(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Balaštíková Margita - pracovní důvody, Ondřej Benešík bez udání důvodu, Stanislav Blaha - osobní důvody, Pavel Blažek - osobní důvody, Jaroslav Dvořák - pracovní důvody, František Elfmark od 13 hodin do 19 hodin - rodinné důvody, Dominik Feri od 11.50 z osobních důvodů, Tomáš Hanzel - osobní důvody, Radek Holomčík - zdravotní důvody, Jan Hrnčíř - zahraniční cesta, Tereza Hyťhová - osobní důvody, Jiří Kobza - zahraniční cesta, Jiří Kohoutek - zahraniční cesty, Robert Králíček - zahraniční cesta, Karel Krejza - osobní důvody, Jan Kubík - zahraniční cesta, Helena Langšádlová - pracovní důvody, Květa Matušovská - pracovní důvody, Radka Maxová - pracovní důvody, Jiří Mihola - pracovní důvody, Miroslava Němcová - osobní důvody, Zdeněk Ondráček - zahraniční cesta, Michal Ratiborský - zahraniční cesta, Miloslava Rutová - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Pavel Staněk - zdravotní důvody, Petr Venhoda od 10.30 do 14.00 - pracovní důvody, Ondřej Veselý - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: do 10.30 Andrej Babiš - pracovní důvody, Klára Dostálová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman - zahraniční cesta.

A ještě mám jednu čerstvou zásobu. Od 13.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská, mezi 9.00 a 00.00 z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá Karla Šlechtová, pan poslanec Martin Kupka se omlouvá z dnešního jednání z osobních důvodů a paní poslankyně Pěnčíková se omlouvá od 9. do 11. hodiny z pracovních důvodů. Tak. To je pro tuto chvíli z omluv vše.

Dnešní jednání bychom zahájili body z bloku třetích čtení, u kterých jsou splněny zákonné lhůty, to jest body 146, 147, 149, 150, 153, 154, 155, 156 a 159. V 9.30 hodin bychom projednali pevně zařazený bod z bloku třetích čtení bod 148. Připomínám, že po bloku třetích čtení máme pevně zařazené další body, a to body 176, 177, 178 a 183 - body z bloku zprávy. A bod 23, sněmovní tisk 267, druhé čtení. (Hluk v sále.)

Tak, to je vše ke schválenému programu. Já vás všechny poprosím o klid v sále, abych vás nemusel překřikovat. A ptám se, kdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Prosím o klid. Jako první se s přednostním právem hlásí pan předseda Výborný. (Hluk neustává.) Prosím o klid, ještě jednou. Vážené kolegyně, vážení kolegové, kdo má něco k jednání a potřebuje u toho hlasitě mluvit, prosím do předsálí. Děkuji. Nechci jmenovat.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já nechci zneužít přednostní právo, ale dovolte mi dvě nebo tři věty. V neděli slavíme Den matek. Je to svátek, který v Československu je slaven od roku 1923. Velkou propagátorkou byla Alice Masaryková. A tak mi tedy dovolte v této ctěné Sněmovně poděkovat všem maminkám, které tady sedí, za to, co děláte pro naše rodiny, protože mateřství je opravdu velký dar. Takže díky za to. Přeji vám vše dobré, hodně zdraví a síly do toho, co přinášíte pro tuto společnost. Ještě jednou děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. A já jsem si uvědomil, že zde máme poprvé nového pana ministra, pana ministra dopravy Kremlíka, tak já ho jménem nás všech tady vítám, ať se mu u nás líbí. (Potlesk.)

Ptám se, zda k pořadu schůze v tuto chvíli má někdo zájem o vystoupení. Pan poslanec Ferjenčík. (Hluk v sále trvá.) Ještě jednou prosím o klid. Už jsme zahájili schůzi před šesti minutami. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl navrhnout vyřazení sněmovního tisku 205, zákona o elektronické evidenci tržeb, z pořadu této schůze. A současně bych chtěl požádat kolegy především z koaličních stran, abychom se mohli sejít nad procedurou, kterou chceme hlasovat tento zákon, protože to je zásadní pro projednávání tohoto tisku i v rozpravě.

Jde o to, že je načteno více než 800 pozměňovacích návrhů a ta rozprava bude výrazně kratší, pokud se budou hlasovat jednotlivě, a výrazně delší, pokud se nebudou hlasovat jednotlivě, protože když je budeme hlasovat jednotlivě, poslanci se budou moci vyjádřit věcně k těm návrhům v rámci hlasování. Pokud se budou hlasovat najednou, bude nutné vyjádřit své postoje k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům v rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Díky hluku, ale předpokládám, že vyřazení. Slyšel jsem dobře, vyřazení z pořadu této schůze. Tak. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení. Jestliže tomu tak není, tak vás požádám, abyste opravdu zaujali už svá místa. Je zde žádost o odhlášení všech, které samozřejmě vyhovím. Tak, zdá se, že počet hlasujících se už ustálil.

 

Budeme hlasovat o vyřazení bodu 205, elektronická evidence tržeb, když to mohu říct takto zkráceně, z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 148, přihlášeno 166, pro 72, proti 86. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme tedy pokračovat v jednání tak, jak bylo schváleno v předchozích dnech. Jako první otevírám bod

 

146.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 204/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP