(Jednání pokračovalo v 10.13 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat po přestávce pro poradu klubu Pirátů. Máme schválenou proceduru. Požádám vás, abyste se usadili na svá místa. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami, já jsem vás všechny odhlásil. Zjistíme aktuální stav ve sněmovně, a jakmile se ustálí počet přihlášených, začneme podle schválené procedury rozhodovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Opakuji, že u každého pozměňovacího návrhu požádám o stanovisko zpravodaje garančního výboru, aby nám sdělil stanovisko garančního výboru, a samozřejmě pana místopředsedu vlády a ministra vnitra, aby nám sdělil stanovisko předkladatele.

Počet přihlášených je ustálený, můžeme začít hlasovat podle procedury. První návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Novák: Jako první budeme hlasovat pozměňovací návrhy D1 až D5. Omlouvám se - D6. Omlouvám se znovu. Budeme hlasovat pozměňovací návrh označený D6 poslance Jana Hamáčka, který se věnuje úpravě pro příslušníky ve výslužbě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko výboru - bez stanoviska.) Bez stanoviska. Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 150. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 150. Z přítomných 161 poslance pro 108, proti 12. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Novák: Tím, že jsme přijali návrh D6, stal se návrh A1 nehlasovatelným, tudíž bych přešel na další hlasování, a to návrhy A2 až A4 společně jedním hlasováním. Jedná se o návrhy Zdeňka Ondráčka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, pane zpravodaji? (Stanovisko je doporučující.) Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 151. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 151. Z přítomných 166 pro 84, proti 8. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Novák: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod označením A5 pana poslance Zdeňka Ondráčka. (Předsedající: Dobře.) Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 152. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 152. Z přítomných 168 pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Novák: Nyní budeme hlasovat návrhy B1 až B4 pana poslance Pavla Žáčka. Ano, dobře - a kolegyně Černochové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Stanovisko výboru je doporučující.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 153. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 153. Z přítomných 168 pro 53, proti 81 poslanec. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Novák: Nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh pod označením C pana poslance Lukáše Koláříka, který řeší dobu odpočinku. Stanovisko výboru je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 154. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 154. Z přítomných 168 pro 33, proti 81 poslanec. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh?

 

Poslanec Marek Novák: Nyní budeme hlasovat návrhy D1 až D5 společně jedním hlasováním. Návrhy předložil poslanec Jan Hamáček. Stanovisko výboru je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Souhlas.) Odhlásil jsem vás všechny. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. Měl jsem velké množství faktických poznámek, protože se někteří rozhodli pro hlasování později, tak to mám odmazáno.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 155. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 155. Z přítomných 166 pro 108, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ptám se, pane zpravodaji, byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy?

 

Poslanec Marek Novák: Ano, byly vyčerpány a nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 410, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP