(18.50 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Taky bych chtěla říci, že komise, která je teď nově ustanovena, nerezignovala, ale naopak si myslím, že se snaží vyřešit ty nejpalčivější problémy. A pokud, vaším prostřednictvím pane předsedající, paní Pekarová říkala, že jí tam chybí ty zásadní reformní návrhy, tak přece i ona sama, když se účastní jednání této komise, má právo iniciovat a navrhovat změny, které by mohly být na této komisi projednány, tak stejně jako může na půdě Poslanecké sněmovny. (V sále je velký hluk. Mnozí poslanci si už balí věci a chystají se k odchodu.)

Já se tedy budu zaobírat vlastně tímto samotným návrhem, kdy hlavním cílem vládního návrhu je postupné vyrovnávání propadu náhradového poměru mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem z hodnoty 42,3 % v roce 2013 na 37,9 % v roce 2018. Aby však bylo možné zvýšit životní úroveň důchodců nad rámec znění současného zákona, musí Sněmovna České republiky včas přijmout tuto novelu, kterou dnes projednáváme. Návrh navíc vychází vstříc podprůměrným důchodům, za což je KSČM velice ráda, neboť navýšení nevychází z výpočtového základu, tedy zásluhovosti, která tady byla i v předchozích diskusích kritizována, ale z poměrného... z proměnných a průměrného důchodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám kolegy o klid v sále. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Chtěla bych říci, že KSČM dlouhodobě prosazuje, aby byl náhradový poměr u průměrného důchodu k poměrné čisté mzdě alespoň nad 40 %. Vzhledem k tomu, že ale v minulosti došlo - můžeme říci vinou pravicové koalice - k dvouleté redukované valorizaci a v posledních letech dochází k poněkud rychlejší dynamice růstu mezd a platů, nestačí valorizace i přes nárůst úrovně valorizace podle mezd z 30 na 50 %, která je v propočtu ke mzdám vždy uplatňována s dvouletým zpožděním, držet v náhradovém poměru krok. Proto se tento poměr propadl a nebude v případě přijetí tohoto návrhu vyrovnán ani do roku 2022.

Jsem ráda, že i KSČM vlastně v rámci podpory této vlády vyjmenovala nárůst a jednu z podmínek podpory vlády a požaduje kontinuální navyšování mezd a důchodů. Bohužel stanovená dynamika mezd není kopírována díky zákonnému nastavení stejně rychlou dynamikou růstu důchodů, proto je mimořádná valorizace jediným možným řešením. Chtěla bych také říci, že jsme jako KSČM v minulosti nesouhlasili s propady náhradového poměru důchod versus mzda. A jsem také ráda, že jsme si opět vymínili tu podmínku, o které jsem dneska hovořila.

To znamená, budu velice ráda, pokud se nyní budeme bavit o tom navýšení na těch 900 korun, pokud schválíme, jak tady bylo řečeno, i snížení na 30 dnů vlastně to projednávání i ve výborech, tak aby opravdu to slíbené navýšení pro naše seniory bylo dodrženo v čase od 1. 1. 2020. A já věřím, že i v rámci projednání komise, nebo jednání další komise, která řeší víceméně budoucnost našich seniorů a s tím všechno spojené, tak že tam se především budeme bavit o tom, nevím, jestli bude shoda napříč politickým spektrem, ale především tam se budeme bavit o tom, že bychom měli řešit nejenom to, jak financovat, ale tak, aby i ty důchody v budoucnosti nebyly na úrovni takové, že naši senioři, pokud zůstanou sami, tak se vlastně bojí o to, aby vůbec přežili, a podpora sociálních dávek je ve větší míře jediným možným řešením pro to, aby naši senioři nějak přežívali a žili, protože i v rámci rodiny se opravdu velice často nemohou spolehnout.

A další velký problém je zde, že nám tady přibývá, a v té společnosti je to čím dál tím více vidět, lidí, kteří nebudou mít nárok na samotný důchod, to znamená, že pro ně další řešení budou opět jenom sociální dávky, tak aby nám nezůstali na ulici v době, kdy vlastně budou mít v uvozovkách věk důchodový. A to si myslím, že je další velký problém, protože ten počet lidí opravdu neustále narůstá. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S přednostním právem se mi přihlásil pan zpravodaj Sklenák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Je zřejmé, že dnes tento bod neprojednáme. Přihlásil jsem se s přednostním právem proto, abych oficiálně tedy v obecné rozpravě dal ten návrh, který jsem avizoval ve zpravodajské zprávě, abychom zkrátili lhůtu na projednání ve výborech na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za návrh. A nyní tedy prosím jako dalšího do rozpravy, pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, chtěl bych připomenout také jedno usnesení této Sněmovny, a to usnesení z 29. června 2018, ve kterém Poslanecká sněmovna upozorňuje vládu, že současné financování důchodového systému založené primárně na zdanění práce je dlouhodobě neudržitelné, a Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby hledala řešení této situace do budoucna a do 31. 12. 2019 seznámila Poslaneckou sněmovnu s kroky, které v této věci učinila. (Velký hluk v sále.)

Tak já bych vás chtěl požádat, paní ministryně, abyste stejně horlivě, jako pracujete na zvyšování -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Chtěl bych požádat o klid v sále. Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já bych vás chtěl požádat, paní ministryně, abyste stejně horlivě, jako pracujete na svém obrazu zvyšovatelky důchodů, pracovala i na plnění tohoto usnesení, které vám uložila celá Poslanecká sněmovna, a skutečně jste s těmi návrhy na zvýšení důchodů současně přinášela, přicházela s návrhy, kde na to vezmete, protože jinak hrozí, že skutečně to dnešní zvýšení důchodů bude na úkor budoucích generací a to bychom my rozhodně nepovažovali za správné.

Ten tisk bude mít poměrně značné rozpočtové dopady. Podle podkladových materiálů je to 7 miliard příští rok. Není uvedeno, kde se to má vzít v rozpočtu na příští rok, protože příjmy letos bohužel výrazně stagnují. Stejně tak to má být 7,8 miliardy o rok později.

A chtěl jsem se zeptat na několik konkrétních věcí, především koho se to týká a jakým způsobem bude ta valorizace přesně fungovat, protože aspoň co jsem pochopil z vašeho vrtění hlavou, tak se to netýká důchodců, kteří půjdou do důchodu příští rok, takže těm se nic nepřidává. Vlastně v celém zákoně se bavíme jenom o 180 korunách, které dostanou důchodci nad rámec valorizace. Asi v celé Sněmovně je shoda, předpokládám, napříč spektrem, že minimálně tu valorizaci samozřejmě důchodci mají dostat. Takže těch 720 korun je zcela nesporná částka, kterou podporuje celá Sněmovna. Bavíme se o tom dodatečném navýšení. Chtěl jsem se zeptat tedy, jestli těchto 180 korun, které dostanou důchodci, kteří už dneska v důchodu jsou, v průběhu příštího roku, tak jestli o ně se navýší i ten základ, který se jim potom bude valorizovat. To znamená, jestli náklady tohoto opatření do budoucna exponenciálně porostou, nebo jestli zůstane u těch 7 miliard ročně, a konkrétně bych se chtěl zeptat na to, jestli dojde ke snížení důchodů. (Předsedající vstupuje do řeči.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP