(10.10 hodin)
(pokračuje Valenta)

Každý z nás z předloženého návrhu zákona nyní určitě spolehlivě cítí, že disponuje jistou snahou vymanit se z vlivu minimálně si konkurujících operátorů, tedy subjektů pohybujících se na ekonomicky dysfunkčním trhu elektronických komunikací. Při posledních změnách tohoto zákona v roce 2017, když se prosadila například desetidenní lhůta přenosu telefonního čísla u smlouvy na dobu neurčitou, se však ještě vlivu operátorů podléhalo prakticky zcela. Jak si jinak vysvětlit fakt, že naše vláda v čele s předsedou Sobotkou a také ministrem financí Babišem navrhla společně těch v současnosti platných deset dní, když ve hře byla i mnohem kratší doba, a Český telekomunikační úřad dokonce v článku 5 odst. 4 Opatření obecné povahy, OOP 10/10/2012, konstatoval, že přenos telefonního čísla nemá trvat déle než čtyři dny, a dodal, že celý výpovědní proces účelově prodlužují lhůty sahající až ke dvěma měsícům. Na změnu jsme si museli počkat dva roky, respektive na změnu, která možná bude schválena, možná nebude, přičemž naši občané tak přišli nepochopitelnou laxností již této vlády ze svých kapes v celkové sumě o pěkných pár desítek, možná i stovek milionů korun.

Dámy a pánové, jistě víte, že zástupci naší exekutivy se do řešení problémů v telekomunikační oblasti pouštějí již tradičně velice halasně, avšak převážně vždy jen před volbami, tehdy před sněmovními, dnes před evropskými, a poté se vždy holedbají parciálními a zcela nedostatečnými vylepšeními tohoto zákona. Vzpomínám si v této souvislosti na jeden humorný výstup, a to když se ministr Mládek v roce 2017 vyjádřil, že rooming je elitářská záležitost pro 5 % obyvatelstva. Tehdejší ministr financí Babiš obratem reagoval, že jediné elity, kterým Mládek pomáhá, jsou jeho kámoši u operátorů, kterým věrně slouží už tři roky. Takže v tomto ohledu doufám, dámy a pánové, že nyní už operátorům neslouží žádný náš ministr a konečně se začne s hypervysokými cenami za volání a data v České republice něco skutečně a konstruktivně dělat. Ta slova "skutečně a konstruktivně" zásadně podtrhuji. (V sále je obrovský hluk a neklid!)

V rámci objektivity mě také bohužel zaráží, že tyto nyní navrhované pozitivní prospotřebitelské změny, provedené ale takzvaně nahonem, nemohou být, a také nejsou, kvalitně projednány s relevantní protistranou. Je to něco podobného, jako když Rada Evropy jedná o Rusku bez Ruska, odejme mu hlasovací práva, ale jeho členské příspěvky přesto stále požaduje. Naposled v tomto zmiňovaném roce 2017 u předmětného zákona o elektronických komunikacích nebyly podstatné vládní návrhy projednány ani v mezirezortním řízení, ani diskutovány s odbornou veřejností, alespoň podle dopisu ICT UNIE, který byl veřejně k dispozici. Stejně tak podle dopisu od Svazu průmyslu a dopravy, Asociace provozovatelů mobilních sítí či České asociace elektronických komunikací, a to z března roku 2017. A dnes se mně tato situace jeví velice obdobně.

Znova opakuji: proč se vždy čeká na nějaké volby, a to až do poslední chvíle? Je to přece škoda pro všechny, pro poskytovatele i pro spotřebitele, neboť o jejich vybalancovaný vztah by mělo jít především.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Jiránek, poté pan poslanec Kopřiva.

 

Poslanec Martin Jiránek: Děkuji. Ke svému předřečníkovi jen velmi krátce tři body.

Za prvé. Vždycky je před nějakými volbami a ještě dlouhé roky bude, takže zde bych to úplně neřešil.

Za druhé. Komentoval jste, že byly mediální půtky o to, kdo to představil a tak dále. Za sebe můžu říct, že už ten večer v televizi po tiskových konferencích jsem s velkým, širokým a nadšeným úsměvem konstatoval, že je mi jedno, kdo to představuje, hlavně že se něco děje. A i proto jsem vlastně teď ve své předchozí řeči stáhl další bod, abychom se mohli věnovat pouze jednomu.

A za třetí jste říkal, že nějaká velká změna nenastane, když přijde čtvrtý operátor, jestli jsem to dobře pochopil. Chci jenom říct, že právě i Ondřej Malý a i já, co jsem si dělal studie, tak oba víme, že v každé zemi, kde přišel čtvrtý operátor, nastaly velké a výrazné změny, cenové hladiny klesly. A právě proto, aby se ten oligopol tady rozbil, se chystají tyto změny a zároveň se připravují podmínky aukce. (Hluk v sále je stále obrovský. Velmi špatná slyšitelnost.)

Další věc, a to jste zmínil dobře, to je ta tacitní koluze, kdy je třetí šance, jak rozbít oligopol, a to je přes virtuální operátory, to oba víme. A tam si myslím, že pokud se ČTÚ dobře povede komunikace s Evropskou unií a prosadí své zájmy, tak díky větší regulaci velkoobchodních cen u virtuálních operátorů jim konečně budou moci konkurovat, i té velké trojce. Jenom pro představu, dneska mají virtuální operátoři velkoobchodní nabídku, od stávající trojky nakupují za plus minus 200 korun 1 GB dat, to znamená samozřejmě, když by chtěli dát nějakou konkurenční nabídku za 10 GB, tak jenom za 10 GB člověk bude muset platit u virtuála v nákladech 2 000 korun a s tím je potřeba něco dělat. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Kopřiva.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, moc se omlouvám za tento příspěvek, který není k tématu, ale když už nás tady pan kolega Valenta mystifikuje jako náhradník v delegaci do Parlamentního shromáždění Rady Evropy, tak bych jenom uvedl na pravou míru, že Ruská federace je stále právoplatným členem Výboru ministrů Rady Evropy, má tam stále všechna práva. Na základě toho, že Ruská federace okupuje Krym a porušuje tak mezinárodní právo, jejich delegace pouze ztratila hlasovací práva v Parlamentním shromáždění Rady Evropy. Nicméně s tím příspěvkem je to tak, že samozřejmě oni platit musí, protože se k tomu zavázali jako členové vlastně obou těch orgánů. Takže prosím nemíchejme tyto dva orgány Rady Evropy. Poprosím prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Valentu coby vlastně náhradníka v delegaci, aby nemystifikoval a nepletl takhle pojmy. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou chce ještě reagovat pan poslanec Valenta.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane předsedo, dámy a pánové, nechci zdržovat nějakou takovou půtkou. Nejsem tady na to nastaven, abych si tady neustále bral technické a dohadoval jsem se o rozboru jedné své věty. Samozřejmě nic nepletu. Samozřejmě jsem ve Sněmovně mnohem déle než pan kolega Kopřiva, jsem místopředsedou výboru pro evropské záležitosti, já vím, co je Rada Evropy, vím, jaké má orgány. A na tom, co jsem tady řekl v té jedné větě jako jakýsi příklad, si stojím. Ale tady neřešíme Radu Evropy, jestli vám to neuniklo, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. Vím, že máte široké znalosti, ale to si nechte na zcela jiný bod.

K panu zpravodaji. Víte, ono tacitní koluze je trošku něco jiného než oligopol. V případě, jestli by ten oligopol byl tady oficiálně uznán, muselo by se to legislativně řešit. Musely by zasáhnout příslušné orgány. Ale tacitní koluze je fakt, a já jsem to tady popisoval, že operátoři jednají bez jakékoliv dohody, ale jednají stejně, takže těžko je za to můžeme nějakým způsobem napadnout. Příchod čtvrtého operátora, samozřejmě dobře víte, že přenosové sítě tady nejsou neomezené, nemají neomezené kapacity. Čtvrtý operátor si bude muset buď postavit vlastní přenosovou soustavu, nebo se případně napojit na soustavy stávajících tří operátorů, takže určitě za to bude platit nějaké poplatky, nebudou to poplatky malé, a tím pádem se konkurence na trhu opět snižuje.

Mně spíš v mém přístupu šlo o to, aby se tady otevřel prostor pro vstup více operátorů než jednoho, což si myslím, že by bylo přirozené. Samozřejmě také tady padlo, že trh elektronických komunikací je malý, je omezený, ale myslím si, že ještě nějaké operátory - nemusí být tak velicí, jako jsou ti stávající tři - by naše podnikatelské prostředí v rámci oblasti elektronických komunikací zcela jistě sneslo. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Jiránek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP