(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Zbyňkovi Stanjurovi. Kolega Kaňkovský ještě posečká. Paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se přihlásila s přednostním právem. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Byla jsem tady dotázána od pana předsedy Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího, co to přinese všem těm skupinám. Jednoduchá odpověď. Méně papírování a úspora času. Rychlejší přenos informací. To to přinese lékařům, pacientům i zaměstnavatelům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Faktická poznámka pana kolegy Stanjury. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já poslouchám lékaře a ti určitě nesouhlasí s tím, co říkala paní ministryně. Nepřinese jim to ani míň papírování, ani úsporu času. Právě naopak.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan kolega Kaňkovský, řádně přihlášený do rozpravy. Připraví se kolega Juříček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi také pár poznámek k projednávanému tisku 204 k problematice eNeschopenky a všemu, co s tím souvisí. Asi bych tady mohl dlouze hovořit o podobných tématech, o kterých zde tady hovořili moji předřečníci, zejména kolega Kolařík, kolegyně Richterová, kolega Stanjura, už to nebudu opakovat. Jsem také přesvědčen, že chceme-li funkční elektronizaci průkazu dočasně pracovně neschopného, ale i dalších náležitostí, které s tím souvisejí, tak se bez jednotného informačního systému neobejdeme. To je prostě fakt, a pokud si to tady budeme malovat jinak, tak budeme žít v nepravdě.

Také tady už nechci opakovat celou tu anabázi, která provází projednávání tzv. eNeschopenky. Všichni víme, že to skutečně patří k těm legislativním veletočům, na které tady rozhodně nemůžeme být hrdi. Nicméně elektronizaci jak ve zdravotnictví, tak i v dalších systémech veřejné správy potřebujeme, voláme po ní, to znamená, měli bychom se skutečně dobrat k funkční eNeschopence. To je náš velký úkol a my jako klub KDU-ČSL ho dlouhodobě podporujeme. Bohužel je potřeba říci, že to, co máme dnes na stole po všech těch anabázích, kdy vlastně schvalujeme úplně něco jiného, než bylo na začátku, tak to se k tomu, bohužel, jenom blíží.

Já začnu jednou pozitivní poznámkou. Já oceňuji to, že paní ministryně a celá vláda ustoupily od toho původního záměru dvoufázového nástupu povinné eNeschopenky. To kdyby bývalo nastalo, tak si troufám tvrdit, že bychom v letních měsících skutečně zažili chaos v českém zdravotnictví a ve veřejné správě. Takže to je jedna pozitivní poznámka. Oceňuji, že pod tlakem nejen opozičních poslanců od tohoto paní ministryně a vláda ustoupily. Bohužel ty další poznámky už moc pozitivní nebudou. Já to nebudu protahovat. Já se zmíním o jedné, kterou považuji za velmi zásadní, a tady bych byl rád, kdyby nám paní ministryně skutečně osvětlila, jak to v praxi míní a jak ona to vidí, pokud projde ten dnešní sněmovní tisk v kontextu komplexního pozměňovacího návrhu kolegy Sklenáka nebo kolegy Nováka.

My jsme minulý týden tady měli už dnes zmíněný seminář k technickému zabezpečení elektronické neschopenky. Proběhlo to po jednání výboru pro zdravotnictví, a tak jak to na začátku bylo avizováno, mělo nás to, poslance zdravotního výboru i další přizvané, přesvědčit o tom, že Česká správa sociálního zabezpečení je technicky přichystána na provoz, plný provoz elektronického průkazu dočasné pracovní neschopnosti od 1. 1. 2020. Měli jsme být přesvědčeni, že to je nachystáno, že všechno to bude dobře fungovat. Bohužel musím říci, že všechny ty informace, které jsme tam dostali, tomu naprosto neodpovídaly, a musím říci, že už jsem zažil spoustu takových podobných seminářů a málokdy jsem byl tak zděšen jako po tomto semináři. Informace, které vydává MPSV a vedení České správy sociálního zabezpečení, se prostě v některých parametrech zásadně rozcházejí. A ten jeden, který vidím jako velmi problematický, se týká právě té identifikace konkrétního zdravotnického pracovníka, tedy lékaře v systému elektronické pracovní neschopnosti.

Paní ministryně tady uvedla, že k tomu bude sloužit certifikát, který již dneska máme jako lékaři vydaný k systému eReceptů. Podle mého názoru toto je správný postup. Nemám s ním vůbec žádný problém. Naopak bych viděl jako problém, kdyby lékaři museli kromě jedné kartičky nosit ještě další. Ono v té praxi opravdu není úplně jednoduché si tyto certifikáty ohlídat. Takže myšlenka správná. Nicméně vedení České správy sociálního zabezpečení na tom semináři uvedlo, že s identifikací lékařů vůbec v tom systému nepočítají. Že zodpovědnou osobou bude konkrétní zdravotnické zařízení, to znamená buď fyzická osoba, anebo právnická osoba. A tady se chci paní ministryně zeptat, jak to tedy ve skutečnosti je. Protože vedení České správy sociálního zabezpečení v tomto směru mluvilo naprosto jednoznačně. A já se chci ptát, jak to bude v nemocnici, která zaměstnává 200, 300, 500, některá i tisíc lékařů, jak to bude v případech, kdy dojde k nějaké nesrovnalosti ohledně průkazu dočasně pracovně neschopného. (Velký hluk v sále!) Všichni lékaři z praxe vědí, že k tomu čas od času dojde. Dojde ke špatnému datu, dojde, a to je asi největší problém, ke špatně vyplněnému číslu diagnózy a v rámci sporů, zejména ohledně pracovních úrazů, ale i některých pracovněprávních sporů je třeba dohledat konkrétní osobu, která za to zodpovídá. Já si nedovedu představit, že za to bude zodpovídat zdravotnické zařízení jako celek. Podle mého názoru, pokud by tomu tak bylo, tak například Fakultní nemocnice v Motole, aby si najala tak tři detektivy -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já vás na chviličku přeruším a požádám sněmovnu znovu o klid! Je tady velká míra hluku a prosím debaty, které se netýkají novely zákona o sociálním zabezpečení, aby se přemístily do předsálí. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: - takže velká fakultní nemocnice, ale podle mého názoru i středně velká nemocnice aby si najala detektiva, který bude pátrat po tom, kdo ten konkrétní průkaz dočasně pracovně neschopného vystavil. A tady hrozí, a čas od času se to vyskytne, soudní spory a tam už nelze říci, že za to zodpovídá někdo. Tam musí být jasné, kdo za to zodpovídá.

Takže tohle je můj konkrétní dotaz směrem k paní ministryni, protože paní ministryně ve svém úvodním slovu řekla, že to půjde přes ten certifikát vystavení k eReceptu, vedení České správy sociálního zabezpečení hovořilo úplně jinak.

A ten druhý konkrétní dotaz k tomu směřuje. Pokud to legislativně budeme mít ošetřeno na základě přijatého komplexního pozměňovacího návrhu, i když i tady jsou trošku pochybnosti, ale předpokládejme, že to bude legislativně správně, je skutečně Česká správa sociálního zabezpečení připravena to do konce tohoto kalendářního roku technicky připravit a odzkoušet?

Takže já závěrem chci říci, my podporujeme zavedení elektronické neschopenky se všemi náležitostmi, ale chceme a požadujeme po vládě, aby to bylo připravené jako funkční systém, aby skutečně tady byla minimalizována rizika, že od 1. 1. 2020 ten systém nebude plně funkční. Já chápu, že každý nový systém má nějaké dětské nemoci. To samozřejmě jsme zažili u mnoha jiných zavádění nových systémů, ale toto je velmi závažná problematika, a pokud nebude dobře i technicky připravena, tak riskujeme kolaps nejenom ve zdravotnictví, ale i v dalších, souvisejících organizacích, zejména u zaměstnavatelů.

Takže tolik moje dotazy směrem k paní ministryni a já bych si velmi přál, abychom skutečně přijali takovou normu, která nám zavede funkční elektronickou neschopenku. Potom si myslím, že budeme všichni spokojeni a hlavně budou spokojeni jak zdravotnická zařízení, lékaři, pracovníci České správy sociálního zabezpečení, zaměstnavatelé i pacienti. Ale bohužel se domnívám, že když přijmeme tuto normu i včetně toho komplexního pozměňovacího návrhu, že ta rizika v tuto chvíli jsou značná, a velmi nerad bych se dočkal toho, že tady budeme v listopadu ve zkráceném režimu požadovat odklad zase o rok. Už jsme to tady zažili u eReceptu a já bych se toho nerad dožil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Kolega Juříček ještě posečká, protože mám faktickou poznámku pana kolegy Běhounka a s přednostním právem se přihlásila paní ministryně práce a sociálních věcí. Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP