(17.40 hodin)
(pokračuje Benešová)

Pokud jde o další oblasti, tak by bylo dobré asi vznést otázku i na pana ministra vnitra a pana ministra průmyslu a obchodu, protože tam se to týká - pokud jde o Ministerstvo průmyslu, v podstatě o odběr energií, oblast odběru energií, a pokud jde o Ministerstvo vnitra, tak tam se to týká zákona o obcích, v němž jsou obsažena pravidla pro hospodaření s majetkem. A tady by měly rovněž tedy volené orgány samosprávy v dostatečné míře zaručovat určitý standard pečlivosti a uvážlivosti při uzavírání smluv za obec. Takže ty dva dotazy vám těžko zodpovím. To bude asi na dalších tedy interpelacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Není. Takže přistoupíme k další interpelaci, která je opět paní poslankyně Věry Kovářové na pana ministra Vladimíra Kremlíka. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, Ministerstvo dopravy má několikaleté zpoždění ve stavbě vysokorychlostních vah na dálnicích, které mají zabránit poškozování cest přetíženými kamiony. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Vláda se v roce 2015 zavázala Akčním plánem rozvoje inteligentních dopravních systémů mimo jiné právě ke stavbě zmíněných vah. Dle plánu měly začít fungovat už v letech 2016 a 2017. Ke konci roku 2018 však ŘSD na silnicích, které spravuje, nezprovoznilo žádnou. Přitom např. na krajských cestách jich loni fungovalo již pět.

Vážený pane ministře, chtěla bych se zeptat na odůvodnění nesplnění cíle zavedení vysokorychlostních vah, které si vláda a potažmo Ministerstvo dopravy vytyčilo, jaká opatření přijmete, aby tyto váhy byly uvedeny do provozu co nejdříve. Bude vyvozena odpovědnost vůči úředníkům, kteří jejich zavádění zdržují? Vždyť kvůli tomu dochází ke zbytečnému poškozování našich komunikací a jejich opravy skutečně nejsou zadarmo. Prosím, abyste tomuto problému věnoval náležitou pozornost. Předem avizuji, že je to záležitost, ve které vás budu vzhledem k její důležitosti interpelovat průběžně. Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. A poslední interpelace je paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Miroslava Tomana. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, chtěla bych se zeptat, jak se připravuje Státní zemědělský intervenční fond na situaci možného konstatování a potvrzení střetu zájmu premiéra Andreje Babiše ze strany Evropské unie. V případě, že by Evropská komise potvrdila premiérův střet zájmů a požadovala finanční nápravu, tak jak a zdali vůbec je na to zemědělských fond připraven.

Vážený pane ministře, tvoří si Státní zemědělský intervenční fond nějaké rezervy pro tento případ? Připravují se případné žaloby na nároky, které se mohou promlčet? A v případě negativní odpovědi, kdo pak případný střet zájmů pana premiéra takzvaně odnese anebo zaplatí? Zaplatíte to snad vy a Ministerstvo zemědělství? Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Tímto konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Končím dnešní jednací den a budeme pokračovat zítra v devět hodin ráno body z bloku třetích čtení.

Přeji vám pěkný večer. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 17.44 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP