(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kasal. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom dvě krátké poznámky. Jednak zatím nebyla zrušena povinnost, a pokud se píše recept, tak je psán výkon pojišťovně a my máme vyšetřit pacienta. To tak zkrátka je. A chci poukázat na skoro rok a půl zkušenost s eReceptem, která vyvolala v určité minimálně větší skupině pacientů pocit, že k lékaři nebudou chodit vůbec, a chtějí posílat léky jenom po receptu. V tu chvíli hrozí to, že ho lékař vůbec neuvidí. Čili tam ty kontroly nejsou od toho, že my bychom toho pacienta obtěžovali, ale my zjišťujeme, v jakém stavu je a jestli se tedy ta léčba nebude měnit. Čili já bych tady byl velice opatrný v tom. Já nejsem proti tomu jako takovému, ale nemyslím si, že už nazrála doba na jeho zavedení. Děkuji.,

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní tedy pan poslanec Janulík přihlášený do obecné rozpravy. Připraví se pan poslanec Vymazal.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, bez nároku na nějaké zdržování bych jenom vaší pozornosti doporučil, všimněte si, které nebo jaké návrhy výborem prošly, které výbor schválil a které neschválil. Jenom tak obecně bych řekl, že výbor přijme vždycky ty, které pocházejí od lékařů, a zejména tedy od těch lékařů, já se k nim také počítám, kteří opravdu ty recepty píšeme. My ty lidi léčíme, píšeme ty recepty a dokážeme domyslet a vidíme ty jednoznačné dopady.

Kolegům pirátům řeknu, že od monitoru počítače se svět opravdu posuzovat nedá, a už vůbec ne to, co se děje v ordinacích. Takže já bych byl velmi opatrný v tom, abyste říkali nám lékařům, kteří to děláme a píšeme, co to přinese, nebo co to dělá, nebo co to nedělá. Teď narážím konkrétně na ten nápad s tím opt-out, opt-in, protože já si vůbec nedokážu představit, že bych ve své praxi vyžadoval od každé pacientky to, aby mně dala souhlas k nahlížení do lékového záznamu. To je nesmyslný nápad, který nemůže v praxi vůbec fungovat a celé by to zabil a zničil, vůbec by to ztratilo tu pointu. Pod, já nevím, dobrým úmyslem ochrany všeho možného by to úplně přestalo fungovat a ztratilo by to ten smysl, který my lékaři od toho požadujeme. Protože my se potkáváme s pacienty a víme, jaké to je, když paní ročník válečný řekne: já beru takové ty modré kuličky, pane doktore. Ale já nevím, co jsou modré kuličky. Takže když se teď budu moct podívat do toho záznamu a vědět přesně, co to je, a samozřejmě softwary jsou sestaveny tak, že mně samy ohlídají možné interakce léčiv atd., takže ten dopad pro nás bude čistě praktický a bude obrovský a myslím si, že to i dokáže - to vy vůbec nevidíte a nemáte šanci domyslet, protože to neděláte, ale může to třeba dokonce i v některých případech snižovat spotřebu léků, protože se píšou duplicity a píšou se léky, které se sice jinak jmenují, ale mají stejné chemické složení atd. atd. Dopadů je samozřejmě celá spousta, a proto velice pléduji za to, abychom nechali ten původní záměr, to znamená, že pokud pacient aktivně nezruší to právo, tak lékař se do toho bude moci podívat. To bylo na margo kolegy Profanta.

A dál bych řekl, že co se týče zásilkového prodeje, on to také není tak úplně dobrý nápad, protože to sice vypadá dobře, ale na druhou stranu nikdo neví a nikdo není schopen domyslet, co se s tím lékem během té zásilky může udát. To, že když si pacient vyzvedne léčivo v lékárně, tak už ta odpovědnost je čistě a jenom na něm. Proto já upozorňuji pacientky, je léto, vy si to vyzvednete ráno, necháte to v autě, v autě bude přes den 60 stupňů, než pojedete z práce, a prostě ty vysoké teploty můžou zcela změnit účinek toho léku, naopak v zimě zase ty nízké. Čili my na to třeba ty lidi upozorňujeme, ale ta zásilková služba, kde s prominutím nějaký Ukrajinec něco veze, a kdo tedy bude mít zodpovědnost za to? Čili to tam není vůbec domyšleno a myslím si, že tak jak řekl kolega Kasal, že v současné době k tomu vůbec doba nenazrála.

Takže znovu, všimněte si, co se týče tržních podílů, o tom se mi ani nechce mluvit, protože kolega - vždycky ti lobbisté prostě najdou nějaký ten slabší kus ve stádu a pak mu to naloží, protože my lékaři jsme je s tím všechny vyhodili, protože to samozřejmě vůbec nepřísluší do této materie, kterou se teď zabýváme. Asi bych tady mohl hovořit ještě jako celou dobu - to byly, bych řekl, ty nejmarkantnější.

Jinak já tam mám pozměňovací návrh po číslem tři. Samozřejmě ten se týká ryze zase praktických věcí, aby se to týkalo jenom léčiv hrazených z všeobecného zdravotního pojištění, aby ty nehrazené věci z toho byly vyjmuty a aby tam byla jasně i vydefinována ta cena.

Takže dál už není, co k tomu dodat. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den, vážený pane předsedající, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci. Já bych chtěla jenom navázat na svého předřečníka pana poslance Janulíka. Musím říct, že když se na věc podívám z pohledu pacientů, tak si myslím, že má svatou pravdu. Myslím si, že to nejdůležitější mezi lékařem a pacientem je důvěra, a jestliže přistupujeme z pohledu důvěry mezi lékařem a pacientem, tak přece musíme chtít jako pacienti, aby lékaři měli možnost nahlédnout do lékového záznamu. A jedině pokud má někdo nějaký výjimečný důvod toto odmítnout, tak nechť má tedy možnost to udělat. Ale myslím si, že je naprosto přirozené, že ošetřující lékař, lékař, ke kterému jdu s nějakým svým problémem, tak prostě vidí do toho, co, jaké léky beru, protože jenom tak mně může skutečně pomoci. Já se skutečně přimlouvám za to, abychom návrh zákona víceméně podpořili tak, jak byl navržen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a děkuji za dodržení času. Poprosím o trochu větší klid v sále a seznámím vás s omluvenkami, než pozvu dalšího řečníka. Omlouvá se nám pan místopředseda Petr Fiala od 14.30 hodin do konce jednacího dne, omlouvá se nám paní poslankyně Brzobohatá od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Richterová od 14.30 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

A nyní prosím pana poslance Vymazala, který je řádně přihlášen do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych tady uvedl důvody, které mě vedly k předložení dvou pozměňovacích návrhů k pozměňovacímu návrhu výboru pro zdravotnictví, a tyto své návrhy bych rád krátce představil. Oba se týkají úhrady konopí pro léčebné použití ze zdravotního pojištění.

Právo omezit nárok na bezplatnou zdravotní péči garantovaný Listinou základních práv a svobod mají pouze zákonodárci. Taková je argumentace Ústavního soudu, která je údajným důvodem, proč je nezbytně nutné úhradu konopí ze zdravotního pojištění řešit úpravou zákona, nikoliv například opatřením obecné povahy, které by bylo zajisté rychlejším řešením.

Pokud na tuto premisu přistoupím, je nasnadě se ptát, jakým způsobem v tomto případě zákonodárce přišel na úhradu konkrétně 90 % ceny pro koncového spotřebitele, že se rozhodl ji napevno zakotvit do zákona. Proč to není 100 %? Proč to není 60 %? Žádný výpočet jsem v tomto ohledu nepotkal a vzhledem k nestandardnosti všech okolností tohoto návrhu na úhradu konopí se i domnívám, že žádný takový výpočet neexistuje. V zásadě mi z toho vychází, že si těch 90 % někdo prostě vycucal z prstu a legitimitou omezení nároku na bezplatnou zdravotní péči se v tomto případě vůbec nezabýval. Hlavně že bylo potřeba s úhradami léčiv prostřednictvím zákona začít zrovna u konopí, nikoliv třeba u penicilinu.

Listina garantuje nárok na bezplatnou zdravotní péči všem občanům, nikoliv pouze středu Gaussova rozložení. To, že se Ministerstvo zdravotnictví vytasilo s návrhem, který řeší, ke všemu pouze částečně, problémy pacientů, kterým je předepsáno maximálně 30 gramů konopí měsíčně, ale těžce nemocné pacienty neřeší, je jasným dokladem, že tato iniciativa měla za cíl pouze umlčet pacienty a sebrat Pirátům jeden z argumentů pro regulaci nakládání s konopím pro osobní potřebu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP