(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 14.30, takže začneme. Jako první mi dovolte mezi námi přivítat nového ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. Dále bych vás seznámil s omluvenkami, které mi dorazily před začátkem této části schůze. (Připomínka mimo mikrofon.) Takže... Omlouvám se. Pan ministr Havlíček. Omlouvám se.

Takže omluvenky. Omlouvá se nám pan poslanec Rozvoral do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Ferjenčík od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Kozlová mezi 14.30 a 18.00 z důvodu jednání, pan poslanec Strýček od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr Staněk z dnešního jednání od 9 do 16 hodin z pracovních důvodů, mimo jiné účast na dopoledním jednání podvýboru pro kulturu, pan ministr Brabec z odpoledního jednání od 14.30 do 15 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Bláha mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů a pan poslanec Miroslav Rozner od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. To byly omluvenky.

 

A nyní otvírám bod

 

218.
Ústní interpelace

které jsou určené předsedovi vlády ČR nebo vládě ČR jako celku a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu ČR, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo poslankyni Věře Kovářové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Andreje Babiše. Prosím. (Není zapnutý mikrofon.) Pardon, prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, prezident Zeman opět nepovýšil ředitele Bezpečnostní informační služby pana plukovníka Michala Koudelku. Vláda ho už potřetí navrhovala na povýšení do hodnosti generála, avšak potřetí od pana prezidenta odešla s nepořízenou.

Jak vláda sama zdůvodňovala toto povýšení, tak pan plukovník Koudelka je člověk s vysokými profesními i osobními kvalitami. BIS pod jeho vedením dosahuje velmi dobrých výsledků, a dokonce při vaší cestě do USA byl pan plukovník oceněn v sídle CIA za vynikající zahraniční spolupráci.

Vážený pane premiére, jak hodnotíte, že prezident Zeman opět jen tak přešel jmenování pana ředitele Koudelky? Sám jste vloni v říjnu uvedl, že vám pan prezident Koudelkovo povýšení slíbil. Co se s tím slibem stalo? Jaké budou vaše další kroky ve věci povýšení pana plukovníka Koudelky? Neporušuje prezident Zeman tím, že návrhy na povýšení plukovníka Koudelky ignoruje, své povinnosti? A znamená to, že když si někdo, v tomto případě ředitel zpravodajské služby, dovolí transparentně informovat o bezpečnostní situaci a aktivitách současného Ruska, má s povýšením smůlu, přestože svoji práci vykonává bezvadně? Co svou nečinností prezident sděluje? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér je omluven a odpoví na vaši interpelaci v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

Jako další by měl vystoupit se svou interpelací na předsedu vlády pan poslanec Kolářík, kterého tady ovšem nevidím, takže jeho interpelace propadá. A prosím pana poslance Výborného, který bude interpelovat ve věci dofinancování sociálních služeb. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný premiére, ve středu 27. března 2019 tato Sněmovna projednávala bod Postoj vlády k problémům s financováním sociálních služeb. Sněmovna sice neschválila navrhované usnesení, aby vaše vláda do 20. dubna 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k urychlenému dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2,072 miliardy korun, nicméně schválila usnesení, v němž žádáme vládu, aby zahájila jednání ve věci zajištění dofinancování zmiňovaných sociálních služeb.

Chci se vás zeptat, zda tedy vláda tato jednání zahájila, případně s jakým výsledkem, protože o tom není veřejnosti ani nám zákonodárcům nic známo. Chci také upozornit na to a zároveň se vás zeptat, zda si vláda je vědoma toho, že v případě, že nedojde k tomuto alespoň minimálnímu dofinancování ve výši zhruba těch 2 miliard korun, že tady skutečně hrozí - ne u těch velkých poskytovatelů, protože kraje, případně velcí poskytovatelé si s tím nějak z rezerv poradí, ale u těch malých poskytovatelů skutečně hrozí bezprostředně propouštění zaměstnanců, těch, kteří pečují o klienty, kteří se sami o sebe postarat nemohou. Je to velmi nezodpovědné, a proto se vás dotazuji, zda si vláda tohoto je vědoma a jaké činí kroky k tomu, aby sociální služby u nás byly dofinancovány alespoň v té minimální míře, tak aby nebyla ohrožena jejich činnost ve prospěch jejich klientů. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za dodržení času. Předseda vlády je omluven a odpoví na vaši interpelaci písemně do třiceti dnů.

Jako dalšího prosím pana poslance Votavu, který bude interpelovat ve věci rušení poboček finančních úřadů zaprvé. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný premiére, v minulých týdnech bylo pracovníkům některých územních pracovišť finančních úřadů sděleno, že jejich pracoviště má být zrušeno. V Plzeňském kraji se to týká například Sušice, Stříbra a Kralovic. Jistě se to ale netýká jenom a pouze Plzeňského kraje, ale i dalších krajů. Pracovníci těchto úřadů v Plzeňském kraji mají přejít pod jiné. Mají přejít do Klatov, Tachova a do Plzně. V uvedených městech mají být zřízeny jakési podatelny, kam podle informací mají na dva dny, na několik hodin, dojíždět dva pracovníci finančního úřadu. Obce mají být požádány o poskytnutí prostor. Bohužel s obcemi zatím nikdo oficiálně nejednal.

Pane premiére, státní správa se stává pro obyvatele menších obcí a měst stále méně dostupnou. Z pověřených obcí totiž mizí úřady, za kterými lidé musí dojíždět do větších center. Pak se nemůžeme divit, že se venkov vylidňuje. Plánovaným zrušením pracovišť finančních úřadů dojde k omezení dostupnosti služeb. Pro poplatníky, pro řadu lidí vzhledem k vzdálenosti to bude určitě cesta na půl dne. Komplikuje jim to prostě život. Ne vše se dá vyřešit přes internet. Především starší lidé samozřejmě mají s tím problém. Ne vše se dá vyřešit jen na podatelně. Prostě osobní přítomnost na pobočce finančního úřadu je často velice nezbytná.

Já bych chtěl apelovat na vás, pane premiére, aby bylo rušení poboček finančních úřadů, tedy územních pracovišť, přehodnoceno a aby se nerealizovalo. Proti rušení jsou starostové dotčených obcí, místní samosprávy a většinově také občané, daňoví poplatníci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času. Pan premiér na vaši interpelaci odpoví písemně do třiceti dnů.

Nyní prosím pana poslance Kaňkovského, který bude interpelovat ve věci navýšení platů zdravotních sester. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP