(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Přiznám se, paní kolegyně, že tu informaci nemám. Ale ověřím ji a samozřejmě vám ji dám. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci rušení finančních úřadů. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, při minulých ústních interpelacích jsem se vás dotazovala, zda se nechystá rušení finančních úřadů. Vy jste mi odpověděla, že se nechystá, že žádnou vyhlášku nepřipravujete. Ovšem když jsem si ověřovala informace, tak se sice nejedná o rušení, ale již několik týdnů před mou interpelací zaznělo i z úst mluvčí Finančního úřadu v Plzni, že se tedy nechystá rušení, nicméně optimalizace. A mrzí mě, že ty informace jste v té době neměla. Já tady mám celou řadu e-mailů od starostů, kteří říkají, že zaměstnanci finančních úřadů dostali již nabídky k tomu, aby přešli na jiná pracoviště. Údajně se plánuje i tzv. zavedení podatelen ve velkých obcích, tedy v ORP, například v Chotěboři, ve Valašských Kloboukách, Orlové a pak ještě u těch případů, o kterých hovořil pan poslanec Votava přede mnou. A já si myslím, že to jde trošku proti koncepci vlády, která říká, že bude proti vylidňování venkova a že bude podporovat zkvalitnění života lidí, kteří žijí mimo velká města. Není to právě obrácené a nejde rušení poboček a změnou na podatelnu, nejde to proti té koncepci vlády? Protože se jedná o rušení pošt, matriky, hovoří se o stavebních úřadech a teď i o finančních úřadech. Musím se omluvit, vy jste jednou, nedávno, myslím, že v prosinci, zmínila, aby si mladí lidé kupovali levnější byty na venkově. Ale ti mladí lidé tam prostě nepůjdou, protože tam ty služby nejsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, nebudu už opakovat to, co jsem řekla při předchozí stejné interpelaci panu poslanci Votavovi, ale rozšířím to o to, co jsem nestihla v tom časovém limitu říci. Žádná vyhláška se nechystá. To jenom opakuji. To už nebudu opakovat.

A v podstatě paní generální ředitelka se zaobírá tím, že velice pokročila Finanční správa v takzvané analytické činnosti. Celá řada procesů dneska probíhá na základě analýz. Tím pádem ona zvažuje i různou i novou systemizaci, novou optimalizaci. Nicméně co se týká územních pracovišť, tak bych chtěla garantovat, a to mám informace přímo z Generálního finančního ředitelství, protože ona samozřejmě na tom spolupracuje se svým nejbližším poradním orgánem, což jsou ředitelé těch 15, resp. 14, když nepočítám SFÚ, 14 finančních úřadů. Takže nepředpokládá se rušení územních pracovišť jako takových a provoz bude zajištěn v úřední dny vůči fyzickým osobám.

Jenom pro vaši informaci, paní poslankyně, na 23 územních pracovištích máme režim tzv. 2+2 už dlouhodobě několik let, což znamená dva pracovníci ve dva pracovní dny. To samozřejmě bude takto fungovat dál. Bude tedy stejně možné jako v současné době učinit podání na podatelně, podat přihlášku k registraci, vyžádat si autentizační údaje pro EET. A u poplatníků, kteří si přijdou vyřídit svoje další daňové záležitosti, jim budou poskytnuty relevantní informace. Takto to dnes už funguje. Běžně se tedy jedná o převzetí veškerých žádostí o posečkání daně, žádostí o prominutí příslušenství, žádostí o informaci o stavu osobního daňového účtu, potvrzování bezdlužnosti a podobně. V období ledna a března, kdy jsou podávána daňová přiznání na daně z nemovitých věcí a na daně z příjmu fyzických osob, se předpokládá jak rozšířený počet dnů, tak i pracovníků, což už Finanční správa činí dlouhodobě. Dokonce Finanční správa už několik let dělá i výjezdy do obcí, že posílí tam a přijíždí tam, prostě to určitě znáte ty akce, přijíždí tam mnohem větší množství úředníků a vybírají přímo, umožňují občanům, aby si ta přiznání podali, případně zkonzultovali přímo na místě.

Paní generální ředitelka, a to je zatím jenom obecná informace bez podrobností, pracuje tak jako každý ve veřejném sektoru, na všech ministerstvech, na nějaké optimalizaci. Já bych chtěla zdůraznit ještě další takové zprávy, které různě probleskují, že by měla Finanční správa snižovat 10 % zaměstnanců. Nebude. Snižovat bude resort Ministerstva financí 10 %. To je moje kapitola. Ale finanční úřady, tam právě v rámci optimalizace těch agend paní ředitelka teď projednává, jakým způsobem nastavit novou systemizaci, případně jak provede optimalizaci pracovníků, takže si mapuje i výtěžnost jednotlivých pracovišť.

Znova opakuji, nebude se měnit vyhláška. Nebude se v podstatě měnit systém, na který jsou občané zvyklí.

Ještě bych doplnila, že 24 územních pracovišť - dokonce, ne 23, ale 24 - je dnes v režimu 2+2, čili dva úřední dny a dva pracovníci. Děláme statistiku, průběžně se to vyhodnocuje, nebo resp. Generální finanční ředitelství. Nebyly zaznamenány žádné problémy. Starostové, tak jak s nimi komunikuji, ředitelé jsou ve větší míře spokojeni. A samozřejmě paní ředitelka mě ubezpečila, že jakákoli změna oproti provozu by byla s nimi probírána, konzultována. A 23. května 2019 se paní generální ředitelka zúčastní 17. sněmu Svazu měst a obcí v Ostravě, kam je pozvána, a vystoupí tam s příspěvkem na toto téma. A už dnes má naplánováno několik schůzek se starostkami a starosty k této záležitosti, s těmi, kteří o to projevili zájem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, paní ministryně. Myslím, že to, co je velmi důležité, a to, co vzbuzuje velké vášně, je ta nekomunikace se starosty. Nicméně je zde příslib, že paní ředitelka vystoupí na sněmu Svazu měst a obcí. A pokud by bylo možné skutečně v těch jednotlivých regionech starosty včas informovat, protože na starosty se pak obracejí občané s tím, že dojde k nějakému úbytku služeb, a nikoli na Finanční správu. Takže děkuji za tento příslib.

Nicméně jsou ještě taková čísla, že by se mělo jednat o přesun až 500 úředníků, což znamená, že ta optimalizace může postihnout nejenom občany na OSVČ, ale i firmy... A mohou zase přesouvat svá sídla blíže k větším městům. A to přece nechceme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Rozumím tomu, co tady bylo řečeno. Nicméně já jsem se pohybovala 25 let ve Finanční správě a úplně přesně vím, jak to vzniklo. Přesně vím. Paní ředitelka, aby něco vůbec mohla řešit, tak zadala svému poradnímu orgánu - týmu ředitelů - úkol. Já s tím bojuji celý život, takže vím. Řekla jim, udělejte si optimalizaci, dejte mi statistiky, jak to vidíte. Bude to takto fungovat? A takto se s nimi radí. Jak to jinak může dělat? Je to celá republika. A ti se rozjeli do svých regionů a zadali to dál. Systémem padajícího listu to v podstatě propadlo až prostě ke kolegyním na územních pracovištích, na podatelnách, a ty se najednou zalekly, že se budou stěhovat do jiné obce, aniž něco takového padlo. A co udělaly? Běžely honem za starostou, aby si mu postěžovaly. Anebo ho potkaly na návsi. To je běžné. Já jsem také z malé jihomoravské vesnice. Takže takhle to bylo. Věřte, že nic není na stole. A až to na stole bude, tak o tom všichni kompetentní budou vědět. Děkuju vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji vám. A nyní bude interpelovat paní poslankyně Krutáková pana ministra Brabce ve věci rtuti v ovzduší. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, obracím se na vás s dotazem ohledně limitů pro znečišťovatele ovzduší. Přibližně před týdnem se na serveru aktualne.cz objevil článek s nadpisem Brabec jde na ruku uhelné lobby, u jedovaté rtuti je moc tolerantní, tvrdí aktivisté. V tomto článku se píše, že uhelné elektrárny díky vyhlášce z díly Ministerstva životního prostředí budou mít možnost odečtu 40 procent z naměřených hodnot rtuti. Je to označeno jako nejistota měření a ministerstvo argumentuje příkladem Německa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP