(15.50 hodin)
(pokračuje Juránek)

To znamená, jestliže teď budeme mluvit o tom, že budeme někde ve městech a ta města především budou stavět byty, že tam potřebujeme udělat nová parkoviště, mnohdy i kompletně nový dopravní přístup, tak je tady toto cesta správným směrem. Přesto však ale řeknu, že to má pro mě jednu zásadní otázku, a to je skutečně záležitost, že bychom si měli říct, že tohle má smysl rozšířit, fond rozvoje bydlení, tímto způsobem na ty ostatní investice jedině tehdy, když bude dostatek finančních prostředků. Tady si troufnu říct, že můžeme počítat, jaký to má mít dopad, a konkrétně, když budeme uvažovat a vezmeme si jako příklad třeba významnou městskou část v Praze, a to je Jižní Město, můžeme si na základě toho vymodelovat, kolik jsme schopni podpořit bydlení včetně infrastruktury. Já potom řeknu, že to, co jsme v tuto chvíli plánovali, a mluvili jsme tady teď o tom, že by na to zbyly nějaké tři miliardy, tak jsme teď hned, troufnu si říct, minimálně na dvojnásobku. To znamená, že smyslem pro založení je, jestliže se skutečně navýší peníze na tyto účely, protože jinak to kompletně nevybudujeme.

Nicméně znovu se vrátím k tomu, že nestačí v současné době budovat byty, že se musí k tomu vytvořit i infrastruktura. A to, co tam zaznívá, jsou problémy, které nastávají v nových sídlištích, kdy tam není mateřská škola, kdy tam není obchod - a tady bych to nebral jako záležitost podnikání, ale že se tam vytvoří ten prostor a klidně se na to vypíše výběrové řízení. V tomto duchu bydlení vidět komplexně, vidím to po té stránce pozitivně. To, co však je, abychom budovali dostupné bydlení, je - ještě jednou zopakuji - otázka zdrojů. A jestliže má vzniknout fond, tak by měl mít pravidelné, jasné zdroje, a řeknu, jasný příjem ze státního rozpočtu. Sám bych upřednostňoval v rámci subsidiarity spíše, aby to byly účelové peníze, které se dají do rozpočtového určení daní pro obce, nicméně tady považuji za důležité, abychom se o tomto bavili.

Za klub KDU-ČSL říkám, že chceme, aby se tady tato záležitost projednávala, protože bydlení je velmi důležitá záležitost, a abychom skutečně oprávněnost tohoto fondu zvážili ve druhém čtení. Za nás je to podpora a beru to jako velmi důležitou diskusi v této záležitosti, protože bydlení jako takové nelze odtrhnout od infrastruktury, a současně je třeba si říci, že aby to pomohlo, potřebujeme nějaké množství peněz. To znamená, naše podpora bude potom dána i tím, jestli se nám podaří najít takové zdroje, které to budoucna zabezpečí, aby tento fond měl smysl.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Rozhlédnu se po sále, zdali má ještě někdo zájem. Nikoho nevidím... Máte zájem? Do obecné rozpravy pan poslanec Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, chtěl bych zopakovat své dotazy. Jestli se tedy do budoucna počítá s pravidelným příjmem pro tento fond, to je jedna věc. Druhá věc, kolik úředníků to bude navíc a zda jsme na to materiálně připraveni a zda nebylo lepší fond rozvoje bydlení nechat dojet a založit nový fond podpory investic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě mi tady naskočila jedna faktická poznámka. Pan poslanec Jiří Bláha. Prosím. Vaše dvě minuty. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, jsem pro, ano. Pojďme udělat novelu zákona o Státním fondu rozvoje, ale pojďme se nad tím zamyslet. Stát neumí dlouhodobě - neumí dlouhodobě - spravovat majetek. Neumí hospodařit s penězi a nebude to nikdy umět. Za mě jednoduchá záležitost. Ano, tady kolega z nemocnice se drbe opět nad hlavou, ale to mě nikdy nepřekvapí. Ta záležitost je velice jednoduchá, a to - podpořme výstavbu bytů, firem. To znamená, že každý zaměstnavatel si v dnešní době váží svých zaměstnanců a rád investuje do jejich bydlení v okamžiku, kdy to bude s podporou státu. A ušetří na tom. A co na tom ušetří stát? Ušetří, že se nebude o tyto majetky muset starat, ušetří na tom, že nebude muset investovat prostředky v celé jejich výši, a hlavně do budoucna si zaváže - dlouhodobě - udržitelnost firem, a tím i zaměstnanosti v jednotlivých obcích, městech, regionech. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vaše vystoupení strhlo řadu faktických poznámek. Moment, teď v pořadí. Nejprve pan poslanec Ivan Adamec s faktickou, připraví se pan poslanec Stanislav Juránek, připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, domníval jsem se, že toto tady je vládní návrh a že vládní poslanci jsou srozuměni s tím, čeho chtějí dosáhnout, co nám tady předkládají. Asi jsem se zmýlil. Nastává tady jiná doba, evidentně, protože vládní poslanci kritizují vládní program, kritizují práci svého ministerstva a - panebože - oni kritizují vlastní ministryni! (Zvyšuje hlas.) No kde to žijem! Asi v nové době! Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další s faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Juránek. A pan poslanec Veselý - vy byste chtěl na faktickou, nebo do obecné? (Poslanec Veselý mimo mikrofon: Do obecné.) Do obecné, dobře. Nyní poslední faktická. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Dovolím si v rámci faktické vaším prostřednictvím oslovit kolegu Bláhu a chci mu říci: Ano, tady je velká tradice například Baťových bytů, které řešily i sociální problémy. Troufnu si však říci, že v současné době firmy jsou schopny řešit bydlení pro svoje zaměstnance, a to je dobře a to je třeba podporovat, ale na druhou stranu nejsou schopny vytvořit právě prostor pro sociální a ani pro dostupné bydlení. A s ohledem na to je zapotřebí, aby se do toho vložily obce, to mají ve svém portfoliu, a měly by i v rámci svých rozpočtů se o toto dostupné bydlení postarat. A za další, je potom zapotřebí, abychom si vždycky uvědomili, kdo má jaký úkol, protože i developeři jistě jsou schopni zařídit skvělé bydlení pro ty, kteří na to mají, ale tady je zapotřebí uspokojit všechny skupiny. Takže si dovolím říct - firmy nám to vyřeší, jenom co se týká vlastních zaměstnanců, a takto to dělal už Baťa a já jsem velice rád, že to můžu ocenit, ale na druhou stranu my zde musíme vyřešit kompletně bydlení a mezery, které máme v současné době na trhu bydlení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní přečtu jednu omluvu. Paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová se omlouvá od 15.45 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů - počkejte jenom, pane poslanče (Veselý), protože před vámi byl přihlášen na faktickou... Takže pan poslanec Bláha, dvě minuty, a potom se připraví pan poslanec Volný. Prosím.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, kolegové, určitě jsem nekritizoval návrh naší paní kolegyně, protože s paní kolegyní, ministryní, které si velice vážím, jsem o tom mluvil. A mluvili jsme o tom několikrát a myslím si, že to je právě ten prostor, abychom o tom mluvili tady všichni. A jinak je to jednoduché. Jestliže dáme firmám podmínku a řekneme jim "za tři byty postavíš jeden byt sociální a my ti na to přispějeme na všechno" a zapojíme do toho obec, tak vyřešíme i sociální bydlení. A zase je to jednoduché. Správa toho domu pak bude zaručená, protože podnikatel se postará o to, aby tam byl pořádek, aby všichni bydleli, jak mají, a pak dojde i k tomu, že podnikatel bude schopen ovlivňovat i lidi, kteří třeba nepracují nebo nemají práci, protože je pozve do své firmy, aby tam třeba pracovali. Spojitostí je víc. Ti lidé nebudou bydlet společně s dalšími sociálními - a opravdu nemyslím si, že to je ta záchrana jediná. Měli by to postupovat v rámci těch kroků. Ano, pojďme si udělat část bytů, které budou obecní, ale věřte tomu, že obecní byty vždycky budeme mít problém spravovat, protože běžte se podívat do jednotlivých státních nebo městy spravujících organizací, jako jsou technické služby, a někdy vám zůstane rozum stát, jak to funguje, ty věci. Opravdu, když někomu patří, tak se chovají úplně jinak a mají úplně jiné finanční nároky, jiné náklady a jiný pořádek. Zkuste se nad tím zamyslet.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní pan poslanec Jan Volný, zatím poslední faktická. Prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP