(15.50 hodin)

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Já mám dneska také premiéru a hned tři dotazy a zase na paní ministryni. Takže vážená paní ministryně, na konci minulého roku jste spustila projekt dluhopis republiky a mě by teď zajímalo, jak ho hodnotíte - to první upisovací období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, tak já hodnotím dluhopis republiky pozitivně. Základní motivace, kterou jsem měla, když jsem se rozhodla spustit dluhopis republiky, byla ta, že jsem si řekla, že my si půjčujeme na finančních trzích jako stát, a řekla jsem si, že dáme možnost českým občanům, ale těm drobným, drobným střadatelům, drobným českým domácnostem, aby si mohli koupit dluhopis republiky. Republiky jsme zvolili schválně, abychom prostě uctili výročí vzniku Československé republiky - sto let, vlastně sto let od vzniku. A já jsem byla překvapená, samozřejmě ta první emise měla obrovský zájem. My jsme nastavili podmínky, že minimální částka byla tisíc korun, maximální milion, právě proto, abychom tam dostali ty drobné střadatele, aby prostě co nejvíc dluhu českého bylo v českých rukou, protože čeští občané, to jsou ti, kteří mají vztah k této zemi. Když si půjčujeme na finančních trzích, tak to jsou investoři. To jsou prostě banky atd. To jsou, ti hledí pouze na ekonomické a finanční hledisko, ale český občan má vztah a vnímá to úplně jinak. Takže to byl ten důvod.

A teď k číslům. A budu v tom pokračovat. První emise - já vám hned řeknu čísla. První, druhá emise, teď jsme to rozšířili, máme... prvně jsme začali reinvestičním dluhopisem, to znamená, že - samozřejmě byla jsem, tak jako každý dobrý skutek bývá po zásluze potrestán, ale to už jsem si prostě zvykla, že se najde vždycky i pár nebo řada kritiků. Já jsem takový konzervativní člověk, opatrný. Takže já jsem při stanovení... vždycky před každou emisí stanovuji úrok. A ten úrok u reinvestičního dluhopisu - to je moje rozhodnutí - jsem stanovila tak, za kolik si půjčujeme na finančních trzích. Neuměla bych si to obhájit, kdybychom tady dali nějakou větší částku. Takže to bylo kritizováno, že je to nižší jak inflace. Pohybuje se to kolem 2 procent. Pořád je to více, než vám dá banka. A je to vlastně, podmínka je tam šesti let. A vlastně čím déle ten dluhopis máte v rukou, jakoby ho necháte těch šest let, tak ten úrok vlastně nejméně dostanete, každý rok si to můžete vzít zpátky. Můžete vybrat. Takže čím dřív si to vyberete, tím ten úrok je nižší.

Já se to snažím takto vysvětlit polopaticky. A de facto vlastně tím - teď mně vypadla myšlenka, kterou jsem chtěla říct, to nevadí. Vzpomenu si. No a po těch zkušenostech s těmi dvěma emisemi jsme se rozhodli udělat ještě formu... Už vím, co jsem chtěla říct. Na reinvestiční znamená, že vlastně po tom roce, kdy si to můžete vybrat, tak se vám napočte ten úrok, který se zvyšuje, a ten se vlastně vám reinvestuje znovu do dluhopisu. Takže takto je to nastaveno. A teď jsme se rozhodli ještě udělat další takovou novinku, že jsme zavedli protiinflační, to znamená ten, úrok se bude odvíjet od výše inflace. A zvedli jsme ten limit, podle toho zájmu a průměrného nákupu jsme zvedli limit z jednoho milionu na 5 milionů. A budeme pokračovat dál.

Takže teď k těm číslům. První upisovací období bylo od 3. 12. 2018 do 18. ledna 2019, s datem emise 1. 2. 2019. Bylo nakoupeno nebo vydáno za 2,9 miliardy korun, takže skoro 3 miliardy. 6 420 upisovatelů, 1 008 elektronicky, v průměru tak na jednoho připadá 455 tisíc. A průměrný věk těch upisovatelů je 57,6 roku. Především byl tedy zájem prostřednictvím elektronického přístupu.

Druhé upisovací období od 21. ledna 2019 do 15. 3. 2019, s datem emise 1. 4. 2019. Tam bylo vydáno asi za 0,9 miliardy, čili necelá miliarda. 1 977 upisovatelů, cca průměr zase těch 455 tisíc na jednu žádost a průměrný věk je 55,9 roku. Občané čili zatím upsali asi za 4 miliardy. Podíl spořicích státních dluhopisů včetně dluhopisu republiky, to znamená ty, co už byly v minulosti, plus tento, činí... zatím na celkovém státním dluhu je to 0,5 %. Já bych ráda dosáhla aspoň 5 procent, že bude v rukou českých občanů. Takže budu v tom pokračovat. Nějak časově... prostě budeme pořád dělat nové a nové emise a v absolutních číslech se jedná 9 miliard korun.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pokračuje tedy i nadále, a to třetím upisovacím obdobím. To jsme vypsali 18. března 2019 do 14. 6. (Upozornění na čas.) Datum emise 1. 7. 2019.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Věra Procházková: Já vám děkuji za odpověď. Mě ještě zajímá i zbytek toho, co jste měla připravený, protože o mně se ví, že já investuji do cenných papírů, a tato problematika mě zajímá. Takže prosím, můžete mi ještě dopovědět to, co máte připravené?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď na doplňující dotaz.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Takže já děkuji, paní poslankyně. To třetí upisovací období, které jsem popsala, máme tam novinky. Vzrostla maximální výše jedné objednávky, jak jsem říkala, z jednoho milionu na 5 milionů. Takže jsme zvedli tu horní hranici. Máme tedy dva druhy dluhopisů - reinvestiční a protiinflační. Tam prostě, tak jak jsem to vysvětlovala, ta minimální úroková sazba je garantována ve výši 0,5 a splatnost dluhopisů obou dvou je šest let. A ten protiinflační dluhopis lze pořídit pouze přes elektronický přístup. Tam to technicky prostě nejde jinak udělat k majetkovému účtu. A je to možné, rozšířili jsme i počet poboček, těch kamenných poboček. Zatím nám to provozuje ČSOB, protože to v podstatě provádí bezplatně. Jako jediná banka nám to nabídla bezplatně. Takže je to možné pořídit na 47 pobočkách.

A jak říkám, chci prostě... budu v tom pokračovat. Nebudu to časově omezovat. Je vidět, že občané poprvé si mysleli, byli zvyklí, že to vždycky bylo časově omezené, takže ta první emise, navíc byly Vánoce. My jsme k tomu vydali krásné dárkové certifikáty, které připravila Státní tiskárna cenin. Takže to někdo mohl prostě udělat i jako formu dárku. Takže ty Vánoce zafungovaly. A teď samozřejmě si občané zvykli, že už to bude průběžně. Možná také čekají, že třeba nějak poroste úrok, ale já se pořád držím toho, za kolik si půjčujeme na finančních trzích. A budu v tom pokračovat a chtěla bych, aby aspoň 5 procent, jak jsem říkala, 5 procent státního dluhu bylo v rukou českých občanů. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A než přistoupíme k další interpelaci, tak nám těsně před ní zaslal pan ministr vnitra Jan Hamáček omluvu do konce jednacího dne a také pan poslanec Juříček od 16 hodin z pracovních důvodů.

Takže nyní prosím pana poslance Bartoně, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Hamáčka ve věci front na poštách. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Bohužel tato informace, která zazněla, je pro mě nepříznivá. Z mých sedmi interpelací na čtyři členy vlády vlastně tady žádný není. Nicméně bych se rád zeptal pana ministra vnitra.

Obracím se na vás s interpelací ve věci služeb státního podniku Česká pošta. V oblasti digitalizace je náš stát v mezinárodním srovnání na jedné z nižších příček. Pokud jde o služby České pošty, lze tedy i do budoucna očekávat, že budeme trávit čas čekáním ve frontách na pobočkách pošt.

Je naprosto běžným jevem, že ačkoliv má pobočka více přepážek a je přítomno více pracovníků, tak je otevřeno pouze malé množství přepážek a čekací doba přesahuje i hodinu, a to v průběhu většiny dne, nikoliv pouze ve špičce. Pane ministře, jaká je dle vašeho názoru úměrná doba čekání na poště? Jak dopravci, tak i některé obchodní řetězce vyplácejí zákazníkům finanční kompenzaci za neúměrné dlouhé čekání ve frontách. Nemyslíte, že by měla Česká pošta zavést obdobný model kompenzace?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dobré odpoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že pan ministr je omluven, tak na interpelaci bude odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Procházková s interpelací na paní ministryni Alenu Schillerovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Procházková: Tak do třetice všeho dobrého. Mě mrzí, že tento dotaz můj následuje až po tom ekonomickém dotazu, protože k tomu prvnímu by se hodil lépe. Opět je to o našem kraji, samozřejmě mě zajímá. Paní ministryně, vy jste v tiskové konferenci k hazardu prezentovala výsledky, které přinesla nová regulace, a zmínila jste také informační systém v oblasti hazardních her. Byla bych ráda, kdybyste nám tady osvětlila, čeho se systém konkrétně týká, co nám přinese. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP