(16.00 hodin)

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, vážená paní poslankyně, za vaši interpelaci. Já jsem skutečně udělala, je to asi dva měsíce zpátky, tiskovou konferenci k hazardu, k regulaci, kterou historicky poprvé v historii této země takto komplexně přijalo a připravilo Ministerstvo financí v minulém volebním období, zákon o hazardu a zákon o dani z hazardu. Symbolicky jsem tu konferenci uspořádala v psychiatrické léčebně v Bohnicích, tam v takové nějaké budově bývalého divadla, byl u toho i pan psychiatr Nešpor. Bylo to velice zajímavé, zástupce, byl se mnou generální ředitel Celní správy.

A řekla jsem tam jednu věc. Účinnost tohoto zákona je od 1. ledna 2017, těchto dvou důležitých zákonů, a za tu dobu, troufnu si říct, Česká republika přestala být kasinem v srdci Evropy. Jenom pár čísel. Klesl počet provozoven v roce 2012, počet hazardních provozoven byl 7,5 tisíce. V roce 2019 1801. Počet automatů v roce 2012 74,5 tisíce. V roce 2019 38 947. 457 obcí vyhlásilo celoplošný zákaz hazardu. 198 obcí seznam povolených míst, to znamená, řekly, kde jenom hazard může být. Vykázaly je z center a z takovýchto frekventovaných míst, z blízkosti škol. 65 obcí seznam zakázaných míst, to jsou třeba ty školy. A přesto - Ministerstvo financí respektuje nález Ústavního soudu, který říká, respektujte při vydávání povolení názor obce. To znamená, respektujte její vyhlášku. A přesto třeba v Praze, je to Praha 2, jenom pro vaši informaci, kde je nula, prostě není tam. Promítala jsem tam místa, kde v roce třeba ještě i 2015 byla herna v centru. Dnes je tam knihovna. Byla tam herna, dnes je tam nějaká prodejna atd. Posun je obrovský. Obrovský. A je to opravdu výsledek práce Ministerstva financí toho minulého období.

Zavedli jsme také boj s nelegálním hazardem. Dali jsme nové kompetence Celní správě, která může zabavovat různé kvízomaty a podobné, které vydává někdo za společenskou hru v hospodách. Sbírá tyto kvízomaty, zabavuje je, zavírá nelegální provozovny, a další celou řadu kompetencí. Zpřísnili jsme podmínky pro provozovatele a samozřejmě začali jsme sledovat, řešit i hazard po internetu.

A samozřejmě, vy jste se ptala, že velice důležitým zbývajícím krokem je vybudování příslušného IT systému včetně registru vyloučených hráčů. Já jsem ráda, že se mně podařilo na jaře dotáhnout výběrové řízení, které předtím po dvou letech v minulém volebním období skončilo. Byla zrušena ta zakázka, nám se to podařilo vysoutěžit. Dneska jsme ve fázi, kdy jsme někdy v dubnu minulého roku podepsali smlouvu a ten systém se buduje. Jednak to bude rejstřík vyloučených hráčů, který zamezí v hraní příjemcům dávek v hmotné nouzi, dlužníků v úpadku, gamblerům se soudním zákazem nebo nařízenou ochrannou léčbou závislosti a také patologickým hráčům, kteří o zapsání sami požádají. Ten informační systém usnadní komunikaci mezi státními institucemi, které se podílejí na správě daně nebo vykonávají působnost v oblasti provozování hazardních her. To je strašně důležité.

Protože jak zaznělo z úst třeba pana doktora Nešpora, a samozřejmě máme různé analýzy, když se právní úprava upravovala, tak hazard samozřejmě přivádí patologického hráče do neštěstí, ale on se tam, musíme to na rovinu říct, přivedl vlastní vinou, ale s sebou stáhl celou řadu nevinných, svou rodinu, svoje děti, svého partnera a to je to, co je na tom všem největší tragédií.

Jak jsem řekla, podařilo se nám vysoutěžit, vítězná nabídka byla předložena obchodní společností CCA Group. Bude to stát 61 663 536 včetně DPH. Jednotlivé části systému budou nabíhat, smlouva je podepsaná, jak jsem řekla, od jara loňského roku. Budou nabíhat postupně na přelomu let 2019 a 20, a následně v roce 2020. (Upozornění na čas.) Tak ještě jestli dostanu šanci, tak to dopovím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Poslankyně Věra Procházková: Ráda bych, abyste dopovídala, pro mě je to velice zajímavé. Každý z nás samozřejmě máme v okolí někoho takového. A hlavně já jsem lékařka a samozřejmě ty zdravotní důsledky a rozpad rodin atd. kolikrát musíme řešit i v ambulancích. Takže prosím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, paní poslankyně. Ještě bych chtěla říct, že v platnost, a to bylo také docela složité, byť se jedná o vyhlášku, protože musela proběhnout notifikace, a to je vždycky docela složitý proces, v platnost vstoupila vyhláška, která stanovuje způsob oznamování a zasílání informací provozovatelem hazardních her, rozsah přenášení dat a technické parametry přenosu, na nich se pracovalo několik let, a ona umožní sběr herních a finančních dat od provozovatele hazardních her. Výstupem budou potom reporty a analýzy potřebné pro výkon dozoru a kontroly nad hazardními hrami. Smyslem vyhlášky je především sjednocení roztříštěné praxe jednotlivých provozovatelů a zajištění, aby byla veškerá relevantní data evidována, předávána příslušným správním orgánům. Čili v podstatě si chceme udělat takový průřez a mít představu o tom, jak vlastně funguje, a mít představu o základních datech, která potom využijeme pro řádný dozor v této oblasti.

Vyhláška byla notifikována Evropskou komisí bez jakýchkoli připomínek 11. 12. 2018. Trvalo to tedy několik let, než se nám to podařilo. Provozovatelé se musí registrovat do 2. května 2019 a účinnost vyhlášky nastane 1. června 2019. Oproti původnímu záměru jsme prodloužili legisvakanční lhůtu o dva měsíce. Ale základní parametry byly známy od září 2018, takže měli provozovatelé dostatek času na to, aby se připravili, a my samozřejmě poskytujeme jako Ministerstvo financí nadstandardní podporu tím, že děláme, už jsme uspořádali dva workshopy, poskytujeme obecné informace, máme helpdesk, web aplikaci, playground, referenčního klienta apod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, k 15. květnu by měla česká vláda obdržet zprávu o rozsáhlém auditu Evropské komise, který měl prověřit možný střet zájmů pana premiéra Babiše. Chtěla bych vás tímto požádat, abyste se zasadil o zveřejnění této zprávy ještě před konáním voleb do Evropského parlamentu. Dle mého názoru by se měla česká veřejnost s touto zprávou seznámit. Z důvodu konání voleb mám však obavu, aby zde nebyly snahy zabránění zveřejnění zprávy ještě před volbami.

Vážený pane ministře, zveřejníte tuto zprávu české veřejnosti, jakmile ji vláda obdrží? Jak se k tomu stavíte? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude na vaši interpelaci odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Černohorský na paní ministryni Martu Novákovou. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že tady ministryně není přítomna a odpověď přijde do třiceti dnů, tak nevím, jestli nový ministr bude vědět o tom, co prováděla paní ministryně. Leč zopakuji svůj dotaz, který jsem pokládal i na premiéra.

Poslanecká sněmovna ve svém usnesení z 25. října 2018 vyzvala vládu ČR, aby s maximálním nasazením hájila u Evropské komise zájmy ČR s přihlédnutím ke specifickým zájmům zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava, tak aby došlo k prodeji huti do rukou zájemce, který zajistí udržitelný rozvoj ostravské huti, a tím i celého regionu, a také aby vláda požadovala po zájemci o koupi ArcelorMittal Ostrava předložení konkrétního plánu a závazku investic do této huti.

Na základě tohoto usnesení se vás, paní ministryně, případně může odpovědět i budoucí pan ministr, (ptám), jaké kroky od chvíle přijetí výše uvedeného usnesení podniklo ministerstvo ve vztahu k Evropské komisi, aby hájila zájmy České republiky a zaměstnanců podniku při prodeji huti. Jaký byl případný vývoj jednání, a předložil tedy zájemce o koupi konkrétní plán a závazek investic do budoucna? Pokud ano, kde případně na stránkách ministerstva můžeme tyto informace dohledat? A jaké kroky případně plánuje ministerstvo v této věci do budoucna? Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP