(10.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování číslo 156 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 156 ze 167 přítomných pro 110, proti 19. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 148.

Podle schváleného pořadu schůze budeme pokračovat bodem 147. Jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 205. Jsme ve třetím čtení... (Upozornění z pléna.) Pardon. Omlouvám se.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, omlouvám se. Ještě než zahájíme bod 147, musíme dokončit bod číslo 146, tedy přerušený bod

 

146.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 204/ - třetí čtení

Děkuji paní ministryni Maláčové, že je připravena, děkuji panu Lukáši Koláříkovi, že je přítomen, a v přerušené rozpravě bude pokračovat pan poslanec Válek, připraví se paní poslankyně Pekarová, Kolářík a Richterová. Pane poslanče, než vám dám slovo, ještě požádám sněmovnu o klid. Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, prosím debaty, které se netýkají tisku 204, v předsálí.

Slovo má pan poslanec Vlastimil Válek. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem byl připraven na značkách, až jsem se zalekl, že nebudu moct vystartovat, když byla ta změna, tak jsem rád, že jsem byl dobře zakleknut a připraven.

Tak abych pokračoval. To, co mě trápí, je technické řešení. Já jsem se opravdu snažil, protože organizujeme kongres Telemedicína Brno, který se zabývá eHealth, nemocničními informačními systémy a implementací nových softwarů do těchto nemocničních informačních systémů, tak jsem se v rámci asociace IT pracovníků nemocnic snažil zjistit, jak jsou tedy připraveni. A vznesl jsem jednoduchou otázku: Jaké jsou technické problémy implementace eNeschopenky do nemocničních softwarů? A musím říct, že mě odpověď překvapila. Ta odpověď mě překvapila opravdu hodně, protože odpověď byla: Žádné. Tak jsem se snažil zjistit, jak to, že žádné, a pak se vysvětlila ta odpověď, protože ajťáci pokračovali: My nevíme vůbec, jak ten program bude vypadat. My neznáme technické řešení, tím pádem vůbec netušíme, jestli půjde implementovat, a tím pádem vůbec netušíme, jestli jsou nějaké technické důvody, proč by s tím měly být nebo neměly být problémy.

A to je ten hlavní důvod, to je ta hlavní příčina, proč velmi pléduji za to, abychom první spustili, vyzkoušeli pilotní projekt v nemocnicích, vybrali různé typy nemocnic, zkusili, zda navrhované technické řešení bude fungovat, což by se stalo, kdyby všechno procházelo řádným připomínkovým řízením, a pevně věřím, že Ministerstvo zdravotnictví by v takovémto případě jasně tento návrh položilo na stůl, a že zdravotní výbor by Ministerstvo zdravotnictví do tohoto tlačil, a pak ano, spusťme elektronickou neschopenku. A já extrémně stojím o to, aby byla elektronická neschopenka, já velmi stojím o to, aby ten projekt byl dotažen, ale především jako poslanec této Sněmovny, jako lékař a jako pacient stojím o to, aby ten projekt byl dotažen dobře. Mohlo by se zdát, když jsem opoziční poslanec, čím hůře, čím větší průšvih, tím lépe. Ale to je nesmysl! Já jsem jeden z poslanců, který přijímá zákony, které mají sloužit ku prospěchu našich občanů. A neschopenka je něco, co vystavujeme občanovi, který je nemocný, který je v těžké situaci, který není zdravý, který chce co nejrychleji ulehnout a léčit se, a jakákoliv komplikace tohoto procesu spojená s nedokonalým, špatně promyšleným a naplánovaným technickým řešením je naprostá asociální nezodpovědnost! A proto prosím, opravdu první tento projekt ozkoušejme, zjistěme, jaké má případné technické problémy. Podívejme se na to, aby to řešení bylo opravdu dokonalé, abychom se za něj nemuseli stydět my všichni poslanci, kteří o tomto návrhu budeme hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Válkovi. Nyní paní poslankyně Pekarová. Jsme v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, znovu tedy k materiálu, který se týká eNeschopenky. Dovolte ještě pár slov i ode mě.

Chci navázat na debatu, která tady proběhla, taková krátká výměna názorů mezi předsedou našeho poslaneckého klubu panem Kalouskem a paní ministryní, do které se pak ještě zapojil i pan poslanec Sklenák. Musím říci, protože jsem věděla, že budu vystupovat, tak jsem nevystupovala s jenom technickou poznámkou, a asi by se to ani nedalo stihnout během těch dvou minut, ale musím říci asi na osvěžení paměti některých, včetně tedy vládních poslanců, že klíč k tomu, kde je skrytý šlendrián, přiznává sám ten návrh přímo v důvodové zprávě. Stačí si ji přečíst a zjistíte, co je hlavním problémem toho návrhu, proč to tak kritizujeme a proč i ten řekněme styl, který zvolila paní ministryně, považujeme za skutečně nevhodný, arogantní a nemístný.

Já jsem v tomto směru už na to upozorňovala samozřejmě v prvním čtení a řešili jsme velice pečlivě tento návrh také ve výborech, ale máme tady vlastně třetí čtení, dostává se konečně k hlasování pozměňovacích návrhů a my zažíváme určité déja vu, a totiž to, že vlastně to, co je kritizováno právě v té důvodové zprávě, která sama odkazuje na to, že původní koncept eNeschopenek byl přijat nekoncepčně bez toho, aby přišel řádným legislativním procesem, připomínkovým řízením, aby byla zpracována RIA, prošel prostě jenom pozměňovacím návrhem, následně tedy je to kritizováno a je to nutné napravit, tak my vlastně dnes jsme tady svědky toho, že opět jsou předkládány významně řekněme komplexní pozměňovacími návrhy, významně měnící celou podstatu toho návrhu jako takového, a opět dochází k tomu samému, co je v tom samotném návrhu v důvodové zprávě kritizováno. Tak jestli toto není nekompetentnost, jestli toto není šlendrián, tak už nevím, co jiného by to mělo být. Máme tady možnost tedy se samozřejmě rozhodnout sami, jestli chceme takovéto věci napomáhat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP