(18.00 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

A potom už jedna méně závažná poznámka, která si myslím, že také stojí za diskuzi, a to je znění § 4, podle kterého je žadatel povinen doložit celou řadu dokumentů, včetně kompletní zdravotnické dokumentace, která se váže k provedenému očkování. Tady bych se chtěl zastat těch rodin, které budou žádat a pro které je zdravotní stav jejich dítěte často velmi emočně vypjatou záležitostí. A i když tady v tom paragrafu je zároveň fakultativní možnost, že si zdravotnickou dokumentaci vyžádá Ministerstvo zdravotnictví na základě plné moci té rodiny, tak bych se přimlouval za to, aby již primárně tato povinnost byla na straně Ministerstva zdravotnictví, abychom těm rodinám ušetřili ne vždycky úplně jednoduchou diskusi se zdravotnickými zařízeními. Já vím, že zdravotníci jsou empatičtí. Nicméně někdy ta diskuse i pro ně je obtížná. A pro ty rodiny je velmi obtížná. Takže tady bych se těch rodin zastal a dal bych důkazní břemeno na stranu Ministerstvo zdravotnictví.

Tolik pár poznámek k tomuto návrhu zákona. Klub KDU-ČSL tento návrh podporuje a budeme hlasovat pro propuštění do dalšího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji panu poslanci. A s přednostním právem je přihlášen pan poslanec Farský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, 26. dubna, za dva dny, budeme mít dvouleté výročí, kdy jsme o návrhu o zavedení odpovědnosti za negativní následky očkování hlasovali v Poslanecké sněmovně. Tehdy to byl návrh opozičního klubu našeho. Podpory se mu nedostalo, když hlasovalo proti zavedení objektivní odpovědnosti ANO, sociální demokraté a tehdejší klub Úsvit. Zdrželi se komunisté. Zavedení této odpovědnosti tehdy podpořili kromě nás ještě ODS a lidovci.

Já jsem rád, že se toto téma vrací do Poslanecké sněmovny, protože ho považuji za zásadní. Zásadní v tom, že se stáváme moderním státem v tom, že když stát ukládá nějakou povinnost, tak zároveň přijímá odpovědnost za případné negativní důsledky. To si myslím, že je tak normální, že je zvláštní, že to muselo tak dlouho trvat, než se to v našem právním řádu podařilo prosadit. V tomhle jsem rád, že pan ministr s tímto návrhem zákona přichází.

Ona totiž ta geneze je skutečně dlouhá. První schůzky k tomu, aby toto bylo prosazeno, začaly už někdy v roce 2015, kdy vznikla pracovní skupina, v roce 2016 tehdejší Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo předložení právě tohoto zákona. Píše se rok 2019 a teprve začíná jeho projednávání, které, i podle toho, jak se prodlužuje jednání ve výborech, je zřejmé, že nebude krátké a nebude jednoduché.

Já bych tady chtěl ještě i poděkovat kolegu Kaňkovskému, s kterým jsme právě v minulém období se tomuto tématu hodně věnovali a snažili se ho prosadit, a to i z toho důvodu, který tady zazníval, a zazníval už před dvěma lety - protože tento návrh má potenciál zvýšit důvěru v očkování. Protože ono skutečně nepůsobilo důvěryhodně, když stát na jednu stranu dával povinnost k očkování a na druhou stranu říkal, ale pokud se něco negativního dostaví, nechceme s tím nic mít společného. To působilo tak, jako kdyby se bál těch následků, které na něj můžou přijít. Bál se převzít tu odpovědnost, o které říkal, že vlastně neexistuje, že se žádné negativní důsledky nedostavují.

Takže z toho pohledu za klub Starostů a nezávislých chci říct, že jsme rádi, že konečně poté, co před dvěma lety náš návrh byl zamítnut tady v Poslanecké sněmovně, konečně do Sněmovny doputovalo toto téma. Budeme ho podporovat v jeho zavedení do dalšího čtení. A samozřejmě i ve spolupráci, doufám, s kolegou Kaňkovským právě budeme pracovat na tom, aby ta důkazní povinnost byla co možná nejnižší právě v tom, že situace rodičů, kteří zažívají nějaká negativa spojená s touto životní situací, tak je v tu chvíli zatěžovat získáváním zásadních důkazních prostředků je skutečně, myslím, nerozumné až neslušné. Představte si situaci, když vaše dítě by, nedej bože, právě se mu to stalo, a vy v tu chvíli, kdy myslíte jenom na jeho život, jenom na jeho zdraví, tak byste zároveň měli kus své kapacity věnovat tomu, že si budete vyrábět doklady pro to, abyste se pak kdyžtak dostali k nějaké finanční náhradě. To je tak daleko ve vašich prioritách, že pak by ten zákon mohl zůstat zbytečným a bezzubým. Proto v této oblasti budu rád pracovat na tom, aby přístup k rodičům a dětem byl co možná nejpříznivější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A jedna faktická poznámka - pan poslanec David Kasal.

 

Poslanec David Kasal: Já musím reagovat na pana kolegu Farského prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem šel do politiky s tím, že se některé věci dělají postupně a za sebou. Samozřejmě demokracie je asi nejlepší, ale je třeba pomalá. Ale na druhou stranu, já už jsem to tady říkal ve svém příspěvku, v tom prvním - nejdřív se scházela ta očkovací komise a dva měsíce dva roky, byla tam řada odborníků, byli tam zástupci od organizací proti očkování a dalších a tam jsme si vymezili, co tam má být. Takže jako pro mě, že jste nám tady přečetl, kdo proti tomu tehdy hlasoval, bylo úplně zbytečné, protože my jsme hlasovali proti tomu tehdy, že ještě nebyly tyhlety podklady.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Není v tuto chvíli žádná přihláška do obecné rozpravy. Nikoho nevidím z místa, končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr má zájem. Prosím, máte slovo. A na stenozáznam ještě řeknu, že paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová stahuje svoji omluvenku, je přítomna. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v prvé řadě děkuji za obsáhlou a zajímavou debatu a diskusi. Musím říci, že - a při vší úctě ke ctěným kolegům poslancům - my skutečně jsme už do sněmovního tisku dali prováděcí vyhlášku k tomu zákonu. Je třeba se na ten sněmovní tisk podívat skutečně pečlivě, protože - a myslím si, že dokonce je to v pravidlech pro předkládání návrhu zákonů, pokud se počítá s prováděcím právním předpisem, že musí být ten právní předpis prováděcí součástí. Takže my toto respektujeme a ta vyhláška tedy je přílohou toho sněmovního tisku. A tam je zcela jednoznačně dáno, jaké jsou ty následky, v jakém časovém úseku se ty následky projevují. A pokud k tomuto dojde, tak právě nastává ta vyvratitelná právní domněnka, že tyto následky byly způsobeny povinným očkováním. Je to skutečně opřeno o evidence based poznání, medicínské poznání, které skutečně si myslím, že je neoddiskutovatelné. Vychází to z diskuse s odbornou vakcionologickou společností. Takže tady jednoznačně v té vyhlášce jsou u jednotlivých typů vakcín ty újmy dané včetně časových pásem, dokdy tedy, pokud ta újma, resp. ten následek se projeví, nastává ona vyvratitelná domněnka a nebude nutné prokazovat příčinnou souvislost, tedy kauzální nexus, mezi povinným očkováním a danou újmou na zdraví.

Takže tady si myslím, že skutečně jsme svoji úlohu splnili. Musím říct, že s tímto souhlasí i spolky, jako je Rozalio apod., protože to s nimi bylo taktéž diskutováno. Souhlasí s tím odborná společnost. Takže tady si nemyslím, že by měl být jakýkoliv právní spor, resp. i odborný spor o to tedy, kdy se má odškodňovat a kdy nikoliv. Samozřejmě pokud bude nějaký důsledek, který nebude v té vyhlášce daný, tak pak nastává standardní proces prokazování, a musí tedy být prokázána příčinná souvislost. V ostatních případech nikoliv.

Můžeme se samozřejmě bavit o tom ulehčení z hlediska vyžadování zdravotnické dokumentace. Tam si nejsem ale úplně jistý, jestli Ministerstvo zdravotnictví bez souhlasu daného subjektu je oprávněno si vyžádat zdravotnickou dokumentaci a nahlížet do ní. To si nejsem úplně jistý, jestli to právně bude v pořádku. To si myslím, že musíme ještě si prodiskutovat. Z mého pohledu by to mohl být problém. Myslím si, že vždycky tam musí být souhlas daného poškozeného, daného pacienta, aby tedy Ministerstvo zdravotnictví do dokumentace nahlíželo, s čímž ostatně ten návrh v tomto směru počítá.

Takže myslím si, že ten návrh skutečně obsahuje vše potřebné. Určitě budeme diskutovat detaily, ale v tom rámci, myslím si, že je dostatečný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP