(17.30 hodin)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Samozřejmě s panem Polčákem ze Sdružení místních samospráv jsme v čilém kontaktu. Já jenom musím tady říci, že my samozřejmě s panem ministrem Hamáčkem budeme ještě velmi intenzivně tyto věci debatovat. Na druhou stranu to, co navrhuje Ministerstvo vnitra, je zrušení stavebních úřadů na jedničkách a dvojkách a nechat jenom 205 obcí s rozšířenou působností. Opravdu to tak je a my tímto stylem úplně jít nechceme, takže my skutečně to vnímáme v tom kontextu, tak jak jsem tady řekla. Je potřeba zabránit systémové podjatosti, protože to skutečně je fenomén doby, a velmi intenzivně jsem to debatovala s předsedou Nejvyššího správního soudu, a (nesroz.) úředníků. V tom současném modelu to není možné, ale zároveň mám opravdu na srdci zachovat, ať už formou detašovaného pracoviště, stavební agendu co nejblíže občanům.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další interpelace je opět paní poslankyně Věra Kovářová a opět na paní ministryni Kláru Dostálovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, půjdu přímo k věci. Můj dotaz zní následovně. Jak se připravuje Státní zemědělský intervenční fond na situaci možného potvrzení střetu zájmů premiéra Andreje Babiše ze strany Evropské komise? Jinými slovy, že by Evropská komise premiérův střet zájmů potvrdila a požadovala finanční nápravu - tak jak je na to zemědělský fond připraven? Tvoří si Státní zemědělský intervenční fond pro tento případ nějaké rezervy? A připravují se případné žaloby na nároky, které se mohou promlčet? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová V prvé řadě musím říct, že nejsem v pozici řídícího orgánu Státního zemědělského intervenčního fondu. To je pan ministr Toman, takže určitě by bylo dobré tyto dotazy vztahovat k němu. Já to vezmu obecně k tomu střetu zájmů.

Za prvé, není známo konečné rozhodnutí Evropské komise ani OLAF o případném střetu zájmů. Na základě požadavku Evropské komise z prosince 2018 nejsou ze strany Ministerstva financí předkládány Evropské komisi žádné žádosti o platbu obsahující výdaje projektů příjemců, u nichž by bylo dohledatelné spojení se skupinou Agrofert, to znamená tam, kam míří ta celá problematika střetu zájmů.

Současně Ministerstvo financí pozastavilo proplácení dotčených výdajů, u nichž bylo dohledatelné spojení se skupinou Agrofert, z prostředků EU do kapitol státního rozpočtu. Jde o preventivní opatření, přičemž případné další kroky - bude vždycky záležet na výsledku stále probíhajícího auditu Evropské komise a rozhodnutí o proplácení jednotlivých dotací konkrétních příjemcům ze skupiny Agrofert a jejich pozastavení je v kompetenci právě poskytovatelů dotací, kteří pozastavení plateb v konkrétním případě musí řádně odůvodnit. Žádná další bližší informace se k tomu v této chvíli nedá sdělovat, protože žádné výsledky auditů ani těch nálezů Evropské komise k dispozici nemáme.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, paní ministryně. Já bych jenom měla spíše asi řečnickou otázku, ale pokud ji zodpovíte, budu ráda. V případě, že by se ten střet zájmů pana premiéra potvrdil, tak kdo to, v uvozovkách tedy, odnese a zda to tedy bude daňový poplatník či nějaký úředník. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím paní ministryni.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Ale toto nelze brát jako řečnickou otázku. Já musím říct, že za Českou republiku my, co se týká střetu zájmů, s tím zásadně nesouhlasíme. My jsme k tomu napsali Evropské komisi mnoho sdělení, máme samozřejmě spoustu věcí připraveno, ať už to je Národní orgán pro koordinaci, protože tak jak je napsán ten pomyslný článek, to znamená z toho nařízení z 2. srpna, tam je, že se musí přímo podílet. A opravdu, premiér České republiky se žádným způsobem nepodílí přímo. My máme Radu pro evropské fondy, kde samozřejmě předsedal pan premiér, ale rada radí, rozhoduje vláda. To znamená, to je samozřejmě kolektivní orgán a určitě to není na vůli jednoho jediného člověka. Takže my skutečně povedeme asi spor v případě tohoto s Evropskou komisí, protože i já jsem bytostně přesvědčena o tom, že v žádném případě nejde o střet zájmů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další interpelace - paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Vladimíra Kremlíka. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ohledně značek, které upozorňují na jízdu v protisměru na dálnicích. Ministerstvo dopravy už loni slíbilo, že tyto značky instaluje, avšak dlouhou dobu se nic nedělo. První značky se začaly objevovat teprve před dvěma měsíci, ale pouze na čtyřech místech. Přitom podle policie je na českých dálnicích takových rizikových míst celkem 130. A řidičů jedoucích v protisměru neubývá. Každý den se to podaří v průměru jednomu řidiči.

Vážený pane ministře, dočetla jsem se, že jste se dožadoval vysvětlení stávajícího žalostného stavu. Jaké je tedy vysvětlení a jaká byla odpověď, kterou jste dostal? A především, do jakého termínu se dočkáme zabezpečení všech 130 rizikových úseků? Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Odpovězeno bude písemně. Můžeme přistoupit k další interpelaci a je to interpelace opět paní poslankyně Věry Kovářové, která už dojede dnešní interpelace do konce, a je to na paní ministryni Marii Benešovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v minulých letech došlo k citelnému posílení postavení spotřebitelů ve spotřebitelských vztazích, především při sjednání služby nebo koupě zboží distančním způsobem, mimo provozovnu obchodníka nebo při podomním prodeji. Tyto kroky samozřejmě kvituji. Nicméně v posledních letech se takzvaní šmejdi začali orientovat na obce, které formálně nejsou spotřebiteli, a často se na ně slétávají jako hejno supů. Začali jim prostřednictvím telefonických rozhovorů nabízet služby, které se mnohdy tváří jako prospěšné pro obce, například zveřejnění informací o obcích v různých katalozích, případně nabízejí jiné služby. To vše dělají velmi promyšleným způsobem. Asi tušíte, jak tyto rozhovory probíhají. Za několik měsíců samosprávy obdrží za tyto pochybné služby fakturu a nestačí se divit. Bylo by to možná banální, kdyby se to nedělo ve velkém měřítku. Podle vyjádření právníků se přitom s těmito podvodníky, ať už katalogovými, nebo jinými, bojuje jen velmi těžko, a to i proto, že právní řád v případě těchto nespotřebitelských vztahů neposkytuje samosprávám dostatečnou oporu. Já to považuji za nešťastné.

Zákon by neměl být na straně šejdířů, ale měl by je před nimi chránit. Plánujete v této oblasti nějaké změny, jak ochránit obce před podvodným jednáním? Nebo je snad podle vašeho názoru právní úprava dostatečná a jde jen o to, aby se jí samosprávy naučily využívat ve svůj prospěch tak, jak se to zatím daří katalogovým a jiným šejdířům? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, tato otázka, která na mě byla vznesena, je v podstatě v souhrnu tří oblastí, a to je Ministerstva spravedlnosti, ke kterému se tedy hlásím a řeknu víc, pak se to týká Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu.

Pokud jde o Ministerstvo spravedlnosti, tam mohu odkázat pouze na plán legislativních prací vlády na tento rok, kde máme občanský zákoník, který je v současné době už v pracovních komisích, a týká se to především právní úpravy smluv uzavíraných se spotřebitelem a opožděných plateb v obchodních transakcích, které dáváme do souladu s požadavky unijního práva. A v podstatě se to týká těch smluv, jak jste zmínila ony šmejdy, požadavek textového potvrzení spotřebitelské smlouvy uzavřené ústně po telefonu. Takže k takovýmto smlouvám nebude moci už docházet. To je z naší strany tedy iniciativa, kterou máme zakomponovánu v té nové úpravě v rámci občanského zákoníku.***
Přihlásit/registrovat se do ISP