(10.30 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

My určitě podpoříme, celý klub, návrh ODS, který se týká odsunutí platnosti tedy zrušení karenční doby, protože to spolu úzce souvisí, byť to někteří neradi slyší, ale sami vládní představitelé, přímo pan premiér, spojují tyto věci. Říkal, že nebude karenční doba zrušena, pokud nebude funkční eNeschopenka, pokud už nebude ten systém opravdu v praxi zaveden, což se zatím tedy neděje, ani se to dít nebude, a nebude to souviset, nebo resp. nebude to v souladu, abych byla přesná. Takže z toho důvodu je zcela legitimní posunout tu platnost. A my se tady k tomu rádi připojíme a v tomto směru vyzýváme i vás, vládní poslance, kteří jste tady často také horovali za práva, a tedy určité, řekněme, postavení zaměstnavatelů v této věci, abyste se k tomu taktéž připojili, protože ten systém opravdu dobře zatím fungovat nebude a nebude možné kontrolovat, zda v těch prvních třech dnech skutečně ti zaměstnanci jsou opravdu nemocni, dodržují léčebný proces, anebo jestli se prostě jenom rozhodli využít toho, že už je pro ně výhodné si neschopnost vzít.

Tady přímo v důvodové zprávě tedy se můžete dočíst - a věřím tomu, že mnozí z vás to už mnohokrát slyšeli - také jednu zajímavou věc, a to je právě, že návrh právní úpravy eNeschopenky byl zpracován urychleně a neprošel řádným legislativním procesem, k navrhované právní úpravě eNeschopenky neproběhlo standardní připomínkové řízení ani procedura hodnocení dopadu regulace, které se říká RIA. Poměrně složitá problematika posuzování dočasné pracovní neschopnosti a pohybu dokladů u základní a nejčastější dávky systému nemocenského pojištění tak byla formou novely zákona o nemocenském pojištění vkládána bez širší odborné diskuse. Tato širší odborná diskuse se teď měla nahradit jednou konferencí, nebo kulatým stolem - nevím, jak to přesně bylo nazváno, omlouvám se. A tato širší odborná diskuse se teď řeší poměrně, řekněme, bilaterálně mezi vládními představiteli a zástupci třeba právě lékařů. Zaznívají tady zcela oprávněné obavy od lékařů, jakým způsobem bude ten systém připraven. Velmi podrobně a důkladně a z praxe vám to představil už předřečník kolega Válek.

Takže to jsou věci, které nás vedou k tomu, abychom velmi zvažovali, jak se k samotnému návrhu nakonec postavit. Samozřejmě velmi bude záležet na tom, které z těch pozměňovacích návrhů projdou. Ale vzhledem k tomu, že hned několik z nich má povahu komplexního pozměňovacího návrhu, a tudíž ten systém významně mohou tedy ovlivnit, tak se rozhodneme až po jejich prohlasování. A potom tedy samozřejmě v tom následujícím půlroce, podle toho, jak dále s tím návrhem samozřejmě naloží také Senát a další stupně legislativního procesu, budeme velmi bedlivě sledovat, jestli vláda dělá dostatek pro to, aby ten systém od příštího roku skutečně fungoval a nejenom zatěžoval všechny zúčastněné, od pacientů přes zaměstnavatele až po lékaře.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pekarové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Běhounek. Připraví se pan kolega Lukáš Kolářík. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, musím říct, že jsem konsternován. Všichni říkáme, že to chceme zavést, že by bylo docela dobře, aby ta elektronizace byla, a když si vzpomenu, co tady zaznívalo za argumenty k eReceptu a jaké argumenty zaznívají k elektronické neschopence, tak to je pořád dokola. Takhle nezavedeme nikdy nic. Já jsem hluboce přesvědčen, protože jsem byl autorem, nebo předkladatelem, toho předchozího pozměňovacího návrhu v minulém programovacím nebo minulém volebním období, o tom, že pokud to nespustíme a nedáme dohromady - a my se tomu věnujeme technicky, a myslím si, že k 1. 1. to spustit lze. Já samozřejmě chápu, že když se jedná o peníze a o neschopnost, to mnoha lidem vadí, ale prosím, pokud budeme stále používat ty samé argumenty bez konkrétních podkladů, tak se nedostaneme nikam. Já jsem pro, abychom to odhlasovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy pan poslanec Lukáš Kolářík, připraví se paní kolegyně Richterová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tedy poslední Avengers neviděl jako kolega Válek, takže nemůžu porovnávat, ale nicméně s ním musím souhlasit, že je to trošičku chaos, co se tady předvádí. Já jsem od té doby, co jsem nastoupil do funkce poslance, tak jsem vlastně poznal už dva různé protichůdné návrhy z ministerstva. Nicméně je třeba říct, že to bylo díky výměně na pozici ministrů, že to není úplně vina současného vedení.

Věnuji se tedy té eNeschopence, jak jsem zmínil, Avengers jsem neviděl. A tady musím souhlasit i s panem kolegou Kalouskem tedy, který zmínil, že je to chaos. Nicméně tady by se hodilo připomenout, že ten chaos už tam byl za dob, kdy to ministerstvo mělo TOP 09. Vzpomeňme krásnou kauzu pana Drábka a Šišky, kdy se snažili vyvázat ze zámku společnosti OKsystem. Ještě předtím možná byla nevýhodně sepsána smlouva - to je další věc, tomu se ale věnovat nechci.

Já bych chtěl spíš upozornit na jinou věc, a to je, o co se tady ještě hraje. Ve hře není jenom samotná eNeschopenka, o které se tady mluví vlastně celou dobu, ale na pozadí je ještě také jednotný informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí, jehož je ta eNeschopenka malou součástí.

V této souvislosti bych rád upozornil na dva pozměňovací komplexní návrhy pana poslance Sklenáka a pana Nováka, které jsou v podstatě totožné. Jediné, v čem se liší, je právě účinnost toho jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. Pokud si dobře vzpomínáte, tak tento systém vlastně měl nabýt účinnosti už 1. 1. 2019. To znamená, že už teď jsme ho měli mít pět měsíců v provozu. Nicméně byl pozměňovacím návrhem, který byl přidán do lékařské posudkové služby, takže vcelku nestandardně, odložen o rok, to znamená do 1. 1. 2020. Tady bych chtěl upozornit, že pokud projde pozměňovací návrh pana kolegy Sklenáka, tak odkládáme účinnost tohoto jednotného informačního systému o další dva roky. To je důležité si tady říct. A pokud si vzpomínáte, co se dělo s prodlužováním opce se společností OKsystem, kdy vlastně na konci roku jsme to podpisem opce za miliardu odložili o dva roky, tak v případě, že by prošel pozměňovací návrh pana Sklenáka, tak vůbec nevíme, co se bude dít a jak se to bude financovat v roce 2021, tedy od 1. 1. 2021 do konce roku 2022. Jestli budeme prodlužovat dál tu opci se společností OKsystem, nebo už v tu dobu budou vyvinuté nějaké systémy. Jak to bude, nikdo neví.

Proto já jsem připravil pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pana kolegy Sklenáka, který vlastně nechává všechno tak, jak navrhuje kolega Sklenák, pouze zkracuje tu účinnost z roku 2022 na rok 2021. Takže prosím vás tímto o podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu.

Na závěr možná jenom takový povzdech. Jak se to vlastně stalo, že jsme se dostali do této situace, když vlastně v tom minulém volebním období všechno bylo připravené a legislativa byla schválena a s lékaři to bylo domluvené, ti souhlasili? A najednou jsme v situaci, kdy vlastně... Jsme v situaci, v jaké jsme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Koláříkovi. Nyní paní poslankyně Richterová, připraví se pan kolega Kaňkovský. Ještě než se paní Richterová ujme slova, přečtu došlou omluvu z dnešního jednacího dne, je to omluva předsedy vlády, z pracovních důvodů se omlouvá od 10.30 do konce jednacího dne. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené paní ministryně, vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, situace je, jaká je. To je dost jaksi nihilistické konstatování. A já myslím, že bychom měli být o něco ambicióznější. Samozřejmě zas to nemůžeme přehánět. Můžeme si tady přečíst z jednoho textu z června 2018, že současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý, že přes optimistický start a nadějné pilotní fáze projekt ustrnul a dále se příliš nerozvíjel, že nepřinesl obyvatelům země očekávané nové možnosti komunikace s úřady a služby v odpovídající míře. eNeschopenka je nová možnost komunikace s úřady, snadnější by měla být. Stejně tak je to projekt toho abstraktně znějícího eGovernmentu. Je to projekt, kdy spojíme výhody té dnešní digitální doby s tím, co se osvědčilo, a sice vystavování neschopenek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP