roce 2013 - pro kolegy z Pirátské strany, protože jsou mladí, oni v té době byli třeba ve školce nebo prostě někde zatím školou povinní; tímto je nechci shazovat, já to myslím prostě, že si to nemohou pamatovat. Již v roce 2013 tu byly dva návrhy na legalizaci, které nebyly podpořeny. A překážkou, chtěla bych říct, je i úmluva o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob z roku 1950, kterou ratifikovalo v roce 1958 tehdejší Československo a která v zásadě znemožňuje jakoukoliv formu legalizace prostituce.

Z pohledu ministryně financí podléhá prostituce zdanění už dnes, protože pokud prostitutka nebo prostitut chce svoji činnost provozovat legálně, odvádět daně, být veden v systému sociálního pojištění, pak svoji činnost provozuje jako OSVČ pod jinou živností již dnes. Mohou to být různé, a teď se nechci nikoho dotknout, ale samozřejmě, že jsem se ve své praxi berního úředníka setkala s tím, dokonce si vzpomínám, že jednou byla nějaká taková kontrolní akce před nějakými 15 lety, že se prověřovalo v rámci republiky vůbec, zda a kde jsou jaké oblasti, jak se provozuje. Dokonce si pamatuji období, kdy se sestavoval pro účely kontrolní činnosti ceník v uvozovkách těchto služeb - aktivně. Myslím tedy třeba regionálně, nemyslím třeba, že by se to dělalo celorepublikově. Zjišťovalo se právě, a to si pamatuji z té kontrolní činnosti finančního úředníka, to bych jako ministryně, která nemá zkušenosti z rezortu, nevěděla, tak si pamatuji, že prostě se právě zjišťovalo, že se to provozuje mnohdy pod různými nálepkami nějakých třeba salónů atd. Nechci specifikovat, abych se někoho nedotkla, protože si přečtu zítra potom někde, že jsem řekla, že ta a ta činnost je prostituce. Takže nebudu uvádět žádnou škatulku.

Čili co je základem? Vždycky tito lidé chtějí zůstat v anonymitě. Takže pokud chtějí platit daně, sociální, zdravotní, mít prostě tyto i výhody vlastně, tak většinou podnikají jako OSVČ pod nějakou nálepkou. To jsou prostě fakta, která asi všichni tady víte. A žádná nová škatulka tomu nemůže, protože ta škatulka znamená, že bychom museli udělat takovou živnost, ona by to teoreticky ani nemusela být žádná vázaná, ty ženy by se musely zaregistrovat. To prostě nikdo neudělá z povahy věci. (Předsedající: Čas, paní ministryně.) Podle mě to nemá řešení. Vždy to bude buď pod nějakou nálepkou, a to se dnes vlastně už děje, anebo se to bude odehrávat v šedé zóně.

Jinak chci říct, že miliardy by to určitě nepřineslo do rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já si dovolím, jenom jsem si vzpomněl, že témata se oznamují až v 11 hodin, takže nevím, kolik z těch 130 kolegů, kteří jsou omluveni, si je stihlo projít, nebo ne. A dovolím si ještě podotknout, že v roce 2013 existovala Pirátská strana již přes tři roky.

Paní poslankyně, máte zájem o doplňující dotaz? (Ano.) Prosím.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Já jsem stejného názoru, že to určitě miliardy nepřinese. Mě samozřejmě zajímá jako ženu situace těch žen, protože samozřejmě jsou na tom velmi špatně a pochopitelně každý útok pro ně je velmi zatěžující a stresující. Takže děkuji. A jinak samozřejmě, i když ta témata, já jsem to téma měla už minule na interpelace, takže určitě to téma je známé už dostatečně dlouho. A i tak si myslím, že tedy v opozičních lavicích tady sedí opravdu velmi málo. Jsme tady napadáni my, že tu nejsme, ale my tady, ti, kteří mají zájem o interpelace, tak tady jsou a my si s těmi ministry promluvit můžeme napřímo. Takže mě to mrzí. Holt jsou Velikonoce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně má zájem o doplňující odpověď. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Ano, paní poslankyně, máte pravdu. Tam velice často hraje roli to, že ty ženy jsou třeba v tíživé sociální situaci. Řeší tím problémy. Dost často to souvisí s násilím, s drogami. Takže samozřejmě to jsou všechno důvody, proč zůstávají z velké části v anonymitě a v ilegalitě.

Jinak ještě k těm číslům. Český statistický úřad v roce 2015 odhadl hodnotu služeb prostituce na cca 6 mld. korun, ale samozřejmě musíme počítat s tím, že tam jsou i vysoké náklady. Takže náklady odhadl asi na 3 mld. - různí kadeřníci atd., všechno možné. Z toho daň 15 % činí 450 mil. korun. Kdybychom odečetli slevy, které by uplatnili, a měli by na ně nárok, tak by daň činila cca 127 mil. Kč. Zdravotní pojištění oni musejí platit už nyní, ale za nezaměstnané to platí stát, čili dost často jsou to nezaměstnané ženy. Sociální pojištění by za 13 osob s průměrným ročním příjmem po odečtení nákladů 230 tis. Kč na osobu činilo 436 mil., celkem tedy může jít zhruba o přínos do státního rozpočtu ve výši asi 560 mil. plus něco na zdravotním. Odhad. Takže je třeba počítat ale s tím, že část těchto osob již dnes příjmy z prostituce daní pod záštitou jiné živnosti, což by celkovou částku snížilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji, a než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak jsou zde dvě omluvenky. Omlouvá se paní poslankyně Balcarová od 16 hodin z jednání pléna z pracovních důvodů a pan poslanec Bartoš od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Můžete.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji. Vzhledem k tomu, že interpelujeme ministry, nikoliv ostatní poslance, kteří do toho stejně nemohou ani zasahovat, tak určitě nebudu vyčítat to, že tady nejsou ostatní kolegové přítomni, spíše vždy se snažíme, aby byli přítomni spíše ministři, takže v tomto případě tedy bych chtěl také poděkovat všem přítomným dvěma ministrům, leč má interpelace tedy míří na pana ministra Staňka.

Jeho vyjádření tedy na stránkách Ministerstva kultury ze dne 2. 4. 2019, kde tvrdil následující: "Nikdy nedopustím, aby Kotva dopadla jako kauza Transgas." Sice tady oceňuji, že se jménem Ministerstva kultury rozhodl reflektovat soustavné selhávání Ministerstva kultury v oblasti památkové péče, tímto výrokem však jasně otevřeně přiznal, že k těmto selháváním dochází. V případě kauzy Transgas došlo k selhání na základě pravděpodobně politického rozhodnutí bývalého ministra kultury ze dne 15. 11. 2017 o zastavení přezkumného řízení o prohlášení Transgasu za kulturní památku. Jsem toho názoru, že Ministerstvo kultury musí toto selhání napravit i vzhledem k tomu, že všechny odborné poradní orgány Ministerstva kultury Transgas k prohlášení za kulturní památku jednoznačně doporučily. I to staví případ Transgasu do pozice pro památkovou péči obecně velmi nebezpečného precedentu.

Můj dotaz tedy zní, že žádám o vyjádření pana ministra, co konkrétně on ve věci nápravy selhání památkové péče v kauze Transgas z pozice ministra kultury učinil, zda hodlá postupovat obdobně jako v případě znovuprověření řízení o prohlášení obchodního domu Kotva za kulturní památku i v případě již zmíněného zastavení přezkumného řízení o prohlášení Transgasu za kulturní památku, a dále ho tedy žádám případně o informaci, jaké kroky hodlá dále učinit na úseku státní památkové péče. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Pan ministr je nepřítomen, omluven a odpoví vám písemně do 30 dnů.

Nyní bude pana ministra Staňka interpelovat pan poslanec Polanský, a to ve věci odvolání ředitele Národní galerie. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, dnes jste média informoval o odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Učinil jste tak údajně na základě kontrol jejich hospodaření. Vzhledem ke stručnosti mediálního sdělení vás tímto prosím, abyste nás seznámil s podklady, na základě kterých jste tato dvě rozhodnutí učinil. A vzhledem k tomu, že zde dnes nejste přítomen, poprosím vás o materiály elektronickou formou. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.

A nyní prosím paní poslankyni Procházkovou, která bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci výsledku projektu dluhopis republiky. Připraví se pan poslanec Bartoň. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP