(15.40 hodin)
(pokračuje Adamec)

Je to spousta otázek. Já si dokonce myslím, že podpora investic je velmi podivné slovo. My říkáme, že investice vlastně by se podporovat úplně neměly, že spíš to bereme jako pobídkový systém a že investice by měla být něco, co prostě se samo jakoby ty peníze zužitkují a vrátí. Nicméně chápu, že v tom resortu bydlení to může být obtížné. Na druhé straně říkat, že stát řeší za lidi bydlení a právo na bydlení, tady bych byl velmi opatrný. Myslím si, že každý, kdo si pořídí jakoukoli nemovitost, tak se musí rozlišit dvě fáze. Ta jedna je investice do té nemovitosti a pak, jak tu investici vlastně bude spravovat, jak ta investice bude zužitkována. A starost o majetek je kolikrát nákladnější než ta vlastní investice. Takže tady bych byl velmi opatrný. Prostě lidé, kteří chtějí mít vlastní bydlení, do toho musejí investovat svůj vlastní kapitál, svoje vlastní umění se pohybovat v té společnosti, vydělat si ty peníze, protože pokud to za ně bude platit stát, tak to nedobře skončí.

Takže na závěr mi dovolte zopakovat tady svoje připomínky. Když už tedy jsme v těch dotačních titulech a půjčkách, tak s velkým sebezapřením říkám, pojďme to pustit do dalšího čtení, bavme se o tom, jak by to mělo fungovat. Ale co mě zajímá, jsou zdroje, a ne že to bude každý rok jinak, ale mělo by to být určitým podílem státního rozpočtu, a co vlastně všechno za to chceme udělat, čeho chceme dosáhnout, a aby i společnost věděla, jednotliví členové, že prostě nic není zadarmo a i na dotace musí někdo vydělat. A pro mě je velký problém v tom, že na ty dotace vydělává někdo jiný, než je spotřebovává.

Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady jednu faktickou poznámku - pan poslanec Jiří Dolejš. Zatím jenom jedna. A pakliže nebude další, tak se připraví pan poslanec Dominik Feri do obecné rozpravy. Prosím, vaše dvě minutky.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji. Mně jde o to, že ta debata poněkud ztrácí kontury, protože když se podíváte na předklad o transformaci státního fondu, tak to rozhodně nechápu jako naplnění cíle vlády, která má ve svém programovém prohlášení soustředit veřejné investice na jedno místo. Tady se jedná pouze o investice, které jsou v kompetenci MMR. A možná trochu pravdu měla kolegyně Richterová, když vyslovila obavu, aby se ten cíl podpory bydlení neutopil při stejném objemu peněz na ty investice jiné, to znamená regionální. Ale proboha, neděsme se, že tady někdo rozpouští dotace, když máme jasné, připravované dotační programy, které by měly dokonce cílit na to, kde je třeba opravdu dotačně obcím pomoci, a to je dostupné nájemné bydlení. Jestli ten fond byl populární po roce 2000, tak právě pro to, že tam dominovaly tyhle dotační tituly. Obce, a nejenom obce, je měly velmi rády. A ztrácel se ten efekt v době, kdy se přešlo na... kdy ubyly peníze, kde se tam točily revolvingem ty peníze a kdy se nabízely finanční nástroje, které zrovna upřímně řečeno tu atraktivitu neměly, protože zkrátka situace na kapitálovém trhu byla taková.

Takže strategicky do budoucna je otázka dostat tam mnohem více peněz a udržet to cílování, jako je například program Výstavba, tak, aby si obce mohly o ty dotace říci, aby ty dotace směřovaly skutečně do podpory dostupného nájemného bydlení. Dvě miliardy, které jsou v tom fondu, je směšná částka, když si uvědomíte, že třeba hlavní město Praha má speciální fond na tyto účely a je tam peněz dokonce mnohem víc než v tomto celém státním fondu. Ty státní fondy na veřejné investice nadále existují. Největší bumbrlíček je Státní fond dopravní infrastruktury. Takže nebavme se o něčem jiném. Spíše bych v další debatě rád slyšel, jak se ta částka výrazněji navýší, protože za tu miliardu z toho postavíte skutečně v těch obcích velmi málo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za dodržení času a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec. Zatím mám tady jenom jednu faktickou. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, no právě proto jsem to tady říkal. Tak proč tedy měníme ten název? Jako to je právě o tom, že se tady rozšiřuje portfolio těch služeb, těch dotačních titulů a těch půjček. To jenom na vysvětlení. Jinak bychom samozřejmě mohli říct, že do toho fondu pošleme víc peněz, upravíme programy tak, aby získaly znova atraktivitu u obcí i u občanů našich obcí a měst, a bylo by to hotovo. Ale tady se jedná vlastně o úplně jinou instituci. To je potřeba si říct. A proto tady vyslovuji ty obavy a říkám, že je prostě potřeba se o tom bavit, jestli toto chceme, nebo nechceme. O ničem jiném to v tuto chvíli není. Ale není to jenom o bydlení. To je právě ten rozdíl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A nyní se vrátíme do obecné rozpravy. Slovo má pan poslanec Dominik Feri. Připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, ještě bych se rád dotkl jedné otázky, kterou tu už předestřela kolegyně Richterová prostřednictvím pana předsedajícího, a sice organizačního složení toho fondu. To je upraveno v § 6 předmětného návrhu. Tam se významně zasahuje do jakési aspoň nezávislosti, nebo nadstranickosti, nepolitičnosti toho fondu, kdy se mění současná struktura, kdy výbor fondu je sedmičlenný, tři zástupci jsou paritně z ministerstev - z financí, z průmyslu a z Ministerstva pro místní rozvoj - a zbývající členové jsou nezávislí odborníci. A mě zajímá, proč je tady ta parita mezi ministerstvy a převaha nezávislých odborníků narušena a vykloněna ve prospěch nejenom ministerstev jako takových, ale Ministerstva pro místní rozvoj, které by v současné době mělo většinu, čtyři ze sedmi členů toho výboru? Pro tady tu změnu není ve zvláštní části důvodové zprávy vznesen žádný pádný argument, žádný důvod, proč by se tak mělo dít. Byl bych rád, aby tady to paní ministryně postavila najisto a nějakým způsobem to politicky obhájila, protože to je něco, co zkrátka nemůžeme nikdy podpořit. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další do obecné rozpravy paní poslankyně Olga Richterová. Prosím, máte slovo, paní poslankyně. A připraví se pan poslanec Stanislav Juránek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já ještě krátce navážu, že když si shrneme ta čísla, co už tady zaznělo argumentačně, tak se v podstatě dost shodujeme. Pokud se to dá shrnout, tak ve Státním fondu rozvoje bydlení máme zhruba šest miliard korun. Letos by vlastně plánované výdaje do programu Výstavba měly být zhruba ta miliarda, v příštím roce dvě až tři miliardy zase do toho programu Výstavba, čili maximálně by nám tam zbývaly tři miliardy korun - a ještě by se z toho měl podporovat cestovní ruch. Asi všem nám je jasné, že na bydlení jako takové tohle zoufale nestačí.

Proto i po pečlivém poslouchání svých předřečníků chci vznést návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona za klub Pirátů, anebo pokud by neprošel návrh na zamítnutí, návrh na dvacetidenní prodloužení lhůty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě si to poznamenám. Vy dáváte návrh na zamítnutí a v případě, že neprojde návrh na zamítnutí, tak?

 

Poslankyně Olga Richterová: Tak návrh na dvacetidenní prodloužení lhůty. Na prodloužení lhůty o 20 dnů. (Předsedající: Na projednání?) Ano. Ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuju. Nyní do obecné rozpravy požádám pana poslance Stanislava Juránka. Zatím poslední. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, paní ministryně, chtěl bych se z jedné strany paní ministryně zastat, a to z toho důvodu, že investice, které jsem pochopil, jak jsou v návrhu tohoto zákona, jsou investice, které souvisí s bydlením. Ten název je ovšem nešťastný. S tím souhlasím prostřednictvím předsedajícího s kolegou Adamcem. A možná by se hodilo, kdyby se to upřesnilo, že to budou investice s tím související. Ale těžko se to vysvětluje.

Vysvětlím, proč se v téhle věci zastávám, a to je ta záležitost, že jsem měl možnost budovat přes tisícovku bytů v rámci jedné městské části v Brně, ale řeknu to konkrétně v Židenicích, a ta záležitost se ukázala, že ty investice nám sice z jedné strany pomohly na ty byty, ale už nám nepomohly vyřešit infrastrukturu, která byla kolem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP