(17.30 hodin)

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Víceméně navážu na svého kolegu. Právě proto si myslím, že prodloužení lhůty je dobře. Protože je potřeba, ale opravdu precizně, nastavit podmínky i to, co tady bylo zmíněno, aby tam nebyla jakákoliv pochybnost, kdo bude rozhodovat, a aby to mělo jasná pravidla. Na druhou stranu to není úplně součást tohoto, ale i teď v těch situacích, v těch epidemiích, je problém, že podle mě by mělo jít vztáhnout to třeba i na některé zdravotníky, kteří jsou v konkrétních oborech - onkologie, porodnictví - že by měli být očkováni. A setkal jsem se i na svém pracovišti, že se novorozenecké sestřičky mi oočkovaly všechny a porodní asistentky odmítly. Můžu je k tomu donutit? Nemůžu. Čili nemám vůbec žádný jízdní řád. Nemocnice nemá prostředek k tomu. Tak proto je potřeba pravidla nastavit, aby nebyly pochyby o tom, co tedy může být, protože nemocnice musí zajistit bezpečnost pacienta, který tam je. Otázek tam je řada, a proto v některých fázích se svým slovutným kolegou panem MUDr. Svobodou, nesouhlasím, jednak s tím prodloužením a jednak opravdu je to potřeba prodiskutovat a nastavit úplně přesně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Svoboda a jeho faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Určitě to nebude slovní cvičení mezi mnou a Davidem Kasalem, ale na řadu věcí společný názor. Dovolil bych jenom připomenout, že pokud vznikne spor mezi státem a občanem, že něco stát neplní, rozhodující v tom případě je soud. To nejsou žádní odborníci, žádný z odborníků, v tom případě je to soud. A to, co já říkám, je, že vyjmenovat všechny důvody, které jsou zásadní, prakticky není možné, že v každém případě musí být varianta, která říká "ano, toto je jasné", a musí být varianta, která říká "v tomto případě musí být odborný posudek, odborná stanoviska, protistanoviska", a rozhoduje soud. To si myslím, že je naprosto, naprosto zásadní věc. A znovu říkám, že tady je emergency. My v našem špitále, jsme zvláštní špitál, tak nemáme problém s tím, abychom se všichni nechali v takovéto situaci oočkovat, protože to vnímáme jako porušení nějakého vývoje. A říkám, my jsme zvláštní špitál, tak je to tam trošičku jinak, ale to, co je emergentní, je to, že ta epidemie se bude šířit dál a dál.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec David Kasal. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Moje poslední reakce. Tady nejde o druh špitálu. Tady jde o to, že dorůstá generace, to jsou ty maminky, které už nechtějí očkovat a nechtějí být očkovány samy. A proto tam musí být přesné informace, to, co jsme už tady říkali. To je jenom reakce.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vracíme se do obecné rozpravy. Pan poslanec Petr Pávek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, pane ministře, musím učinit doznání milujícího rodiče, který nenechal své děti očkovat. Já se k tomu potom vrátím. Proto velmi vítám návrh tohoto zákona, vítám to, že předsedkyně výboru pro zdravotnictví kolegyně Adámková navrhla prodloužení lhůty, vítám debatu, která se tady tímto otevírá, protože - a to je možná docela zajímavé vědět - matka mých dětí je lékařka, je z lékařské rodiny, honorované v maximální možné míře, akademicky, prakticky, od nás, ze zahraničí. To znamená, zcela jistě to nebylo nějaké populistické poblouznění. Nepovažuji se za nějakého alternativního nebo ekologického fanatika, který by radikálně v této věci šel na barikády, ale jako milující rodiče jsme věnovali tehdy opravdu půl roku studiu možných následků očkování hexavakcínou v nízkém věku, tak jak je to u nás praxí, a po konzultaci s mnoha lékaři, po konzultaci s odbornou veřejností, po studiu zahraničních případů, kdy v době, kdy přišel na svět můj první syn, jenom v sousedním Německu běželo na 35 tisíc soudních sporů proti státu - a víte, že v Německu očkování není povinné - zvážili jsme, zvažovali jsme, rozhodovali, a nebylo to jasné pro a proti, jazýček na pomyslných vahách rozhodování byl velmi, velmi, velmi uprostřed, ale nakonec jsme se jako zodpovědní a milující rodiče, myslím si, že plně kompetentní, ani jeden z nás určitě není asociál, nepodléhá tendencím na sociálních sítích, nějakým komunitním nebo jiným proudům - rozhodli jsme se proti očkování z důvodu - vyhodnotili jsme to tak, že možná rizika, která očkování hexavakcínou v tak nízkém věku s sebou nesou, mohou převážit nad těmi plusy, to znamená nad ochranou prostřednictvím vyvolání autoimunní reakce.

Chci vám říct, že určitě podpoříme za náš klub propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení, tak aby o té věci mohlo být diskutováno. Jsem rád za prodloužení lhůty. Jsem ráda za příspěvky, které tady zazněly od předřečníků, protože mi přišly všechny velmi rozumné, a zůstává mi tam jeden jediný otazník - a to je nedostatek objektivních expertů.

Problém, který vidím, je ten, že po dlouhá desetiletí patří farmaceutický průmysl, to znamená výrobce, producent a prodejce vakcín, k nejštědřejším sponzorům akademické a praktické sféry, to znamená je zadavatelem těch studií univerzit a podobně, to znamená, že většina studií, která kdy byla provedena - a já nezpochybňuji jejich validitu, vůbec ne - jenom většina těch studií, která byla provedena, byla prováděna ve prospěch očkování. A nemáme dostatek validních studií, protože je prostě nikdo nikdy nefinancoval, které by mohly poukázat i na rozšířená rizika tak, aby až se bude posuzovat v rámci expertů, po kterých volal kolega Svoboda, na které se tady ptal kolega Brázdil, kdo jsou ti experti. Pro mě třeba lidé z imunologické branže jsou do jisté míry předzatíženi právě svou branží. Pochopitelně.

A nechci jít do konfrontačního tónu. Určitě ne dneska. Jenom chci poukázat na to, že to téma není tak jednoznačné, jak se někdy podává, a to ani na straně příznivců, ani na straně odpůrců. Domnívám se, že jediný problém, který s sebou teď návrh zákona nese, je to, že není přesně - ale o tom mluvil kolega Kasal - popsán způsob nebo metodika toho, jak eventuální poškození v důsledku očkování prokázat. Těch věcí je tam celá řada. Těším se na diskusi potom, až proběhne první čtení, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci za jeho vystoupení, které vyvolalo celou řadu faktických poznámek. První v pořadí je pan poslanec Bělobrádek, připraví se pan poslanec Kasal. Dále v pořadí pan poslanec Válek a pan poslanec Lubomír Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP