(17.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, pane ministře, já bych k tomu, jak jsou financovány výzkumy, ale samozřejmě i dané studie. Tak obzvláště ve farmaceutickém průmyslu zřejmě není nikde tak podrobná a tak velká kontrola, tak složitá administrativa, jako je právě ve farmaceutickém průmyslu. A finanční náklady, které jsou na vývoj a ověřování, na studie, jsou tak extrémní, že právě bez soukromého kapitálu se to dělá obtížně. Samozřejmě je snaha, aby stát přejímal část těchto finančních břemen, ale to jsou tak velké částky, že to, aby to financoval přímo stát, to není úplně možné.

To znamená, z tohoto hlediska myslím, že je to je spíš taková spiklenecká teorie, ale neumím si představit farmaceutickou firmu, která by se špatným úmyslem falšovala nějaké výsledky, protože potom - a ty případy tady samozřejmě jsou - tak ty žaloby potom na ně, když se na to přijde, že ten lék má vedlejší účinky, že dochází k úmrtím, k postižení pacientů, tak by se nedoplatili. To znamená, nejsou to sebevrazi, a že by něco falšovali, to by byla skutečně pro ně naprostá sebevražda.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Já jenom krátkou poznámku na kolegu Pávka prostřednictvím pana předsedajícího. Víceméně to, co říkal teď pan doktor Bělobrádek, tam samozřejmě kdybychom vycházeli z té logiky, že tedy jsou všichni podjatí, tak advokáti nebudou moci připravovat zákony o advokacii. Podle mě nemůžeme na to takhle koukat a opravdu to musíme nechat v té pragmatické rovině toho - tenhle zákon nebude o tom, aby vysvětloval, jestli očkování je v pořádku, nebo není. Očkování jednoznačně je v pořádku. Tady jde o to, pokud bude nějaký ten stav, tak popsat z důvodu toho, abychom vyloučili veškerá možná jiná onemocnění, a když tam jiné onemocnění nebude, tak se přizná, že to je od očkování. Takhle jednoduše. Nic dalšího složitého, protože jinak bychom se v tom ztratili.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Válek, připraví se pan Lubomír Volný. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Myslím si, kolegové a kolegyně, je potřeba hledat ve všem, co tady zazní, něco, co by nás mohlo posunout v legislativě, kterou přijímáme, dál. A ten názor prostřednictvím pana předsedajícího kolegy Pávka je prostě názor, který ve společnosti existuje, který rezonuje a který část společnosti zastává. Já vedle kolegy Pávka sedím a znám ho jako velice slušného a korektního člověka, znám jeho názory a velmi si jich vážím, tak musím nad tím přemýšlet. Já si myslím, že ani on stejně jako nikdo v této Poslanecké sněmovně nezpochybní to a nezpochybňuje to a nikdy to neudělá, že by očkování nezachránilo desítky, stovky, tisíce, statisíce životů, možná miliony životů. Nikdo nezpochybňuje, že očkování je užitečné. Ale debata, kterou tady vedeme, jestli opravdu ta správná cesta je hexavakcína, jestli ta správná cesta je systém očkovacích protokolů, který tady používáme, což je vysoce odborná debata, a opravdu vraťme se znovu k tomu, co jsem tady už jednou řekl - cílem je rozptýlit pochybnosti ve veřejnosti. A ty pochybnosti nerozptýlíme tím, že budeme dogmaticky stát na čemkoliv. Musíme o těch pochybnostech debatovat, zjistit, odkud plynou, a snažit se je vyvrátit. Očkování zachraňuje životy. Na tom se prosím shodněme. A teď, udělejme to tak, aby nikomu očkování neublížilo, aby nevznikaly komplikace a aby maximum veřejnosti akceptovalo očkování. To je naše poslání a náš cíl. Udělejme pro to maximum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane poslanče. Dalším v pořadí je pan Lubomír Volný a připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl sám za sebe osobně přivítat tento návrh, protože vakcinace, tak jak je v současné době prováděna a aplikována, zcela jistě poškozuje spoustu dětí a spoustu rodičů utrpením na základě toho postižení svých vlastních dětí, a chtěl bych poděkovat panu kolegovi Pávkovi za jeho odvahu a otevřenost, se kterou vystoupil se svým životním příběhem, a prostřednictvím pana předsedajícího bych mu chtěl sdělit, že určitě nejsme sami jako rodiče, kteří informovaně nenechali očkovat své děti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Svoboda s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl pouze reagovat na kolegu Kasala, který uváděl případ advokátů, že podle něj samozřejmě advokáti mají psát zákony o advokátech. Tak je logické, že odbornost je potřeba, nicméně současně je potřeba si být vědom i toho střetu zájmů, a třeba advokáti podporují prodloužení koncipientury, které jim snižuje konkurenci, a tam je zcela namístě vnímat, že současně s odborností mají i nějaké úzké skupinové zájmy. A velmi podobné je to i u odborníků na očkování, jak na to podle mého názoru pan kolega Pávek správně upozornil.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Svoboda a připraví se pan poslanec Vyzula. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. A mluvím skutečně naposledy k této věci. Jenom vás všechny upozorním, v tuto chvíli nejednáme o tom, jestli má být hexavakcína, jednovakcína, jaké mají být intervaly, v jakém věku se to má dávat. My hovoříme o tom, že kdyby se stalo, že by někdo byl očkováním poškozen, že mu stát dá náhradu. O tom hlasujeme. Vůbec ne o tom, jak se očkuje nebo jak se nemá očkovat. Vůbec ne! To není odborná diskuze, to dokonce ani není pro doktory. To je diskuze pro ekonomy, aby řekli: ano, stát na to má, když je to tolik a tolik kejsů do roka, anebo nemá, a my rozhodujeme o tom, jestli to bude, nebo nebude. A medicínského v tom není ale ani ň!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Vyzula a jeho faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Dobré odpoledne. Prosím vás, mně to nedá, abych neřekl pár věcí. Tady to někdy zaznívá tak, že za chvíli se v novinách objeví, že v Parlamentu je přesvědčení, že očkování škodí. Prosím vás, já bych se chtěl jednoznačně zastat všech těch rozumných, tak jak už to říkal i kolega Válek prostřednictvím pana předsedajícího, že očkování zachraňuje lidské životy. A to bylo mnohokrát dokázáno. A chtěl bych říct, ale navzdory tomu tedy musím s kolegou Válkem trochu nesouhlasit v tom, že bychom chtěli zajistit, aby očkování nepoškodilo nikoho. To není možné. To si také uvědomme. Ovšem těch případů je velmi, velmi, velmi málo, ale prostě stanou se. Ovšem je to mnohem větší benefit toho očkování, než kdyby očkování nebylo. To poškození by bylo mnohem horší.

A druhá věc, která mě zvedla tedy ze židle, je ještě, co tady řekl kolega, myslím, Volný prostřednictvím pana předsedajícího, že očkování poškodilo spoustu dětí. Spoustu. To jsou prosím vás jedinci, kteří mají nějaké následky, ale ne v žádném případě spousta. A tato komise, která by byla při Ministerstvu zdravotnictví, ta bude muset být velmi pečlivě zvolena, aby opravdu posoudila správným způsobem, zda o poškození šlo, nebo nešlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Válek a pan poslanec Pávek. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na kolegu Svobodu ohledně toho, o čem se tady hlasuje. Podle mého názoru to tvrzení, že se hlasuje o tom, jestli si to stát může dovolit, myslím úplně nesedí. Tady jde o to, že stát na občany uvalil nějakou povinnost očkovat své děti a plnění této povinnosti přináší rizika, tak je zcela adekvátní, aby stát nesl současně odpovědnost za ta rizika.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Válek a připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP